Aalten, Bredevoort en buurtschappen waren vroeger verdeeld in wijken, die ‘rotten’ werden genoemd. Voor elke wijk was een rotmeester aangesteld. Zij hadden tot taak om officiële berichten en andere opdrachten van het centrale bestuur in Bredevoort over te brengen aan de wijkbewoners. Wij hebben overzichten gevonden van de rotten in Barlo in de jaren 1748 en 1784.

In de archiefstukken van de Liberale Gifte van 1748 worden alle huizen in Dale vermeld per rot, inclusief bewoners. De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In 1784 is er voor iedere buurtschap een lijst opgesteld met alle ‘weerbare manspersonen’ in de leeftijd van 18-50 jaar, per rot. Het lijkt erop dat de indeling van de rotten in de periode tussen 1748 en 1784 blijkbaar enigszins is aangepast, en ook de volgorde waarin ze werden genummerd.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

1748 • Liberale Gifte

1784 • Weerbare mannen

Bron: Lijst met alle ‘weerbare manspersonen’ in de leeftijd van 18-50 jaar, wonend in de buurtschap Barlo, in het jaar 1784, per rot. Erachter, tussen haakjes, de boerderij waar deze persoon woonde, voor zover bekend en onder voorbehoud van fouten. Transcriptie: Remco Neerhof.

Eerste rot

 1. Hinderk Winkelharst (), rotmeester
 2. Rolf Winkelharst
 3. Wilem Lankhof (Lankhof)
 4. IJan Switk (Swijtink)
 5. Derck Henderck Switk (Swijtink)
 6. Gritian Meinen (Meijnen)
 7. Hinderick Hikstege
 8. Gritian Luidbers (Lubbers)
 9. Wilem Luidbers
 10. Berenhinderck Maries (Maris)
 11. Gert Lelande (Leeland)
 12. Derck Guisckloe (Gandvoort)
 13. Berent Hinkkap (Gandvoort)
 14. Hinderck Slit (Sligte)
 15. IJan Slit
 16. Berent Slit
 17. Wilem Winkelharst (Hakstege)
 18. Gritian Slit (Hakstege)

Tweede rot

 1. Hr. Jan te Bockel (), rotmeester
 2. en een knigt, Berent
 3. Tunnis te Kaveste
 4. Jan Willem Fucking
 5. G. Jan Oonk
 6. Jan Willem Oonk
 7. […?] op Boekelder Scheper
 8. 2 Knegts (Hoge Boekel)
 9. Barend Kok
 10. Wander Sturris en de knegt
 11. […?] Snider
 12. Jan Willem Tuppinp
 13. Toni Broekmans
 14. Jan Luebers
 15. Hr. Jan an de Waterkooij
 16. Gr. Jan Hatemink
 17. Wander Hunink, de bijde knegts
 18. Jan Freriks
 19. Hr. van Eerden, 3 knegts
 20. Jan Klumpers
 21. Jan an den Tucker
 22. Cobus an de Tente

Derde rot

 1. Jan Nijhoeff (), rotmeester
 2. W. Straks
 3. Derk Pakkebier
 4. H.r an Klin Wesselink
 5. W. op Bullens
 6. D. Duink
 7. H. Duink
 8. H.J. Wesselink
 9. G.H. op Onk
 10. Derk op Onk
 11. G.J. op Onk
 12. G. op Onk
 13. F. Lijgterijndink
 14. B. op Wolterink
 15. Weduwe Woeltrink
 16. Hendrik Markelink

Vierde rot

 1. Dr. Jan te Boekel op te Neet
 2. De Keuper
 3. Kloms
 4. Oolthuis
 5. Tolkamp
 6. Hillen
 7. Grutink
 8. Den Gravenhof
 9. Lutten
 10. Lutten
 11. Nijlant
 12. Schutte
 13. Goorman
 14. Hoons
 15. Hoons

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *