Het „Nannielaantje” behouden

Graafschapbode, 30 april 1934

Bij den Donderdag gehouden verkoop van het vaste goed der erven Slicher van Bath werd o.a. de boerenplaats „het Smees” aangekocht door den heer H.B. Kemink te IJzerlo. Bij deze boerenplaats met bouw- en weilanden behoorde o.a. ook het „Smeeslaantje” later omgedoopt in „Nannielaantje” dat ongeveer in het midden door de Aaltensche beek gekruist wordt.

Wil men een mooie niet te verre wandeling maken, dan wordt haast vanzelf de wandeling zoo ingericht dat men door het Nannielaantje komt. Vanaf het bruggetje of vanaf de bank heeft men een prachtig gezicht over de beek en de weilanden op het dorp. Men kan er dan ook bijna zeker van zijn, hier steeds wandelaars aan te treffen.

Ten einde dit laantje met de boomen te behouden heeft Zaterdagmorgen het bestuur van Aalten’s Belang met den heer Kemink een bespreking gehad en het resultaat is geweest, dat door A. Bel. het geheele laantje met het hout en nog een strook van de weide aan beide zijden van den grafheuvel is overgenomen.

De heer Kemink bleek zelf een groote natuurliefhebber te zijn, zoodat van deze zijde alle medewerking werd verkregen. De heer K. heeft verder zelf de meeste overige boomen overgenomen, zoodat zeker „het Smees” geen beteren kooper kon gekregen hebben. Het zuidelijkste stukje van het Nannielaantje (bij de garage Veldhuis), bleek nog eigendom te zijn van den heer Lindenhovius, die dadelijk bereid gevonden werd dit stukje aan Aalten’s Belang te schenken.

Een woord van hartelijken dank voor deze medewerking is hier zeker op zijn plaats. Het Nannielaantje, waarvan hierbij een foto, blijft dus voor Aalten behouden.

Nannie van Hopbergen

Het Nannielaantje is vernoemd naar Johanna Geertruida (‘Nannie’) van Hopbergen (1849-1924), dochter van de plaatselijke grootgrondbezitter majoor Jacobus Wilhelmus van Hopbergen (1817-1913). Nannie was getrouwd met de Aaltense notabele Adriaan Pieter Slicher van Bath (1838-1933). De familie Slicher had landgoed ‘Smees’ tot 1934 in bezit.


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *