Borninkhof

Haartseweg 8, Haart

Beschrijving

Boerderij De Borninkhof dateert in zijn huidige verschijningsvorm blijkens de jaarankers uit 1882, maar heeft vermoedelijk een veel oudere kern. Het gaat hier namelijk om een oud hofgoed ofwel een ‘scholtenboerderij’, teruggaande op het jaar 1281. Het is bekend dat de boerderij lange tijd in handen was van de familie Te Gussinklo. Het erf bevindt zich in de oksel van de T-vormige kruising van de Haartseweg met de Bosweg. Hier is het imposante bouwwerk schuin op de kruising gericht, op een lommerrijk erf met hoog geboomte en enige laanbeplanting.

De boerderij heeft een samengestelde plattegrond, één bouwlaag en een opmerkelijk hoge kap in de vorm van een zadeldak met pannendekking. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en hebben gepleisterde plinten. In de op de openbare weg gerichte gevel van het bedrijfsgedeelte bevindt zich een onder een korfboog gevatte middendeelingang, met een dubbele poort met 6-ruits ramen. De gevel bevat hier verder een aantal stalvensters met ijzeren raampjes. De jaarankers wisselen er de twee kleine oculusvensters af, die zijn voorzien van sierraampjes.

Archieven

Hofboek Bredevoort 1506-1596

1581 – Richter Rasehorn Cornoten Johan Tebens Herman Toeben den 17den Junii Aº 81.

Gerhardt scholt tho Bornnijnckhoff und Naell sein huisfr. vermitz Johan Holstein oren in dusser saecken mit belieffnus oers mans erkaern und thogelaten Mombaer hebben friewillichlich ungedrongen oere eheliche unmundige dochter Loth dem heuse Bredefortt hoffhorich gegeven der hoffrechten gleich andern hoffhorigen frouwen personen tho genijten und tho misgelden daervor der wolgeborner herr herr Jacob van Bronckhorst und Battenborch heer tot Anholt bannerheer tot Baer und Lathum, Pandtherr tot Bredefort etc. unser gnedige heer Elsken echte dochter Berndt Scholt tho Bornnijnckhoff und Jenneken sein huisfr. oer hoffhoricheit daermit sie sus langh den huise Bredefortt verplicht und verwandt gewesen, frie quit loss und ledich gescholden und gelaeten hefft, also dat sie sich nu vortmher in wat echte und rechte oer gelieven werdt, wenden und kiren magh.

Verpondingskohier 1647

Borninckhof, Hofgoet, hoorigh ant’huis Bredevoort.
Huis, schuijr en hof 2 sp. Noch een hof van 1 sp. end 1 nieus
gemaeckten hof 1 sp.
Boulant 16 mdr, groen gront. 4 koeweidens, t’beswaer afgetrocken
blijft 50 – 2 -. Holtgewas.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten D652
Gerrit Jan Gussinklo
landbouwer te Aalten
2480 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Gerth Scholte ten Borninckhof (ovl. Haart, 1587)
Naelken ten Kreijll (ovl. Haart, 1629/1630)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenote:

Coene Willinck Scholte ten Borninckhof (Ratum – Haart 1622/1623)
Naelken ten Kreijl (ovl. Haart 1629-1630)

Volgende bewoners, dochter van Gerth en Naelken en schoonzoon:

Berent Sevinck, Scholte op Borninckhof (ovl. Haart, 1658/1659), trouwt
(1) met Jenneken te Borninckhof (Haart – ovl. Haart, 1609/1610)
(2) met Henrichsgen Sonderloe (ovl. Haart, 1665/1666)

Berent en Henrichsgen vertrokken rond 1627 naar Lieftocht aan de Borninkhof (Maechgescheidt 09-10-1627; Volontaire Protocollen 1657-1658).

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Dirk Tanger(d)inck op de Borninckhof, trouwt (1) met
Lotte Borninckhof

Kinderen:

 1. Jenneken, trouwt met Geert te Welpshof op Welpshof
 2. Geertien, trouwt met Derck ten Grootenhuijs
 3. Enne, trouwt met Johan Drempel
 4. Hendersken
 5. Aeltjen, trouwt met Gert Nientimp
 6. Jan, zie onder
 7. Lutte, trouwt met Jorden Haartman op Haartman

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Dirk Tanger(d)inck op de Borninckhof, trouwt (2) op 30-07-1643 in Winterswijk met
Enneken Esselinck

Dirk Tanger(d)inck op de Borninckhof trouwde vóór 1663 met Enneke Cremer.

Kinderen:

 1. Willem alias Lenckhof alias ten Elsen (Bredevoort, ged. 08-1657), trouwt met Willemken Lenckhof
 2. Imme, trouwt met Derck te Kreijl
 3. Henric alias Hondorp, trouwt met Maria Meerdinck
 4. Berent alias Lenckhof, trouwt met Enneken Lenckhof
 5. Jenneken
 6. Wessel (Aalten, ged. 23-04-1665)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan Schulte op Borninckhof trouwt (1) met
Geesken Bovelts

Zij werden met Pasen 1669 lidmaat in Aalten en woonden op de Haart.

Kinderen:

 1. Jenneken, trouwt met Arent te Kotte alias Hondorp
 2. Lutte, trouwt met Wander Oonk, Schulte te Bockel
 3. Wander, trouwt met Aeltien Weninck
 4. Derck, trouwt met Elijsabeth de Haen
 5. Jan (Aalten, ged. 27-08-1665)
 6. Mettha (Aalten, ged. 09-08-1666), trouwt met Willem te Veltkamp op Gribbroek
 7. Enneken (Aalten, ged. 17-11-1667), trouwt met Hendrick te Kotte op Kotte
 8. Maria (Aalten, ged. 13-12-1674)
 9. Willem (Aalten, ged. 25-06-1676), trouwt met Elsken Dammers

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Jan Schulte op Borninckhof trouwt (2) op 06-04-1679 in Aalten met
Hendersken te Kotte (Spork) d.v. Jeurden te Gussincklo alias in ’t Heegt alias te Kotte en Aeltgen Eppinck.

Kinderen:

 1. Geert alias te Lege alias Tolkamp (Aalten 12-12-1680), trouwt met Lijsbeth Cleuvers
 2. Jan alias Hoornenborg (Aalten, ged. 04-11-1683), trouwt met Jenneken Hoornenborg
 3. Jorden alias Oosterman (Aalten, ged. 14-03-1686), trouwt met Fije Oosterman
 4. Berent (Aalten, ged. 07-10-1688), trouwt met Elisabeth Roglinius
 5. Arent (Aalten, ged. 26-07-1691), trouwt met Armgart Bloemer

Volgende bewoners, zoon uit Jans 1e huwelijk en schoondochter:

Warner Borninkhof (Aalten, ca. 1659 – Aalten, ca. 1692), trouwt op 23-07-1682 met
Aaltjen Weninck (Bocholt, ged. 14-09-1664)

Kinderen:

 1. Geesken Borninkhof (Aalten, ged. 28-10-1683 – Aalten, < 10-1688)
 2. Gerrit Jan Borninkhof (Aalten, ged. 14-09-1684), trouwt in 1704 in Aalten met Geertruijt Boeijinck
 3. Berend Borninkhof (Aalten, ged. 10-10-1686 in Aalten – Amsterdam, 10-06-1717), trouwt in 1713 in Amsterdam met Clara Harmens
 4. Geeske Borninkhof (Aalten, ged. 07-10-1688), trouwt in 1714 in Aalten met Henric Scholten
 5. Trijntjen Borninkhof (Aalten, ged. 11-05-1690)
 6. Lotte Borninkhof (Aalten, ged. 04-09-1692 – Aalten, 09-09-1763), trouwde mogelijk in Aalten met Derck Jentink?

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Jan Coops (ca. 1670), trouwt op 10-09-1693 in Aalten met
Aaltjen Weninck (Bocholt, ged. 14-09-164)

Kinderen:

 1. Elske Borninkhof (Aalten, ged. 06-01-1695)
 2. Geertruijd Borninkhof (Aalten, ged. 21-02-1697 – Aalten, 26-08-1729), trouwt in 1719 in Aalten met Teube Doornink
 3. Jenneke Borninkhof (Aalten, ged. 23-06-1700), zij vertrok naar Varsseveld en gebruikte vervolgens de naam Jenneke Koops; trouwt ca. 1725 in Varsseveld met Harmen Bosboom
 4. Wander Borninkhof (Aalten, ged. 09-03-1703 – Aalten, 15-01-1759), trouwt in 1727 in Aalten met Geertje Kossink
 5. Aaltje Borninkhof (Aalten, ged. 31-07-1707), trouwde zij als Aeltjen Coops op 20-05-1740 in Barneveld met Andreas van Zeller?

Is er hierna (tijdelijk) sprake van meervoudige bewoning?

Volgende bewoners, zoon van Warner en Aaltjen en schoondochter:

Gerrit Jan Scholte te Borninkhof (Aalten, 14-09-1684 – Haart, 04-05-1763), trouwt (1) op 10-08-1704 in Aalten met
Geertruijd Boeijink (Winterswijk, 1684 – Haart, 1744)

Kinderen:

 1. Janna (Aalten, ged. 13-02-1707)
 2. Janna Geertruijd (Aalten, ged. 17-02-1712)
 3. Dela (Aalten, ged. 29-03-1716), trouwt Scholte Willem te Gussinklo op Groot Gussinklo.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Gerrit Jan Scholte te Borninkhof (Aalten, ged. 14-09-1684 – Haart, 04-05-1763), trouwt (2) op 20-08-1746 in Aalten met
Elijsabeth Damkot (Winterswijk, ged. 11-11-1703 – Haart, 08-04-1763)

In het trouwboek van Winterswijk wordt Jan bij zijn 2e huwelijk ‘Oud Scholte van den Borninkhof’ genoemd.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Jan te Gronde alias Grondman, Scholte op Borninkhof (Winterswijk, ged. 06-05-1702 – Haart, 05-06-1773), trouwt op 13-05-1725 in Aalten met
Janna Geertruijd Borninkhof (Aalten, ged. 17-02-1712 – Haart < 1748)

Janna Geertruijd was pas 13 jaar bij haar huwelijk! Ongewoon, maar toch lijkt dit te kloppen.

Kinderen:

 1. Geesken / Gesina (Aalten, ged. 31-10-1728), trouwt met Salomon Arentsen
 2. Wander (Aalten, ged. 22-07-1731)
 3. Alijda (Aalten, ged. 17-01-1734)
 4. Herman Jan (Aalten, ged. 02-06-1737)
 5. Dela (Aalten, ged. 24-07-1740), trouwt met Gerrit Jan, Scholte op Eelink

Volgende bewoners, zoon van Jan en Aaltjen en schoondochter:

Wander Borninkhof (Aalten, ged. 09-03-1703 – Aalten, 15-01-1759), trouwt op 06-04-1727 in Aalten met
Geertje Kossink (Winterswijk, ged. 22-01-1698 – Aalten, vóór 1790)

Kinderen:

 1. Derk Borninkhof (Aalten, ged. 02-05-1728 – Aalten, 27-04-1776), trouwt in 1769 in Aalten met Derske Veenhuis
 2. Jenneke Borninkhof (Aalten, ged. 12-11-1729)
 3. Gerrit (Gerrit Jan) Borninkhof (Aalten, ged. 04-02-1731), trouwt in 1759 in Aalten met Geesken te Damme
 4. Gerritje Borninkhof (Aalten, ged. 08-07-1732)
 5. Geertruijt Borninkhof (Aalten, ged. 25 oktober 1733 – Dinxperlo, 23-11-1799), trouwt in 1759 in Dinxperlo met Wessel Ormel
 6. Aaltje Borninkhof (Aalten, ged. 15-07-1736)
 7. Jan Hendrik Borninkhof (Aalten, ged. 04-05-1738 in Aalten – Aalten, < 1742)
 8. Jan Hendrik Borninkhof (Aalten, ged. 21-01-1742)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit Jan Borninkhof (Aalten, ged. 04-02-1731 – Aalten, 08-09-1783), trouwt op 27-10-1759 in Aalten met
Geesken te Damme (Winterswijk, ged. 10-03-1734)

Kinderen:

 1. Wander Borninkhof (Aalten, ged. 22-06-1760)
 2. Engelbertus Borninkhof (Aalten, ged. 31-01-1762 – Aalten, 17-04-1807), trouwt in 1799 in Aalten met Gesina te Kiefte en zij gaan wonen op Lieftocht/Bartshuis.
 3. Geertjen Borninkhof (Aalten, ged. 18-12-1763 – Aalten, 31-07-1796)

Volgende bewoners, dochter van Jan en Janna Geertruijd en schoonzoon:

Salomon Arentsen, Scholte te Ahave (ovl. < 1790), trouwt op 10-09-1745 in Aalten met
Geesken Borninkhof
(Aalten, ged. 31-10-1728)

Salomon Arentsen was in 1771 waarschijnlijk eigenaar en bewoner/gebruiker van Borninkhof (maandcedullen verponding). Gerrit Jan Gussinklo, Scholte op Borninkhof op de Haart en Harmen Jan Tenkink, Scholte op Tenkink in Ratum waren erfgenamen van Salomon Arentsen en Gesina te Borninkhof (Volontair Protocol Bredevoort 1809-1810 deel 1). Gerrit Jan Gussinklo was getrouwd met Johanna Geertruid Arentsen (achterkleindochter van broer van Salomon Arentsen). Harmen Jan Tenkink was getrouwd met Johanna Hendrika Arentsen (kleindochter van broer van Salomon Arentsen).

Weduwe Geesken kocht in 1790 een huis in Aalten en hertrouwde met Harmen te Slaa (Aalten, 11-11-1736 – Aalten, 21-05-1806). Harmen woonde bij zijn overlijden op Borninkhof. Bij de aankoop van het huis wordt vermeld dat zij weduwe is van Salomon Arentsen, in leven scholte van Borninkhof. Hij had geen kinderen (Overdrachtsbelasting 25e, 50e en 100e penning).

Volgende bewoners:

Registre Civique 1811-1820

Gerrit Jan te Gussinklo (Lintelo, 12-07-1785 – Aalten, 01-05-1857), trouwt op 02-12-1804 in Aalten met
Johanna Geertruid Arentsen (Aalten, 16-05-1785 – Aalten, 18-09-1838)

Gerrit Jan woonde volgens het Registre Civique op Borninkhof (Haart 35). Volgens het kadaster was hij in 1832 ook eigenaar van Borninkhof. Zij vertrekken vóór 1823 naar Aalten 267 (Markt 18), in 1832 eveneens zijn eigendom. Daar is hij kastelein.

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1823-1850

Haart 35 – “Borninkhof”

Reinder Goorhuis (Aalten, ged. 31-01-1768 – Haart, 11-04-1846), trouwt op 13-12-1799 in Aalten met
Janna Geertruid te Slaa (Aalten, 18-01-1773 – Aalten, 08-01-1834)

Volgens het Registre Civique van 1811-1820 woonde Reinder toen op Haart 36 (Bestevaer). Na het overlijden van zijn vrouw in 1834 keert hij terug naar Bestevaar (hij wordt dan vermeld als weduwnaar van J.G. te Slaa). Reinder‘s moeder Enneken te Winkel weduwe van Frerik Goorhuijs woonde bij haar zoon en schoondochter en overleed op Borninkhof op 01-05-1807.

Kinderen:

 1. Fredrika Berendina Goorhuis (Aalten, 05-11-1801)
 2. Jan Derk Goorhuis (Aalten, 30-04-1803)
 3. Gerrit Jan Goorhuis (Aalten, 07-08-1805 – Aalten, 14-06-1840), trouwt in 1836 in Aalten met Elisabeth Hoopman
 4. Geesken Goorhuis (Aalten, 30-10-1806), trouwt in 1842 in Aalten met Berend Hendrik Veldhuis
 5. Enneken Goorhuis (Aalten, 21-03-1809), trouwt in 1845 in Aalten met Jan Hendrik Rensink
 6. Aaltjen Goorhuis (Aalten, 27-10-1810)

Volgende bewoners:

Tonij Kolstee (Aalten, 02-10-1785)
Geesken Lutten / Lensink (Aalten, 01-04-1783)

Zij vertrekken in 1846 naar Amerika.

Volgende bewoners:

Arent Jan Nijhoff (Aalten, 17-11-1819 – Heelweg, 11-02-1893), trouwt op 13-03-1846 in Aalten met
Johanna Willemina Ormel (Aalten, 21-11-1816 – Haart, 27-03-1852)

Kinderen:

 1. Aleida Gesina Nijhof (Lintelo, 26-05-1846 – Lintelo, 03-08-1846)
 2. Aleida Gesina Nijhof (Haart, 02-07-1847 – Haart, 03-02-1848)
 3. Hendrik Jan Nijhof (Haart, 04-12-1848 – Aalten, 24-02-1924), trouwt in 1878 in Aalten met Gesina Hendrika Oberink

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.P-581
FunctieBoerderij
Bouwjaar1741
Monumentnee

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 36

Arent Jan Nijhoff (Aalten, 17-11-1819 – Heelweg, 11-02-1893), trouwt (1) met
Johanna Willemina Ormel (Aalten, 21-11-1816)

Kinderen:

 1. Aleida Gesina Nijhof (Lintelo, 26-05-1846 – Lintelo, 03-08-1846)
 2. Aleida Gesina Nijhof (Haart, 02-07-1847 – Haart, 03-02-1848)
 3. Hendrik Jan Nijhof (Haart, 04-12-1848 – Aalten, 24-02-1924), trouwt in 1878 in Aalten met Gesina Hendrika Oberink
 4. Aleida Geertruida Nijhof (Haart, 16-03-1852)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Arent Jan Nijhoff (Aalten, 17-11-1819 – Heelweg, 11-02-1893), trouwt (2) op 02-10-1852 in Aalten met
Hendrika Ormel (Dinxperlo, 03-09-1826 – Haart, 12-05-1855)

