Belangenvereniging

De vereniging Aaltens Belang werd op 14 december 1898 opgericht door een aantal plaatselijke notabelen. Doelstelling van de vereniging was de inzet voor onder andere een betere verbinding met Bocholt, verbetering van openbaar vervoer, urinoirs op de Markt en op de hoeken van het dorp, verbetering van het postwezen en woningverbetering.

Het aantal bestuursleden was dertien, omdat de gemeenteraad van Aalten toen ook dertien leden had. “Waarom zou Aaltens Belang het dan met minder moeten doen?”

Het bestuur nam haar doelstelling ruim op. Ook voor zaken als de exploitatie van een handelsavondschool en een VVV-kantoor, het beheer van het plaatselijke natuurgebied het Loohuisbos en de organisatie van een bedrijvenbeurs of het jaarlijkse bejaardenuitstapje spanden zij zich in.

Opgegaan in VVV

In haar beginjaren stond zij aan de wieg van zowel de eerste vuilnisophaaldienst als van het Museum Frerikshuus. In later jaren hield de vereniging zich met name bezig met de organisatie van activiteiten en verstrekking van informatie op het vlak van toerisme en recreatie. Toen deze taken werden geprofessionaliseerd en ondergebracht in een nieuwe VVV-organisatie, is de vereniging halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw daarin opgegaan.

Bestuur Aaltens Belang, 1923
Bestuur ‘Aaltens Belang’ in 1923, t.g.v. het 25-jarig bestaan. Zittend v.l.n.r.: J. Beernink, Jos Driessen, voorzitter, H. ten Dam, vice-voorzitter, G.W. Vaags, secretaris, A.H. Bulten. Staand v.l.n.r.: R. de Boer, H.J. Vreede, W. te Gussinklo, M. Ackerman, G.A. Wieland, G.J. Prinsen, A.J. Vaags, J.H. van Lochem

Bank, Loohuisbos en Nannielaantje

Bij haar 25-jarig bestaan in 1923 schonk de Vereniging Aaltens Belang de plaatselijke gemeenschap een stenen bank. Deze bank vinden we tegenwoordig nog steeds aan het wandelpad langs de Slinge, nabij de brug in de Polstraat, achter basisschool De Slinger.

In 1928 redde Aaltens Belang het Loohuisbos, 21 hectare groot, door het aan te kopen voordat het zou worden ontgonnen. Maar de vereniging kon het geld niet opbrengen en verkocht het bezit door aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Daardoor bleef het bewaard als een stukje oud Achterhoek.

Toen de boerenplaats Het Smees in 1934 door de erven Slichter van Bath werd verkocht, ging Aaltens Belang in gesprek met de koper. Men vreesde namelijk dat “het bekende en zoo natuurschoonrijke” Nannielaantje zou verdwijnen. Dankzij de inzet van Aaltens Belang bleef het populaire laantje gelukkig behouden.

Bronnen


Reacties

Eén reactie op “Aaltens Belang”

  1. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    Driessen en te Gussinklo zijn welbekend bij Oud Aalten.Ik doe een gok op een stuk of wat andere bestuursleden:G.W.Vaags woonde Stationsstraat 12 en was in 1967 de secretaris van het A.B.Op Stationsstraat 45 woonde A.H.Bulten van Bulten’s Zaden,ws.ook bestuurslid.Verder J.H.van Lochem(ERBA),geb.29-8-1901,overl.30-6-1991 wonende Landstraat 1.Ik meen dat G.A.Wieland(geb.1881? en overl.17-4-1966?)onderwijzer was aan de Sint Jozefschool,de naam A.J.Vaags doet mij denken dat hij Gemeentesecretaris is geweest.Ook de fabrikant H.J.J.G.ten Dam,Bredevoortsestraatweg 52 was bestuurslid(geb.24-4-1867 en overl. 27-2-1962).

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *