Aalten, Bredevoort en buurtschappen waren vroeger verdeeld in wijken, die ‘rotten’ werden genoemd. Voor elke wijk was een rotmeester aangesteld. Zij hadden tot taak om officiële berichten en andere opdrachten van het centrale bestuur in Bredevoort over te brengen aan de wijkbewoners. Wij hebben overzichten gevonden van de rotten in IJzerlo in de jaren 1748 en 1784.

In de archiefstukken van de Liberale Gifte van 1748 worden alle huizen in IJzerlo vermeld per rot, inclusief bewoners. De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In 1784 is er voor iedere buurtschap een lijst opgesteld met alle ‘weerbare manspersonen’ in de leeftijd van 18-50 jaar, per rot. Het lijkt erop dat de indeling van de rotten in de periode tussen 1748 en 1784 blijkbaar enigszins is aangepast, en ook de volgorde waarin ze werden genummerd.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

1748 • Liberale Gifte

1784 • Weerbare mannen

Bron: Lijst met alle ‘weerbare manspersonen’ in de leeftijd van 18-50 jaar, wonend in de buurtschap IJzerlo, in het jaar 1784, per rot. Erachter, tussen haakjes, de boerderij waar deze persoon woonde, voor zover bekend en onder voorbehoud van fouten. Transcriptie: Remco Neerhof.

Eerste rot

Tweede rot

Derde rot

Vierde rot


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *