Menu Sluiten

Warmelink

IJzerlo

Fouten voorbehouden. Heeft u aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina of stuur ons een bericht!

Geschiedenis

Deze niet meer bestaande boerderij was een leengoed van de heer van Anholt, dat in diens leenboeken vanaf 1425 voorkomt. In een boek, waarin alle landerijen van de heer van Anholt zeer uitvoerig worden beschreven door de Nijmeegse landmeter Claes Kymp in 1552, lezen wij dat de boerderij toen 9½ molder bouwland omvatte, bestaande uit het Cloetgen, de Brey, de Middelbrey en de Wuert.

Het huis zelf stond in een bos dat de Huls werd genoemd. Waarschijnlijk grensde dat aan het hulstbos van Thijs. Er behoorde ook nog zeven molder weiland bij. De voerdiensten voor de heer van Anholt waren kennelijk drukkend, want in 1611 werden die afgekocht met 225 dalers. In 1697 wordt gemeld dat het huis enige jaren tevoren was afgebrand. Wat overbleef was de grote hof, waar het huis had gestaan.

De naam van de hof heeft het mogelijk gemaakt de plaats terug te vinden van het middeleeuwse goed Warmeldinck, waarnaar de huidige school is vernoemd.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J.Westervelt, Aalten, 1983

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Warmelinck, Aeltien en Jan Grevinck.
Boulant 7½ mdr., 3de gerve 62 – 9 – 8.
1 Voeder hoeij gewas, 1 hof van 1/2 sp. gesaeis 5 – 0 -.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen