Arts, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Lourens Navis werd op 28 mei 1870 geboren als Lourens Schokkin op boerderij Borninkhof in de Aaltense buurtschap Haart, zoon van de ongehuwde Janna Geertruid Schokkin. Enige maanden later, op 12 augustus 1870 trouwt zijn moeder met de onderwijzer Hendrik Navis en wordt door hem erkend en aldus gewettigd als zijn zoon. Zij gingen wonen op de Kattenberg in Aalten, tegenwoordig Lichtenvoordsestraatweg 11. Later verhuisde het gezin naar de hoek Landstraat/Markt.

In 1900 vestigde Navis zich als huisarts aan de Prinsegracht 53 in Den Haag. Op 30 januari 1902 trouwde hij met Johanna Theodora Hulsebos. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: Elisabeth (1903), Janna Geertruid (1904), Johanna Theodora (1906), Hendrik (1909), Thomas Haulog (1913) en Margaretha Catharina (1919).

Bij zijn 40-jarig jubileum als arts werd hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten op maatschappelijk gebied.

Lourens Navis overleed op 13 mei 1940 in Den Haag en werd aldaar begraven op begraafplaats Oud Eik en Duinen.

Loopbaan

 • 1 Juli 1875-1 Juli 1882 lager onderwijs;
 • 1 Juli 1882-1 Juli 1885 kweekeling;
 • 1 September 1885-1888 H.B.S. 3-j. c. Winterswijk;
 • 1888-1890 H.B.S. 5-j. c. Zutphen;
 • 1890 diploma eindexamen;
 • September 1890-19 Juni 1897 student medicijnen Universiteit van Amsterdam;
 • 19 Juni 1897 artsexamen;
 • 1 October 1897-1 Maart 1899 assistent-arts Wilhelmina Gasthuis Amsterdam;
 • tot 1 Februari 1900 2e geneesheer krankzinnigengesticht „Bloemendaal” Loosduinen;
 • sinds 12 Februari 1900 huisarts ’s-Gravenhage;
 • 1 Januari 1911-1 Juli 1935 keurend geneesheer Ned. Spoorw.;
 • sinds 1 Januari 1911 spoorwegarts;
 • was bestuurslid, later voorz. Algem. Ziekenfonds voor ’s-Gravenhage;
 • oprichter en pres.-comm. N.V. „Het Nieuwe Ziekenfonds”;
 • medeoprichter en van 1917-1932 voorz. van het algem. afdeelingsziekenfonds van de afd. ’s-Gravenhage en omstreken van de Ned. Maatschappij tot bevordering der geneeskunst;
 • 1930 eerelid van Bestuur idem;
 • 15 Januari 1914-15 Februari 1919 2e secr. afd. ’s-Gravenhage en Omstreken Ned. Mij. tot bevordering der geneeskunst;
 • 1914 medeoprichter en bestuurslid Ver. Medisch Leesmuseum en Bibliotheek;
 • 1916-1936 penningmeester idem;
 • 1930 eerelid idem;
 • 1903 lid Bureau voor raad en hulp ’s-Grav. Ver. tot bestr. der t.b.c.;
 • 1 Januari 1910 lid Dagelijksch Bestuur idem;
 • sinds 1 Januari 1932 penningmeester idem;
 • meermalen bestuurslid van Ned. Ver. van Spoorwegartsen;
 • in 1935 en 1937 voorz. idem;
 • 1927 medeoprichter en voorz. Ver. „H.A.M.E.A.”, Haagsche Medici en Apothekers;
 • bestuurslid Haagsche Huisartsenvereeniging;
 • 1916-1919 voorz. idem;
 • tot de opheffing in 1921 lid van comm. voor distribueering van bons voor noodrantsoenen (Wereldoorlog);
 • vertegenwoordiger Centrale Organisatie voor het Ziekenfondswezen van de Ned. Mij. tot bevordering der geneeskunst voor afd. ’s-Gravenhage en Omstreken;
 • lid en rapporteur Comm. inzake het beroepsgeheim van den Medicus;
 • 25 jaar lid Raad van Advies Werklieden vereen, afd. ’s-Gravenhage van Chr. Nat. Werkmansbond;
 • 13 Maart 1928 secr. Stichting Pensioenfonds voor beambten der Ned. Centr. Ver. tot bestrijding der t.b.c.;
 • sinds October 1936 secr.-penn. idem;
 • 1932 bestuurslid Ned. Centr. Ver. tot bestrijding der t.b.c.;
 • 1916-1919 lid Afdeelingsraad afd. ’s-Gravenhage en Omstreken Ned. Mij. ter bevordering der geneeskunst;
 • daarna tot opheffing lid Districtsraad idem.

Publicaties

 • „Moeilijke geboorte van een kind met groote encephalocele”
Lourens Navis (1870-1940)

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Bronnen

Lourens Navis - Haagsche Courant, 21-06-1937
Haagsche Courant, 21 juni 1937
Lourens Navis - Aaltensche Courant, 21-05-1940
Aaltensche Courant, 21 mei 1940

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *