Chr. Jeugdverenigingen

Vanaf halverwege de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw kende Aalten diverse kerkelijke jeugdverenigingen. Bekend zijn onder andere de Ned. Hervormde jongensverenigingen ‘Josa‘, ‘De Knipperbol‘, ‘het Vendel‘ en de meisjesverenigingen ‘De Kaarsvlam‘ en ‘Zonnestraal‘. Daarnaast waren er in Aalten nog de Chr. Jongelingen Vereniging ‘Timotheüs‘, de Geref. Jongelingsverenigingen ‘Uw Koninkrijk Kome‘ (U.K.K.), ‘Maranatha / Calvijn‘ en de Geref. Meisjesverenigingen ‘Lydia‘ en ‘Voor Jezus‘. Andere namen die we zijn tegengekomen zijn Knapenvereniging ‘Samuël‘ uit IJzerlo, Geref. Jongelingsvereniging ‘Bidt en werkt – waakt en strijd‘ uit Barlo, de meisjesverenigingen ‘Waakt en bidt‘ in Aalten, ‘Door onderzoek tot kennis‘ op de Haart en ‘Bidt en werkt‘ uit IJzerlo.

Meer informatie over deze en andere kerkelijke jeugdverenigingen is welkom.

C.J.V. Timotheüs, Aalten - De Graafschapper, 15-02-1947

C.J.V. Timotheüs

Chr. Jongelingen-Vereniging, opgericht in 1897.
Geref. Jongelingsvereniging „Uw Koninkrijk Kome“, Aalten (1928)

G.J.V. ‘Uw Koninkrijk Kome’

Geref. Jongelingsvereniging, opgericht in 1868.
Gereformeerde Jongelings-Vereeniging Calvijn, 3 maart 1933

G.J.V. Maranatha / Calvijn

Geref. Jongelingsvereniging, opgericht in 1883.
Geref. meisjesvereniging 'Lydia' - De Graafschapper, 07-02-1930

G.M.V. Lydia

Geref. Meisjesvereniging, opgericht in 1905.