Kinderen:

 1. Jan Willem Nijhof (Haart, 06-02-1854 – De Heurne, 23-11-1868)

Volgende bewoners, weduwnaar en 3e echtgenote:

Arent Jan Nijhoff (Aalten, 17-11-1819 – Heelweg, 11-02-1893), trouwt (3) op 01-02-1856 in Aalten met
Grada Johanna Wisselink (Varsseveld, 26-03-1828)

Kinderen:

 1. Hendrikus Nijhof (Haart, 09-12-1856)
 2. Derk Willem Nijhof (Haart, 26-04-1858 – Heelweg, 13-04-1930), trouwt in 1895 in Wisch met Harmina Kolenbrander

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 36

Arent Jan Nijhof (Aalten, 17-11-1819)
Grada Johanna Wisselink (Varsseveld, 26-03-1828 – Heelweg, 09-10-1902)

Kinderen:

 1. Hendrikus Nijhof (Haart, 09-12-1856)
 2. Derk Willem Nijhof (Haart, 26-04-1858 – Heelweg, 13-04-1930), trouwt in 1895 in Wisch met Harmina Kolenbrander
 3. Gerrit Jan Nijhof (Haart, 02-06-1860 – Zelhem, 22-06-1930), trouwt in 1898 in Zelhem met Gerharda Hendrika van Arragon
 4. Harmina Aleida Nijhof (Haart, 31-05-1862 – Heelweg, 20-01-1935)

Volgende bewoners:

Jan Willem Schokkin (Lintelo, 10-09-1811 – Lintelo, 20-09-1885), trouwt op 24-06-1836 in Aalten met
Berendina Winkelhorst (Barlo, 04-03-1813 – Lintelo, 08-05-1888)

Kinderen:

 1. Hendrik Jan Schokkin (Lintelo, 10-07-1837 – Aalten, 12-08-1894)
 2. Harmina Hendrika Schokkin (Lintelo, 02-02-1841 – Aalten, 14-08-1913), trouwt in 1865 met Derk Willem Bekkers
 3. Willemina Schokkin (Lintelo, 12 december 1842 – Aalten, 07-03-1873), trouwt in 1865 met Bernardus Arentzen
 4. Johanna Geertruid Schokkin (Lintelo, 22-08-1845), trouwt in 1870 met Hendrik Navis
 5. Harmanus Schokkin (Heurne, 16-05-1849 – Aalten, 23-08-1914), trouwt in 1887 met Grada Wandrina Borninkhof
 6. Berend Willem Schokkin (Lintelo, 29-07-1852 – Lintelo, 27-01-1861)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 41

Jan Willem Schokkin (Lintelo, 10-09-1811)
Berendina Winkelhorst (Barlo, 04-03-1813)

Volgende bewoners:

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845), trouwt op 05-11-1869 in Aalten met
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836)

Kinderen:

 1. Aleida Geziena van Eerden (Haart, 20-05-1870 – Aalten, 04-11-1949), trouwt in 1891 met Christiaan te Roele
 2. Jan Willem van Eerden (Haart, 27-12-1871 – Winterswijk, 10-07-1960), trouwt in 1901 met Geertruida Willemina Kammeijer
 3. Gerhard van Eerden (Haart, 23-01-1877 – Aalten, 24-09-1956), trouwt in 1902 met Grada Johanna Veldhuis

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 41

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845)
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 46

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845)
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 49 > 60

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845)
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 60 > 64

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan Willem van Eerden (Haart, 27-12-1871)
Geertruida Willemina Kammeijer (Meddo, 13-02-1865)

Kinderen:

 1. Johanna Willemina van Eerden (Haart, 05-03-1902), trouwt in 1931 met Gerrit Jan van Dunnewold

Adresboek 1934

Haart 64 > 64

J.W. van Eerden

Adresboek 1967

Haart 64 > Haartseweg 8 – “Borninkhof”

G.J. van Dunnewold


Reacties

Eén reactie op “Borninkhof”

 1. gerrit schreurs avatar
  gerrit schreurs

  Hier heeft ook de fam.van H.A.(Hendrik)Bruggink gewoond.Is ook gemeenteraadslid voor de V.V.D.geweest,ca.1978-1998.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *