Landstraat 18

De eerst bekende – voorloper van – een politiebureau in Aalten vinden we aan de Landstraat, het pand waar tegenwoordig kapper Ter Maat is gevestigd.

Nevenstaande tekening van het betreffende pand is gemaakt door de in 2018 overleden Aaltense tekenaar Willy Walvoort. Hij schreef erbij: “De dorpsschool in 1824. Boven: de ingang was op de kerkheuvel. Onder: aan de Landstraat de nachtwacht, gevangenis en brandweer.”

Tot wanneer de nachtwacht en/of veldwachters hier hun hoofdkwartier hadden is ons (vooralsnog) niet bekend. Ook weten wij nog niet welke andere adressen vóór 1941 als politiebureau hebben gediend.

Markt 3

In 1941 nam de gemeentepolitie van Aalten haar intrek in het karakteristieke pand met de sierlijke klokgevel, Markt 3. Bij de ingebruikname van het bureau was chef-veldwachter Wijnands hoofd van de Aaltense politie. In 1947 ging de gemeentepolitie over in rijkspolitie.

Na de oorlog hadden de gemeentelijke diensten gebrek aan ruimte. In 1949 kocht de gemeente Aalten daarom een pand aan de overkant van de Markt (nummer 4) om het politiebureau in te vestigen.

In Markt 3 werd het bureau Sociale Zaken gehuisvest. Tegenwoordig maakt het pand nog steeds deel uit van het gemeentehuis van Aalten.

Markt 4

Het pand Markt 4 was voor de oorlog door particulieren bewoond en had tijdens de oorlog een beruchte naam in Aalten, omdat het als clubhuis van de NSB had gediend. Na de oorlog viel het pand onder de afdeling Beheer van de Raad voor het Rechtsherstel. Deze verkocht het pand in 1949 aan de gemeente Aalten en het plaatselijke politiebureau werd er in gevestigd.

In 1969 meldde dagblad Tubantia dat de gemeente Aalten aan de rijksgebouwendienst had medegedeeld dat zij de huur van het politiebureau opzegden. De gemeentediensten barstten namelijk wederom uit hun voegen en hadden de ruimte hard nodig. De politie verhuisde naar een nieuw bureau aan de Polstraat.

Kort voor de verhuizing stortte de garage achter het politiebureau in dat zich aan de Peperstraat bevond.

In het pand Markt 4 zit tegenwoordig horecagelegenheid De Geste.

Polstraat 36

Al in februari 1963 werd het terrein op de hoek van Polstraat en de Bonifaciusstraat door de gemeente Aalten aangekocht met daarop het boerderijtje van de weduwe Scholten. Waarschijnlijk had men toen al de bedoeling om het te slopen en op het terrein een nieuw politiebureau en een aantal woningen te realiseren.

In 1965 sprak de gemeenteraad van de gemeente Aalten over de onderhandse verkoop van een deel van het bouwterrein, 1500 vierkante meter groot, ten behoeve van de bouw van een groeps- en rayonbureau voor de rijkspolitie te Aalten.

Het zou nog tot begin jaren 70 duren eer het nieuwe politiebureau gereedkwam. De Aaltense politie bleef hier gevestigd tot 2018, toen zij verhuisden naar de Köstersbulte. In het voormalige politiebureau aan de Polstraat heeft zich een tandartsenpraktijk gevestigd.

Köstersbulte 2

Sinds 2018 beschikt de politie over een steunpunt in het gemeentehuis, met een eigen ingang aan de Köstersbulte. Het steunpunt dient als werkplek voor wijkagenten tijdens hun dienst. Er zijn geen officiële openingstijden. Als iemand bijvoorbeeld aangifte wil doen, wordt geadviseerd om een afspraak te maken.

In de vorige eeuw huisvestte dit pand decennialang de manufacturenwinkel van Oberink.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *