Aanvulling gewenst! Graag zouden wij meer (historische) informatie en foto’s ontvangen over woonwagens, families, standplaatsen en dergelijke in de gemeente Aalten. Kunt u ons helpen? Reageer dan hieronder of stuur ons een bericht!

In 1928 publiceerde de gemeente Aalten een ‘Verordening op Woonwagens’. Hierin werd een terrein aan de Tolhuisweg aangewezen als enige locatie waar woonwagens mochten staan.

Verordening d.d. 22 dec 1927 m.b.t. het aanwijzen plaats woonwagens in Bredevoort
Verordening d.d. 22 dec 1927 m.b.t. het aanwijzen van een plaats voor woonwagens in Bredevoort

Wereldreizigers te Bredevoort

De Graafschapbode, 22 febuari 1935:

Wereldreizigers te Bredevoort - Graafschapbode, 22-02-1935 foto

“Onze Geld. Achterhoek geniet momenteel de eer van het bezoek van een tweetal „Wereldreizigers”, die gehuisvest zijn in de afgebeelde zeer practisch en doelmatig ingerichte woonwagen. In het voorste gedeelte is de slaapplaats van het tweetal geborgen, zooals begrijpelijk is primitief van opzet, doch net voldoende. Zij voorzien in hun levensonderhoud door het verkoopen van prentbriefkaarten.

Uit een praatje met de reizigers bleek ons, dat hun afkomst stamt uit Zuid-Slavië, één der Balkanstaten. Reeds vanaf 1928 zijn zij bezig hun „Reis om de Wereld” te volbrengen. Een groot gedeelte van de vaste landen van het Europeesche Contingent werden reeds „afgepletterd”, terwijl momenteel de Hollandsche in casu Achterhoeksche bodem het doel van het bezoek geldt.

Het woonvertrek in de wagen bevat het „meubilair” van zegge en schrijve een tafel en twee stoelen. De wandversiering bestaat uit een uitgebreide en alleszins bezienswaardige verzameling prentbriefkaarten van vrijwel de meeste landen en grootere plaatsen van Europa. Op de vraag: „Hoe is het reizen hier in Holland?” kregen we in gebroken Nederlandsch ten antwoord dat dit hier verre te verkiezen is boven de meeste andere landen. Er komt ’s nachts wel eens een politieman bij je aan ’t bed, maar last van overvallen van baldadige jeugd of zooals soms gebeurd is van bandieten die hun slag trachten te slaan, hebben zij hier vrijwel niet gehad. Wij vernamen nog dat nog een viertal jaartjes noodig zullen zijn, alvorens de tocht als geheel beëindigd te beschouwen is.”

Wat te doen met woonwagenbewoners?

Standplaats woonwagens Bredevoort - Graafschapbode, 15-10-1937
Graafschapbode, 15 oktober 1937
Wat te doen met woonwagenbewoners - Nieuwe Winterswijksche Courant, 21-10-1964
Nieuwe Winterswijksche Courant, 21 oktober 1964

Woonwagenwet 1968

In 1968 verbood de Rijksoverheid het rondtrekken van woonwagenbewoners als uitvloeisel van een nieuwe woonwagenwet. Zij werden gedwongen in grote, regionale, woonwagencentra te gaan wonen. Op 1 mei 1970 werd het regionale kamp Dennenoord in Winterswijk geopend.

Alle woonwagenbewoners, van Winterswijk tot Zevenaar, werden verplicht op dit kamp te wonen. Het kamp beschikte over een lagere school, een clubgebouw en een sloopterrein. Er waren verharde wegen en iedere woonwagen had zijn eigen wc.

Door afschaffing van de woonwagenwet in 1999 zijn woonwagenbewoners qua woonbeleid afhankelijk geworden van de gemeenten. In de gemeente Aalten zijn tegenwoordig nog slechts enkele standplaatsen voor woonwagens aan de Singelweg.

Woonwagenkamp, Singelweg, Aalten
Woonwagen’kamp’, Singelweg, Aalten

Krantenknipsels

Als woonwagenbewoners in het Aaltense nieuws werden genoemd, was het vaak in een negatieve context. Een zoektocht op Delpher leverde onder andere de volgende berichten op:

Woonwagen, woestaard - Zutphensche Courant, 14-12-1904
Zutphensche Courant, 14 december 1904
Woonwagens, diefstal - Aaltensche Courant, 23-10-1917
Aaltensche Courant, 23 oktober 1917
Diefstal opgehelderd - Tubantia, 14-11-1951
Tubantia, 14 november 1951
Tubantia 28-06-1962
Tubantia, 28 juni 1962
Woonwagen Firing verbrand - Arnhemsche Courant, 09-12-1912
Arnhemsche Courant, 9 december 1912
Standplaats woonwagens Bredevoort - Nieuwe Aaltensche Courant, 06-07-1923
Nieuwe Aaltensche Courant, 6 juli 1923
Woonwagenwet, bekeurd - Graafschapbode, 19-12-1924
Graafschapbode, 19 december 1924
Vechtpartij in woonwgenkamp - Tubantia 19-04-1960
Tubantia 19 april 1960
Woonwagen met dubbele bodem - De Telegraaf, 05-04-1917
De Telegraaf, 5 april 1917
Rijwiel gestolen - Zutphensch Dagblad - 14-04-1947
Zutphensch Dagblad – 14 april 1947
Stroom afgetakt - Tubantia, 08-08-1961
Tubantia, 8 augustus 1961
Tubantia, 19-10-1961
Tubantia, 19 oktober 1961

Reacties

Eén reactie op “Woonwagens”

  1. mijn opa en oma hebben daar als laatste bewoners gestaan. Kregen daarna een huis op het Dennenoord in Aalten.ongeveer 1966

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *