Genees-, Heel- en Vroedmeester

Servaas van Leuven werd op 12 maart 1811 geboren in Kampen. In 1838 trouwde hij in Aalten met Henriette Wilhelmina Christina Theodora Rost, dochter van gepensioneerd kapitein Johann Christian Rost. Zij woonden in het pand met het huidige adres Bredevoortsestraatweg 7. Samen kregen zij maar liefst tien kinderen. Van deze kinderen stierven er twee op zeer jeugdige leeftijd en werden begraven in de grafheuvel op ’t Smees.

In 1896 schreef het ‘Weekblad voor Aalten, Breedevoort, enz.’ het volgende:

“Na een ruim 60-jarige praktijk, heeft de geneesheer S. van Leuven te Aalten, op ruim 85-jarigen leeftijd besloten de geneeskundige praktijk neer te leggen. Tot op dezen dag heeft die geneesheer met een voorbeeldeloozen ijver zijn moeilijken, afmattenden dienst waargenomen. Vooral op verloskundig gebied muntte de brave man uit door ijver en plichtsbetrachting.

Bij winterdag en nacht, bij sneeuw en koude en wind, werd tot zelfs op dezen hoogen leeftijd zijn goede hulp nimmer tevergeefs ingeroepen. Bij de schaarschte aan geneeskundige hulp in den Achterhoek van Gelderland, was hij voor velen de reddende engel. Eenige duizenden verlossingen werden door hem verricht. Voor velen – er waren veele behoeftigen in deze zandstreek – was hij de belanglooze goede raadgever en helper.

Hoewel oud, zou het voor velen een voldoening zijn geweest, als de borst van zulk een man, voor de weinige jaren van rust, die hem mogelijk nog gegund zijn, versierd ware met eenig blijk van erkenning zijner verdiensten; zoodoende toch zoude blijk zijn gegeven, dat de verdiensten van een geacht geneesheer, al is deze dan ook in een achterhoek des lands gevestigd, gewaardeerd werden.

Juist bij de zucht der medici om zich in de groote steden te vestigen, zou zulk eene onderscheiding mogelijk niet zonder belang zijn.”

Servaas van Leuven overleed op 24 november 1898 in Aalten. Hij werd begraven op de Oude Begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *