Hunink

Barloseweg 6a, Dale

Beschrijving

De woonboerderij is in 2014 volledig gerestaureerd.

Archieven

Hofboek Bredevoort 1598-1686

Lunæ 20 Februarij 1637 – Stadholder Joost ter Vile, Tegeders, Derick Schulte ten Borninckhave, Gissbert Grievinck Erschenen Berndt Huijninck voer sich, Berndeken Doornincks sijner Huijsfrouwe, daervoor de rato cavierende, die bekande voer sich, Huijsfrouwe vorschreven und sijnen erven, voer eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Gerrit Roerdinck, Derissken Wehninck eheluijden und haren erven sijn alinge recht und gerechticheit dess Hoffhoerigen Erffs uund Goedes Huijninck in den kerspell Aelten, Buerschap Dale gelegen, niet daervan uthgesondert, mit desselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Huijse toe Bredevoort Hoffhorich. Deses gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verder und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Haves- und Landtrechte. Bij veronderpandongh sijner goederen. Sonder exception und argelist.

Voorts Erschenen Gerrit Roerdinck Derissken Wehninck eheluide, Und bekanden voer sich und haren erven rechter wetlicker und berekender schuldt schuldich te sijn Berndt Huijninck, Berndeken Doonincks eheluiden, Die Somma van driehondert Dall. den dall. ad dertich str. den str. tot Vijfftijn placken gerekent, gelavende dieselve halff op naestanstaende Maij, edoch viertijn dage daernae onverhaelt, und d’ander helffte op Maij 1638 gewisslick und onfeilbaer te betalen bij veronderpandongh des Erff und goedes Huijninck und poene van parate executie. Sonder exception und argelist.

Martis 22 Januarij 1639 – Stattholder Joost ter Vijle Rentmeister, Tegeders Reiner Grievinck Schulte ten Ahave, Derick Schulte ten Borninckhaffe.

Erschenen Garrit Roerdinck und referierde hoe dat naedemaell hem Roerdinck ten deele iure hæreditario van wegen sijner huijsfrouwen ten deele iure cessionis toegevallen ende overgelaten was het Hoffhorige goedt Huijninck in den Kerspell van Aelten Buerschap Dalen gelegen, ende alsoe t’hem Comparant niet gelegen was t’selve goedt selver te bewonen ende te cultivieren, Soe hefft hij een sijner hoerigen Kinder onbenoembt nae voorgemelten guedt gequalificiert ende gegeven, gelijck hij dan oock qualificiert en geeft mits desen, welck onbenoembdt Kindt hij Comparant, wanneer hett tott sijnen mannelicken ouderdom sall gecomen sijn, sall schuldich sijn naemhafftich te maecken, om alsdan den Hoffrechten sich vollenkomentlick te onderwerpen ende denselven naeteleven. Alles sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Huininck, Gerrit Everts. Huis, hof 3 sp. boulant 9½ mdr.
3de gerve den uitganck afgetrocken blijft 65 – 13 -. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten C777
Roelof Arentzen en cons.
assessor te Aalten
1100 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Jan Hu(ij)ninck (Dale)
Wubbe Graven (Dale)

Jan en Wubbe waren lidmaat in Aalten, wonende in Dale voor 1645 (Lidmatenregister). Jan was bouwman op Hunink in 1650 (Verpondingscohier, origineel register), mogelijk was hij een zoon van het echtpaar Scholte Gerrit Roerdinck alias ‘de Grijze Wolf‘ en Derrisken (Theodora) Wehninck uit Woold die als eigenaars van Hunink in 1639 een zoon in hofhorigheid gaven om het hofgoed Hunink als bouwman te kunnen bewonen en cultiveren.

Volgende bewoners:

Herman Huijninck (Dale – Dale < 1682)
Berentjen

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Geert Huijninck (Dale – Dale < 1717), trouwt op 28-12-1687 in Aalten met
Geertruijt Jentinck (Haart)

Volgende bewoners:

Jan Jasink alias Huijnink (Ratum – Dale < 1728), trouwt op 13-07-1710 in Winterswijk met
Jenneken Sambargh alias te Dunnewik (Winterswijk, 21-02-1675)

Jan Jasink was een kleinzoon van Scholte Gerrit Roerdinck alias ‘de Grijze Wolf‘ en Derrisken (Theodora) Wehninck. Zijn moeder was een dochter van dit echtpaar.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon en ongetrouwde (schoon)zuster:

Jan te Kreijl alias te Kolstee alias Scholte Huinink (Winterswijk 14-10-1699 – Dale 22-01-1785), trouwt op 06-06-1728 in Aalten met
Beerndeken / Berentjen / Barendina Huijnink / Huninck (Dale – Dale 02-03-1772)

Volgens het begraafboek overleed op 22-01-1785 Scholte Huenink. In een akte van de Collaterale Successie van 15-07-1785 werd dit overlijden ook vermeld maar werd hij Jan te Kolstee op Huinink genoemd. Jan woonde met zijn vader en beide stiefmoeders tussen 1705 en ca. 1720 op Kolstee in Dale.

en Angenis / Agnies Huijnink / Huninck / Huenink (Aalten, 06-12-1716 – Dale, 23-05-1788)

Volgende bewoner:

Jan (te) Hofstede (Aalten, 25-02-1753 – Dale, 08-05-1827), z.v. Jan Hendrik Blekkink en Engele te Hofstede

Volgende bewoners, broer en schoonzuster:

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 50 – “Hunink”

Engelbartus Hofstee (Aalten, ged. 2-9-1764), trouwt op 08-05-1801 te Aalten met
Margaretha Maria van Arragon (Varsseveld, ged. 1-12-1764)

Volgende bewoners:

Jan Willem Hoopman (Aalten, 18-09-1795)
Janna Kappers (Aalten, 30-05-1799)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 59

Jan Willem Hoopman (Aalten, 18-09-1795)
Janna Kappers (Aalten, 30-05-1799)

Volgende bewoners:

Hendrik Jan Jentink (Aalten, 10-09-1803)
Dora Hendrika Lammers (Aalten, 06-04-1810)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 59

Hendrik Jan Jentink (Aalten, 10-09-1803)
Dora Hendrika Lammers (Aalten, 06-04-1810)

Zij vertrekken op 15-09-1869 naar Amerika.

Volgende bewoners:

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 68

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 68

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 69

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 70 > 84

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 84 > 91

Gerrit Jan Prinsen (Barlo, 11-01-1875)
Wilhelmina Rosier (Aalten, 13-02-1877)

Adresboek 1934

Dale 91 > 86

Wed. G.J. Prinsen

Adresboek 1967

“Hunink”

Dale 86 > Barloseweg 6

G.J. Prinsen

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.O-1152
FunctieBoerderij
Bouwjaar1900
Monumentnee

Bronnen


Reacties

5 reacties op “Hunink”

 1. gerrit schreurs avatar
  gerrit schreurs

  Ik waardeer jou reactie Gert Jan.Met uitzondering van de Houwers-familie was ik van veel al wel op de hoogte,maar je bent beter op de hoogte van data en van familieverbanden.Die met “t Ruwhof” is mij totaal ontschoten terwijl die misschien wel de meeste indruk zou moeten achter laten.”Maris”,ik kan mij de verhalen van mijn tante en oom nog enigzins herinneren dat ze daar woonden en werkten.Hun huis en werkplaats kwam in ca.1953 en 1954 klaar en is waarschijnlijk door een andere oom van mij gebouwd(H.J.Schreurs,een oudere broer van E.H.die woonde op IJzerlo 11/Dinxperlosestraatweg 121).En die H.J. had het bedrijf overgenomen van mijn opa G.H.en H.J. gaf zijn bedrijf weer door aan A.A.J.Schreurs.Gerrit van Eerden werkte nog al eens samen met A.A.J.als hij bouwwerken had aangenomen die hij niet alleen kon uitvoeren.

 2. Gert Jan Prinsen avatar
  Gert Jan Prinsen

  Inderdaad bedoelde ik die zandweg. In de jaren 60 woonden de gebroeders Jan en Hendrik Houwers, beiden ongehuwd, met hun moeder op de boerderij “Pennings”. Na hun overlijden erfde de Hervormde Gemeente te Aalten de boerderij. De zandweg liep verder naar “Nieuwenhuis” en “Hofstee” om te eindigen op de Lichtenvoordsestraatweg. Bij de ruilverkaveling van de jaren 70 is dat tweede deel verhard en doorgetrokken naar de Barloseweg. Daarmee werd het stukje van “Pennings” naar de Kommersveldweg overbodig en is later verdwenen.
  Tante Siena Schreurs-Prinsen was ook mijn tante. Zij is geboren op 2 september 1912 op ’t Hunink als dochter van Wilhelmina Rosier en Gerrit Jan Prinsen (5 jaar later kreeg zij een broertje die mijn vader zou worden). Op 7 september 1945 is zij gehuwd met Engelbertus Hendrikus Schreurs en zijn gaan inwonen bij de familie Prinsen van ’t “Maris” in Barlo (een neef van haar). Na oplevering van woning met winkel en kleermakerswerkplaats, later Barloseweg 10, zijn ze daar gaan wonen. Haar buurman van Barloseweg 8 was Jan Brusse, gehuwd met Grada Koskamp (een vriendin van haar), en was ook een neef. Op ’t Ruwhof woonde Gerrit Hendrik van Eerden, gehuwd met Frederika Sandrina Brusse, een nicht van haar. Tenslotte woonde haar broer op ’t Hunink, zodat zij midden tussen allerlei familie woonde.

 3. gerrit schreurs avatar
  gerrit schreurs

  Ik vermoed dat Gert Jan Prinsen het in zijn bericht het dan heeft over de opgeheven weg die naar Dale 87/Hofstedeweg 6 ging waar een familie Houwers woonde op de boerderij “Pennings”?En om nog enige info los te peuteren,ik had een tante Siena,ook een Prinsen en had samen met haar man E.H.Schreurs een manufacturenwinkel,niet ver van “Hunink”verwijdert,Barlo 1-1,later Barloseweg 10,zij had daar toch ook haar geboortehuis?

 4. Gert Jan Prinsen avatar
  Gert Jan Prinsen

  De oude boerderij is van 1888 blijkens het jaartal dat vroeger op de achtergevel zat (is die bewaard bij de verbouwing tot woonhuis?). De boerderij lag inderdaad achter de bungalow maar ook iets meer naar het Noorden, vanaf de Barloseweg gezien links van de bungalow. De “Schoppe”, tientallen jaren eerder gebouwd dan 1888, lag scheef achter de boerderij, vermoedelijk omdat de boerderij van voor 1888 nog iets verder naar het Noord-Oosten en recht tegenover de “Schoppe” lag. De zandweg achterlangs bestaat niet meer zodat de achtergevel niet meer bekeken kan worden.

 5. gerrit schreurs avatar
  gerrit schreurs

  Eigenlijk moet de markering hierboven iets naar het oosten verplaatst worden,nu geeft het de bungalow weer uit 1975 denk ik.De oude boerderij “Hunink”ligt achter de bungalow en dateert uit 1900.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *