Warnar Willem Marinus Moll (1857-1937)

Warnar Willem Marinus Moll

Onderwijzer met diverse maatschappelijke functies.
Evert Maarten Smilda (1928-2020)

Evert Maarten Smilda

Historicus, docent en veteraan. Zette de Aaltense geschiedenis op de kaart.
Oud Aalten

Dirk Stegeman

Hoofdonderwijzer op de Openbare Lagere School in Aalten.