De Hofstee

Hofstedeweg 2 (a), Dale

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort

Sabbati 13 Junij Aº 1618 – Stadtholder Henrick Menekinck, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck.

Erschenen Johan Volmer Vogt thoe Vreden, Mechtelt eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft thoe hebben, averlieten und verkofften in krafft deses, Otten Volmer, Wendelen van Basten eheluijden und haeren erven, nabenenten Thienden, alss nemptlick Vierdehalff Molder Boeckweitten und Sess schepel Roggen, Aeltenscher mathen uth dat erff und guet de Hoffstede, in den Kerspell Aelten, buerschap Daele und Sess schepell Roggen, Drie Molder garsten und ein thendt vercken uth dat Erff und guet Gelckinck inden Kerspell Dingsperlo, buerschap Hoerne gelegen, allet na luith und inholtz der Verkoperen van een Ehrenweerdich Capittull des Stiffts Vreden erholdener Verschrijvong und Transports, mit derselven toebehoer und gerechticheit voer doerschlechtich kummerfrij. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Thendt- und Landtrechte. Bij veronderpandong haerer goeder. Sonder exceptie unnd argelist.

Verpondingskohier 1647

Hostede, Jan van Sueren erfgnn.
Huis, hof 2 sp. boulant 5 mdr. 3de gerve uitganck afgetrocken
blijft 29 – 18 -. Eijcken Heijsters.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Onderstaand fragment noemt als bewoners ‘Jan Huijnink op de Hofste, getrouwd met Engele Blekkink’.

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 15 november van Harmen Jan Laag Meijnen en Elisabeth van Eerden, ehelieden, 10 guldens, weegens een vijfde gedeelte uit drie en vijftig zeventigste gedeeltens van de bouwplaats en goed Hofstede, geleegen onder Aalten in de buurschap Daale, zoo van huijs, hof, bouw-, hooij- en weijdelanden, inslag, zigtvreede en houtgewasch enz. Aangekogt van Derk Neerhof en Jenneken Laag Meijnen, ehelieden, als nog Wander Eppink en Janna Neerhof, ehelieden, als meede nog Willem Langenhof en zijne ehevrouw Willemina Neerhof, wijders Hendrik Jan en Gerritje Neerhof, voor 500 guldens, den 3 november 1786.

Kadaster 1832

Aalten C748
Jan Willem Beestman en cons.
steenbakker te Aalten
1020 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Herm(e/a)n ter Hofstede (? – Dale < 1680)
Aeltien

Herm(e/a)n is bouwman op De Hofstee in 1650 (Verpondingscohier, origineel register).

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Ton(n)is (Storris) (ter) Hofstede (Dale), trouwt op 25-10-1674 in Aalten met
Marie Bullens (Barlo)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Herman (te) Hofste(d)e (Aalten, 28-04-1679), trouwt op 29-01-1708 in Aalten met
Aeltjen Wiberdinck (Brinkheurne – Dale < 1748)

Volgende bewoners:

Jan ter Stroet alias te Hofste(d)e alias Oosterbos (Aalten, 25-09-1698 – Heurne, 27-05-1766), trouwt op 10-08-1732 in Aalten met
Geesken Lammer(t)s (Aalten, 19-03-1710 – Heurne, 11-06-1766)

Jan en Geesken woonden waarschijnlijk vanaf hun huwelijk eerst op de Hofstee en vertrokken naar Oosterbosch in Heurne kort na 1742.

Volgende bewoners:

Jan Hui(j)nin(c)k alias te Hofstede (Aalten, 08-01-1693 – Dale < 1755), trouwt op 31-05-1722 in Aalten met
Engele Ble(c/k)kin(c)k (Winterswijk, 12-10-1690 – Dale, 03-02-1772)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Jan Hendrik (Jan) Ble(c/k)kink alias Hofstede (Winterswijk, 07-08-1729 – Dale, 11-10-1805), trouwt op 25-07-1750 in Aalten met
Engele te Hofstede (Dale – Dale, 30-04-1792)

Jan Hendrik en Engele waren achterneef en -nicht. Zijn grootvader, Alof Bleckinck, was een broer van haar moeder.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Derk Willem Ho(f/v)stede (Aalten, 13-02-1757 – Dale, 18-09-1843), trouwt op 17-03-1793 in Aalten met
Gesina Heijnen (Aalten, 13-04-1760 – Dale, 03-07-1823)

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 53 – “Hofste”

Derk Willem Hofstede (Aalten, 13-02-1757 – Dale, 18-09-1843), z.v. Jan Hendrik en Engele Hofstede

Volgende (hoofd)bewoner:

Jan Berend Hofstede (Aalten, 13-10-1796)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 62

Jan Berend Hofstede (Aalten, 13-10-1796)

Volgende bewoners:

Jan Willem van Eerden (Barlo, 07-11-1814)
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 62

Jan Willem van Eerden (Barlo, 07-11-1814)
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 71

Jan Willem van Eerden (Barlo, 07-11-1814)
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 71

Jan Willem van Eerden (Barlo, 07-11-1814)
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)

Volgende bewoners:

Jan Willem van Eerden (Barlo, 01-04-1857)
Dela Wandrina Duenk (Aalten, 13-04-1854)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 72

Jan Willem van Eerden (Barlo, 01-04-1857)
Gesina Hendrika Gussinklo (Varsseveld, 11-01-1871)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 73 > 67

Jan Willem van Eerden (Barlo, 01-04-1857)
Gesina Hendrika Gussinklo (Varsseveld, 11-01-1871)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 87 > 94

Jan Willem van Eerden (Barlo, 01-04-1857)
Gesina Hendrika Gussinklo (Varsseveld, 11-01-1871)

Adresboek 1934

Dale 94 > 89

J.W. van Eerden

Adresboek 1967

“De Hofstee”

Dale 89/1 > Hofstedeweg 4

W.G. van Eerden

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.O-1718/1096
FunctieBoerderij
Bouwjaar1958/1968
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *