Oude Oosterkerk, Aalten

Afscheiding en Doleantie

In 1835 scheidden “eenige personen” zich af van de NH kerk.
Oude Helenakerk, Aalten (1952)

De Kerkelijke toestand te Aalten

In 1887 moesten leger en politie de orde tussen kerkgangers bewaren.