Aalten, Bredevoort en buurtschappen waren vroeger verdeeld in wijken, die ‘rotten’ werden genoemd. Voor elke wijk was een rotmeester aangesteld. Zij hadden tot taak om officiële berichten en andere opdrachten van het centrale bestuur in Bredevoort over te brengen aan de wijkbewoners. Wij hebben overzichten gevonden van de rotten in Dale in de jaren 1748 en 1784.

In de archiefstukken van de Liberale Gifte van 1748 worden alle huizen in Dale vermeld per rot, inclusief bewoners. De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In 1784 is er voor iedere buurtschap een lijst opgesteld met alle ‘weerbare manspersonen’ in de leeftijd van 18-50 jaar, per rot. Het lijkt erop dat de indeling van de rotten in de periode tussen 1748 en 1784 blijkbaar enigszins is aangepast, en ook de volgorde waarin ze werden genummerd.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

1748 • Liberale Gifte

Dale, eerste rot, 1748

Dale, tweede rot, 1748

Dale, derde rot, 1748

1784 • Weerbare mannen

Lijst met alle ‘weerbare manspersonen’ in de leeftijd van 18-50 jaar, wonend in de buurtschap Dale, in het jaar 1784, per rot. Erachter, tussen haakjes, de boerderij waar deze persoon woonde, voor zover bekend en onder voorbehoud van fouten.

Eerste Rot

 1. Rotmeester Jan Wijgers (Wiechers)
 2. Jan Rouhof (Ruwhof)
 3. Lambert te Kalstee (Kolstee)
 4. Hendrik te Kalstee (Kolstee)
 5. Wolter Tolkamp
 6. Garrijt Willem Maages
 7. Garritijan Penninks (Pennings)
 8. Harmen Penninks
 9. Geert Penninks
 10. Aarent Nienhuis
 11. Jan Nienhuis
 12. Jan Hofstee
 13. Willem Hofstee
 14. Hendrik Willem Puppink (’t Pöppink)
 15. Jan Huenink
 16. Hendrik Meijnen
 17. Jan Hendrik Oosterman (Oosterman)
 18. Barent Willem op het Grotenhuijs (Grotenhuis)
 19. Garrit Jan op Smees (’t Smees)
 20. Wessel Walvoorde
 21. Jan Eerden

Tweede rot

In het rot van den overleeden Geert Vervelde:

 1. Baarent Vervelde
 2. Baarent te Paske (’t Paske)
 3. Harmen Bengevoort (Boombeek)
 4. Garritjan Dunck
 5. Garrijt te Loo
 6. Garrijt te Hennepe (De Hennepe)
 7. Baarent Hendrik Goosen (Welink)
 8. Jan Baarent Wiltijnk
 9. Baarentnaedes Koenders (Brusse)
 10. Aarent Wijltink
 11. Jan Baarent te Katte
 12. Hendrik Weelijnk maar doof
 13. Garrijtjan Bruenijnk
 14. Deerk Neerhof (Neerhof)
 15. Hendrik Jan Neerhof (Neerhof)
 16. Hendrik Nonhof (Nonhof)
 17. Frederijk Roosijer
 18. Wijllem Eppink (Eppink)
 19. Hendrik Jan Kartschot

Derde rot

In het rot van het afgebrooken Bruenijnk:

 1. Baerent Baarentschot
 2. Antonij te Wijnkel
 3. Hendrik Jan te Riete
 4. Hendrik Jan Wuebbels (Wubbels)
 5. Derk Bongen (Houwer)
 6. Garrijt Jan Houwers (’t Slat)
 7. Garrit Houwers (Vervelde)
 8. Waander te Kloese (De Kloeze)
 9. Baerent Looman (Lammers)
 10. Wessel Lammers
 11. Aarent Leijsen
 12. Jan Leijsen (Liezen)
 13. Jan Westendorp (Maas)

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *