Huisnummering

De adressen zoals we die tegenwoordig kennen zijn voor de bebouwde kommen van Aalten en Bredevoort ingevoerd in 1934. De buurtschappen volgende in 1967. Voordien had ieder adres sinds het begin van de 19e eeuw alleen een nummer, bijvoorbeeld Aalten 642 of Dale 21. Sinds begin 20e eeuw werden de huisnummers in de kom Aalten bovendien voorafgegaan door een letter.

Tot de invoering van de huidige adressen moesten de huisnummers, als gevolg van het groeiend aantal woningen, in de afgelopen twee eeuwen regelmatig worden aangepast. In de gezinskaarten van 1823-1850 staat elk huishouden per kern/buurtschap en per woning genoteerd, inclusief huisnummer en – in de buurtschappen – huisnaam. In de daarop volgende periodes wordt de huisnaam er helaas niet meer bij vermeld.

Door gezinskaarten uit de verschillende periodes met elkaar te vergelijken en de (opeenvolgende) bewoners als het ware van de ene naar de andere periode te ‘volgen’ hebben wij geprobeerd de wijzigingen in huisnummering te achterhalen tot het moment dat de huidige adressen werden ingevoerd.

Via het menu ‘Huisnummering’ hierboven kunt u de nummerwijzigingen per kern/buurtschap in tabellen bekijken, voor zover uitgezocht en bekend. Het ‘Adresboek der gemeente Aalten’ uit 1934 respectievelijk 1967 (PDF) zijn hierbij ook erg nuttig. In sommige gevallen blijft het echter een lastige puzzel en het is dan ook onvermijdelijk dat er her en der nog fouten in zitten, mede omdat sommige adressen / huisnummers ook ná 1934/1967 nog zijn aangepast, bijvoorbeeld vanwege de aanleg van nieuwe straten en wegen.

Kortom: dit is werk in uitvoering!

Huisnummering per kern / buurtschap

Café De Landman, Landstraat, Aalten
Aalten
Molen van Grevink, Lichtenvoordsestraatweg, Barlo
Barlo / ’t Klooster
Markt, Bredevoort
Bredevoort
Midden in 't Land, Grevinkweg 14, Dale
Dale
Kleuver, Buninkdijk 8, Haart
Haart
Nieuw Hondorp, Hondorpweg 7, Heurne
Heurne
Nieuw Essink, Essinkweg 3, IJzerlo
IJzerlo
Bullens, Lintelo (1935)
Lintelo

Voorbeeld gezinskaart

Voorbeeld van een gezinskaart uit de periode 1823-1850 van boerderij Neerhof, destijds Dale 20:

Gezinskaart 1823-1850, Neerhof, Dale