Lenkhof

Haartsestraat, Aalten (Haart)

Beschrijving

Boerderij Len(c)khof was gelegen in de hoek van de Haartsestraat, Oranjelaan en de Slingebeek. Hoewel deze locatie tegenwoordig in het dorp Aalten ligt, behoorde het enige eeuwen geleden tot de buurtschap Haart. Het grondgebied dat bij Lenkhof hoorde, strekte zich globaal uit vanaf de huidige Prinsenstraat tot aan ’t Walfort en tot bovenin de Aaltense Es.

Lenkhof was ooit een bezit van de Heer van Anholt. Op 20-03-1638 kocht Wolff Misslich het ‘Erff und Guedt Lenckhhoff inden kerspell Aelten’ van Georg Ernst Graaf van Limburg-Stirum. Misslich was drossard van Bredevoort (en legerleider). Na zijn dood liet hij zijn gehele bezit, waaronder het goed Lenkhof, na aan ‘de armen van Bredevoort’. En daar komt het oude Achterhoekse gezegde vandaan: “de armen van Bredevoort bunt rieke”.

Naam

De boerderij is allang verdwenen, maar de naam leeft voort in de Lankhofstraat. En toen de voormalige huishoudschool aan de Oranjelaan in 1989 fuseerde met de Landbouwschool aan de Lijsterbeslaan werd de fusienaam ‘Langenhave’, een verwijzing naar het grondgebied waar beide scholen op stonden. Deze scholengemeenschap is in 1993 alweer opgegaan in het huidige ‘Schaersvoorde’.

Ondanks dat deze moderne verwijzingen met een ‘a’ werden gespeld, geven wij de voorkeur aan de spelling ‘Lenkhof‘, omdat dat volgens ons historisch correcter is. Wellicht is de ‘nieuwe spelling’ ontstaan vanwege de gelijkenis met boerderijnaam Lankhof in Barlo?

In de doopboeken van Aalten is er echter duidelijk een onderscheid tussen beide namen. Ze worden niet door elkaar gebruikt. Alle personen met de naam Lankhof die daarin voorkomen zijn, zonder uitzondering, terug te voeren tot Lankhof in Barlo en alle personen met de naam Lenkhof, zonder uitzondering, tot Lenkhof op de Haart.

Archieven

Verpondingskohier 1647

Lenckhof, d’Armen tot Bredevoort.
Huis, hof 1 sch., boulant 14 mdr., derde gerve, 116 – 13 -.
1 Voeder hoeijs of 2 koeweidens, 6 – 0 -.
Bouman betaelt de pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment worden vermeld ‘Derk Gesink, bouman op Lenkhof, getrout met Gertruid Vriesen’.

Kadaster 1832

Op de kadasterkaart van 1832 komen we Lenkhof niet meer tegen en wordt het gebied aangeduid als bouwland, in bezit van ‘de (Hervormde) Armen van Bredevoort‘.

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Aelbert ten Ahave
nn Lenckhof

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Henrick Lenckhof (Haart – Haart < 1630)
Aeltjen Lensinck (Lintelo)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Geert Lenckhof (Haart – < 1683)
Aeltjen

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Willem Borninckhof alias Lenckhof alias ten Elsen (Bredevoort, 08-1657), afkomstig van de Borninkhof, trouwt op 06-05-1683 in Aalten met
Willemken Lenckhof (Haart)

Volgende bewoners, broer/zwager en (schoon)zuster:

Berent Borninckhof alias Lenckhof (Haart – < 1740), trouwt op 05-09-1686 in Aalten met
Enneken Lenckhof (Haart – < 1743)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit (Gerrit Jan) Lenckhof (Aalten, 27-05-1694 – < 1733), trouwt op 07-06-1722 in Aalten met
Hermina Geertruijd Keuniks / Konink (Aalten, 30-01-1701 – < 1743)

Volgende bewoners:

Willem Vriesen alias Glijwen alias Lenkhof (Winterswijk, 20-07-1692 – 23-03-1765), trouwt op 03-02-1715 in Winterswijk met
Harmken Struijckers (Woold – Haart < 1753)

Willem wordt in 1746 gewezen bouman op Lenkhof genoemd. (Voluntair Protocol ORA Bredevoort). In 1748 woont hij met zijn vrouw in de kamer van Lenkhof (Liberale Gifte).

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Derk Ge(e)sink alias Lenkhof (Winterswijk, 15-02-1715 – Haart < 1793), trouwt op 02-01-1735 in Winterswijk met
Ge(e)rtrui(t/d) Glijwen alias Vriesen (Winterswijk, 18-12-1715 – Haart, 06-02-1793)

Derk en Ge(e)rtrui(t/d) worden als bewoners van Lenkhof genoemd in 1748 (Liberale Gifte).

Het is ons vooralsnog niet bekend of er hierna nog nieuwe bewoners op Lenkhof zijn gekomen.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.
FunctieBoerderij
Bouwjaaronbekend
Slooponbekend

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *