Kloosterdijk 20, ’t Klooster

Beschrijving

Boerderij Van Eerden of Schaer is gebouwd op de fundamenten van het, in de 80-jarige oorlog verwoeste, klooster Beata Maria in Nazareth, in de volksmond veelal klooster Schaer genoemd. De kelder is tijdens de afbraak van het klooster na de Reformatie in 1594 gespaard gebleven. Deze kelder met tongewelf bevindt zich nog onder de boerderij.

Geschiedenis

Het klooster Schaer had uitgebreide bezittingen in deze regio waaronder meerdere boerderijen en landerijen. Enkele jaren na de Reformatie in 1594 werd het tot op de grond toe afgebroken en werd de rest van de bezittingen overgenomen door de wereldlijke macht, de Gedeputeerden van het Graafschap Zutphen. Op de fundamenten van het oude klooster werden twee boerderijen gebouwd. Het is niet duidelijk in welk jaar de bouw plaatsvond. De inkomsten van de pacht werden geïnd en beheerd door het Rentambt Doetinchem. In het Verpondingsregister van 1650 vindt men een beschrijving van het bezit:

’T Clooster toe Schaer in sijn be…p, met twee bouhuysen toestendig d’Heeren Gedeputeerden, met ettelicke coolhoven, twee Huisen, 3 schepel rogge gesey, bouwluiden Jan in ’t Clooster van … ende Willem int Clooster ende Jan Cockx.’T Boulant groot 25 molder gesey, neffens de inslach ende twee hoymaeten van vier daghe meyen. Slecht waterige gront, enz. totaal 330-6-7.

Het vormde tezamen weliswaar een groot bezit met twee boerderijen, maar bestond voor het grootste gedeelte uit slechte, moerassige grond.

Archieven

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Rolle van verpachtinge 1786

Rolle van verpachtinge, opgemaakt door de Rentmeester van het Rentambt Doetinchem.

Geu(rt) van Eerden was boer op de kloosterboerderij. Hij leefde van 1709 tot 1781.

Bron: Gelders Archief, toeg.nr. 0016, inv.nr. 4247

Kadaster 1832

Aalten B402
Noël Sebastiaan Bengevoord en cons.
landeigenaar te Winterswijk
1000 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Herman / Harmen van Eerde(n) (Dorpbuurt, ca. 1633)
Conradina Kotmans / Cattmans (Dorpbuurt)

Herman werd geboren op de Ravenhorst (ook wel Dravenhorst genoemd), in de buurtschap Dorpbuurt bij Winterswijk. Zijn ouders, Henric en Odilia van Eerde, waren beiden jong overleden. Herman trouwde met zijn buurmeisje Conradina Kotmans, geboren in het huis de Dravenhorstpoorte. Na hun huwelijk vestigde het paar zich in 1659 in de betrekkelijke nieuwe boerderij Schaer bij Bredevoort, waar Herman pachter werd.

De Van Eerdens zijn altijd pachter geweest van de boerderij en de daar bijbehorende landerijen in ’t Klooster; tot het einde van de 18e eeuw van het graafschap Zutphen, daarna van particuliere grootgrondbezitters uit Winterswijk. Ook al was het land slecht en waterig, kennelijk was de plaats aantrekkelijk genoeg voor Herman en Conradina om zich hier te vestigen. Zij kregen negen kinderen, waarvan de oudste in Winterswijk is geboren en gedoopt. De andere kinderen zijn allen gedoopt in de kerk te Bredevoort.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hen(d)ri(c/k) (Henrick Coenraett) van Eerden (Bredevoort, 09-1661), trouwt
(1) op 28-09-1684 in Aalten met Met(t/j)e Wo(o/e)rts (Winterswijk, 13-11-1659 – Barlo, 1699/1700)
(2) op 11-02-1700 in Aalten met Der(ck)sken te Gussincklo alias Lomans (Aalten, 05-11-1676)

Volgende bewoners, zoon van Hen(d)ri(c/k) (Henrick Coenraett) en Der(ck)sken en schoondochter:

Ge(u/e)(rt) van Eerden (Aalten, 03-11-1709 – Barlo, 25-01-1781), trouwt op 04-11-1736 in Aalten met
Janna te(r) Beest (Aalten, 04-02-1720 – Barlo, 14-04-1791)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik van Eerden (Aalten, 19-12-1745 – Barlo, 19-05-1824), trouwt
(1) op 21-05-1780 in Aalten met Janna Mei(j)nen (Lichtenvoorde – Barlo, 26-06-1782)
(2) op 17-11-1782 in Aalten met Enneken Lobe(e)k(e) (Winterswijk, 07-07-1743 – Barlo, 07-04-1811)
(3) op 08-11-1811 in Aalten met Garritjen Westendarp (Aalten, 25-10-1772 – Barlo, 15-02-1850)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenote:

Bevolkingsregister 1823-1850

Barlo 63 – “Van Eerden”

Garrit Jan Rouhof (Dale, 30-04-1786 – Barlo, 08-05-1858), trouwt (2) op 11-06-1825 in Aalten met
Garritjen Westendarp (Aalten, 25-10-1772 – Barlo, 15-02-1850)

Volgende bewoners, zoon van Hendrik en Garritjen en schoondochter:

Jan Willem van Eerden (Aalten, 07-11-1814), trouwt op 10-12-1842 te Aalten met
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 74

Jan Willem van Eerden (Aalten, 07-11-1814)
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)

In 1859 vertrekken Jan Willem, getrouwd met zijn buurmeisje Aleida te Bokkel, naar Dale 62 (de Hofstee). Eén van hun zonen, Zeno Gerhard, verhuisde omstreeks 1880 met zijn gezin naar de Borninkhof op de Haart. Door het huwelijk van zijn zoon Gerhard van Eerden met Grade Veldhuis in 1902 is de naam van Van Eerden tot op heden gevestigd op ’t Vels in de Aaltense Heurne.

Volgende bewoners:

Steven Jan Lieverdink (Winterswijk, 29-04-1797)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 74

Steven Jan Lieverdink (Winterswijk, 29-04-1797)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 97

Steven Jan Lieverdink (Winterswijk, 29-04-1797)

In juli 1870 vertrekken zijn twee zoons, schoondochter en kleinkinderen naar Amerika. Zelf verhuist Steven Jan naar Barlo 98 (Klumper), waar zijn dochter woont met haar gezin.

Volgende bewoners:

Hendrik Jan ten Bokkel (Miste, 03-01-1822)
Johanna Roerdinkveldboom (Miste, 25-11-1826)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 97

Hendrik Jan ten Bokkel (Miste, 03-01-1822)
Johanna Roerdinkveldboom (Miste, 25-11-1826)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 107

Hendrik Jan ten Bokkel (Miste, 03-01-1822)
Johanna Roerdinkveldboom (Miste, 25-11-1826)

Volgende bewoners:

Lambertus Prinsen (Haart, 24-10-1858)
Dina Bennink (Corle, 19-04-1862)

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 111 > 125

Lambertus Prinsen (Haart, 24-10-1858)
Dina Bennink (Corle, 19-04-1862)

Zij vertrekken op 21-01-1905 naar Borculo.

Volgende bewoners:

Gerrit Jan Blekkink (Miste, 23-12-1853)
Janna Christina Hijink (Corle, 13-11-1857)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik Willem Blekkink (Miste, 08-04-1881)
Janna Geertruida Heijink (Barlo, 10-02-1883)

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 125 > 136

Hendrik Willem Blekkink (Miste, 08-04-1881)
Janna Geertruida Heijink (Barlo, 10-02-1883)

Adresboek 1934

Barlo 136 > 155

J.A. Maas

Adresboek 1967

Barlo 155 > Kloosterdijk 20

J.A. Maas
G.J.W. Maas

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.N-412
FunctieBoerderij
Bouwjaar1940
Monumentnee

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *