Menu Sluiten

Chr. Nat. School IJzerlo

Kruisdijk 17, IJzerlo

Christelijke Nationale School, Kruisdijk 17, IJzerlo

De christelijke lagere school in IJzerlo begon in 1904 met 55 leerlingen en telde op haar hoogtepunt ‒ in de jaren vijftig van de vorige eeuw ‒ maximaal 140 leerlingen. In 1978 werd de huidige school geopend. Het gebouw kreeg de naam ‘t Warmelinck, naar de boerderij die vroeger op die plek stond.

In 1996 was het aantal leerlingen gedaald tot 59. Daarmee zat de school onder het door de gemeente geëiste minimum van 65. Het voortbestaan van de school kwam onder druk. Maar in 2004 waren er alweer 106 leerlingen. Deze toewas is toe te schrijven aan de vele jonge gezinnen die in het ouderlijk huis zijn gaan wonen. Daarnaast was er in IJzerlo de laatste jaren nieuwbouw en is het voedingsgebied van de school groter geworden.

Nadat de lagere- en de kleuterschool in 1985 samengingen in de basisschool, kwamen in 1990 de kleuters bij ’t Warmelinck in. De kleuterschool was in 1960 opgericht en zat vanaf 1969 tot 1990 in een eigen gebouw.

Bron: Kerkvenster, tekst: Hans de Beukelaar

Adresgeschiedenis

Adresboek 1934

IJzerlo 63 > 61

“Chr. Nat. School”

Adresboek 1967

IJzerlo 61 > Kruisdijk 17

“Schoolgebouw”

1 reactie

  1. gerrit schreurs

    Afgezien van mijn ouders kreeg ik hier mijn eerste onderwijs.Het schoolgebouw werd onderhouden/schoongemaakt door Henk van de “Welink”(Westervelt),nu Lurvinkssteeg,en zijn vrouw Gretha/Greta Wildenbeest(“Nieuw Thijs”).Henk schreef ook een boek over IJzerlo,” d’Nestiezern”!Wel bekend.Samen met zijn dochter Alice op” ’t Hoftijzer” een manage gestart.Samen met Henk Brusse verzorgde Henk ook humoristische optredens.Er zullen vast nog wel meer mensen zijn die in IJzerlo zijn blijven wonen die nog gedetailleerdere info kunnen geven.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen