Menu Sluiten

Kerkstraat

Aalten

Kerkstraat, Aalten

Op bovenstaande foto zien we de Kerkstraat, nummers 1, 3 en 5, vanaf de Markt. Het grote huis links is het vroegere postkantoor, later manufacturier Lammers, bij de meeste Aaltenaren van nu beter bekend als de voormalige herenkledingzaak De Postiljon. In het tweede huis had ooit Gerrit Vaags zijn smederij. Later vestigde zich daar barbier Berend Kalf. In het derde pand woonde arts A.J. van Leuven. Later vestigde zich hier groentenhandel Graven.

Kerkstraat 2-12, Aalten

Bovenstaand zien we de Kerkstraat in de richting van de Dijkstraat. In het eerste huis rechts woonde Eppink. Hij was koster van de hervormde kerk. Hij werd ‘Eppink van de trepkes’ genoemd, omdat zijn woonhuis alleen via een stenen trap was te bereiken. In 1887 bakte Eppink pannenkoeken voor vijftig soldaten en vijftien huzaren, die op wacht stonden rond het kerkgebouw. Het eigendomsrecht van het kerkgebouw stond ter discussie. De soldaten stonden op wacht, nadat in een telegram van 10 maart 1887 aan de Commissaris van de Koning was gemeld dat de toestand zeer gespannen was en dat vijfhonderd boeren zich een weg naar de preekstoel zouden banen.

Pad tussen gebouw Elim en de NH kerk. Dit pad werd omstr. 1955 afgegraven en verbreed, Kerkstraat, Aalten

Hier zien we trepkes nogmaals frontaal. Je kijkt het pad in tussen de kerk en gebouw Elim. Dit pad is omstreeks 1955 afgegraven en verbreed. Het gebouw links ervan op de vorige foto is al vervangen door het pand dat er tegenwoordig nog staat. Tijdens het afgraven van de trepkes kwamen vele botresten tevoorschijn van oud-Aaltenaren die daar op het oude kerkhof waren begraven.

Dirk Odolphy, Kerkstraat, Aalten

Op bovenstaande foto zien we links op nummer 7, de slagerij van Dirk Odolphy. Eerder woonde hier J.H.J. Müter, vennoot bij textielfabriek J. van Eijck & Co in Bredevoort. Op nummer 9 zat klokkenmaker Heinen.

In het derde huis links (Kerkstraat 11) woonde heel vroeger de weduwe Manschot. Het huis daarachter was eerst het koetshuis van mevrouw Manschot, later kwam hierin de bakkerij van Westerveld, die werd opgevolgd door Te Slaa. Het grote huis daarachter (nummer 15) is omstreeks 1860 gebouwd in opdracht van textielfabrikant Eduard Driessen (1824-1895). Vanaf 1924 kon men er voor geldzaken terecht bij de Boerenleenbank en daarna werd het een apotheek. Tegenwoordig is het pand weer in gebruik als woonhuis.

Vervolgens zien we de winkel van Manschot, waar ook L.J.H. Overmaat zijn rijwielhandel had. De twee huisjes daarachter, op de plaats van het ‘Reijgershuis’, werden bewoond door Frans Rathmer en ‘d’n dikken Bouhuus’. Rechts vooraan woonde huisslachter Ter Maat, naast hem de heer J.F. Jongen, boekhouder bij Driessen (Kerkstraat 6) en daarachter woonde kruidenier Jan Wijers (Kerkstraat 8).

RK schuurkerk, Kerkstraat 15a, Aalten
Voormalige RK schuurkerk

In 1790 werd een gedeelte van het oude ‘Reijgershuis’, nu Kerkstraat 19-21, door de bewoner, Bernard Meijerink, afgestaan en als kerkgebouw ingezegend. Enige jaren later kocht kerkmeester Lambertus Wamelink een huis met schuur op de plaats waar nu Kerkstraat 15 is. Daar werd toen een katholieke schuurkerk gevestigd, tegenwoordig nog zichtbaar vanaf ’t Blik.

Met het groeien van de parochie werd dit kerkgebouw snel te klein. Met de Sint-Nicolaasmarkt, die met een kerkdienst begon, was de toeloop soms zo groot dat men zelfs buiten in bittere kou de kerkdienst bijwoonde. In 1859 werd de ‘Waterstaatkerk’ in gebruik genomen, ter plaatse van de huidige Sint Jozefschool, (deze kerk brandde in 1893 af).

Kerkstraat 5-17, Aalten

Hierboven kijken we de Kerkstraat uit in de richting van de Dijkstraat. Het derde pand links, nog met de deeldeuren aan de straat, was de ‘Lensink-schure’. Lensink was vrachtrijder op Bocholt. Nog vroeger woonde er de familie Heebink, die naar Amerika is geëmigreerd. Na afbraak, ter verbreding van ‘den duusterne gang’ (wat nu de Hofstraat is), werd op de overblijvende grond het huis gebouwd waar later Smits optiek gevestigd was (Kerkstraat 9) en tegenwoordig een kledingboetiek.

Achter het huis van Lensink zien we het statige ‘Manschotshuis’.

Kerkstraat, Aalten

Op bovenstaande foto kijken we de Kerkstraat in, richting de Markt. Links, achter de pomp, zien we de textielwinkel van Leerink. Mevrouw Kothuis-Vultink, met witte schort, staat voor het huis van ‘d’n zunigen Manschot’. Hij deed in koffie en tabak. Lang bleef de bel klingelen als de deur van zijn winkel open en dicht ging. Op deze plaats werd later nieuwbouw gepleegd waar eerst de Albert Heijn was gevestigd en tegenwoordig de Action.

Kerkstraat, Aalten

We zijn de Kerkstraat wat verder ingelopen en zien nu achter het ‘Manschotshuis’ links nog juist de deeldeuren van het huis waarin later de familie Te Slaa woonde, op nummer 13. In het huis rechts woonde de borstelmaker Vultink en daarachter Ter Maat, de huurslachter. Hij slachtte bij de mensen aan huis en had het, vooral in november, flink druk.

Kerkstraat 9-23, Aalten (1920)

Hier nogmaals hetzelfde punt, omstreeks 1920.

Kerkstraat 17-01, Aalten

Deze foto werd halverwege de Kerkstraat genomen, met de lens richting Markt.

Kerkstraat 17-01, Aalten

Nogmaals vanaf dezelfde plek, met links pizzeria De Fontein.

Kerkstraat, Aalten

Op bovenstaande foto zien we de T-splitsing met ’t Lage Blik (sla hier niet linksaf, want dit is éénrichtingsverkeer). Tegenwoordig zou je hier tegen de hoek van de Action aankijken.

De foto rechts is iets verderop genomen, Kerkstraat 25 en 27.

In het linkerpand zat kleermaker Wansing. Een mooi detail is de schaar in de nok van de gevel.

In het rechterpand was slagerij Schepers gevestigd. Deze is er in 1972 mee gestopt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het ontbreken van opvolging.

Bron o.a.: Aalten in oude ansichten, E.M. Smilda

Kerkstraat 25-27, Aalten

Adresboek 1934

Kerkstraat, Aalten - Adresboek 1934

Kadaster 1832

Kerkstraat, Aalten - Kadaster-1832

Bron: hisgis.nl

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen