Navisstedeken

Brassendijk?, Lintelo (verdwenen?)

Beschrijving

Er waren tot circa 1800 twee huizen die ‘Navis’ of ‘Navisstedeken’ werden genoemd, een huis in het 3e en een huis in het 5e rot van Lintelo. In 1748 (Liberale Gifte) stamden zowel de bewoners van het huis in het 3e rot als ook de helft van de bewoners van het huis in het 5e rot (dat dubbel bewoond werd) af van het echtpaar Derck Maetmans alias Navis en Hendrisken Brussen.

Het huis dat in het 5e rot lag werd in de Liberale Gifte genoemd tussen Ebbers I en De Klaus. Behalve deze twee huizen stond er in de directe omgeving in 1832 geen ander huis. De Liberale Gifte vermeldt twee gezinnen, het huis werd dubbel bewoond (reeks 1 en 2).

Onzeker is of de eerste twee echtparen van reeks 1 op Navis in het 3e of op Navis in het 5e rot woonden.

Bewoners

Reeks 1

Derck Maetmans alias Navis (Lintelo – Lintelo < 1677)
Hendrisken Brussen (Lintelo)

Derck en Hendrisken waren lidmaat in Aalten, wonende in Lintelo, voor 1645 (Lidmatenboek).

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Berent Maetmans alias Navis (Lintelo),
trouwt op Aalten 11-11-1677 met
Hendersken Navis (Lintelo)

Hof van Gelre, huwelijksdispensaties 20-6-1677: ’Beernt Naewijs en Hendersken Naewijs, broederskinderen’. Hendersken was een dochter van Tönis Navis alias te Loo en Hendersken ter Braeck op ’t Loo (Arendsgoed) in Lintelo.

Volgende bewoners, dochter en echtgenoot:

Gerrit (Gerrit Jan) Hengevel(t/d) alias Navis (Aalten, 18-09-1687),
trouwt (2) op 16-10-1707 in Aalten met
Der(ck)sken Navis (Aalten, 07-11-1680)

Gerrit (Gerrit Jan) was een broer van Willemina Hengeveld (reeks 2).

Op 31-05-1729 verkochten Gerrit (Gerrit Jan) en Der(ck)sken ‘hun huijs en schoppe’ op het goed Navis aan hun aanstaande schoonzoon Jan Reimes en dochter Berentjen Navis (Volontaire Protocollen). Waarschijnlijk was dit het huis in het 3e rot van Lintelo dat ‘den Vogelsank’ werd genoemd. De verkoopacte vermeldt dat Gerrit (Gerrit Jan) dit huis ‘eenige jaren herwaarts’ had gebruikt.

Op 15-03-1741 waren Gerrit (Gerrit Jan) en Der(ck)sken en zoon en schoondochter Jan en Geertjen 24 gulden en 10 stuiver kerckenpacht van het Navisstedeken in Lintelo verschuldigd over de jaren 1734 tot 1740 (Volontaire Protocollen).

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Jan Navis (Aalten, 22-10-1719 – Lintelo, 09-1748),
trouwt op 30-01-1740 in Aalten met
Geertje(n) (in de) Voshoorn / Vosheurne alias Marode (Lintelo – Lintelo, 23-01-1780)

25-04-1739 ‘Verpagt aan Jan Navis soon van Gerrit Jan Navis den ouden pachter, het Navisstedeken voor 2 daalder en 10 stuiver‘ (Kerkrekeningen).

Jan en Geertjen vertrokken naar Marode in Lintelo.

Op 14-10-1748 verkocht Geertjen in de Vosheurne wed. van wijlen Jan Navis haar recht van pacht van het Navisstedeken in Lintelo aan Gerrit Gelkink en Hendersken Brussen.

Volgende bewoners:

Gerrit Gelkink (Klein Breedenbroek – Lintelo, 04-04-1785), trouwt op 24-10-1734 in Dinxperlo met
Hendersken Brussen (Dinxperlo, 27-11-1707 – Lintelo, 17-08-1788)

Gerrit kwam van Seinhorst in Klein Breedenbroek en Hendersken van De Loare in De Heurne, ze woonden eerst op De Loare en daarna op Boskerslag.

Reeks 2

Hendrik Slotboom alias Navis (Varsseveld – Lintelo < 1740), trouwt < 1732 met
Willemina Hengeveld (Aalten, 07-08-1701 – Lintelo, 1741)

Willemina was een zuster van Gerrit (Gerrit Jan) Hengevel(t/d) alias Navis (reeks 1).

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Arent Entink alias Navis (Varsseveld – Lintelo, 1748-1750), trouwt
(1) op 29-05-1740 in Aalten met
Willemina Hengeveld (Aalten, 07-08-1701 – Lintelo, 1741)
(2) op 10-12-1741 in Dinxperlo met
Hendrina ten Tuijnte / (ten) Tuunte / Teute (Dinxperlo, 11-10-1722 – Lintelo, 1758-1760)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

B(e/a)ren(t/d) Hendrik Navis (Aalten, 24-12-1731 – Lintelo, 24-02-1809), trouwt
(1) op 04-09-1750 in Aalten met
Hendrina ten Tuijnte / (ten) Tuunte / Teute (Dinxperlo, 11-10-1722 – Lintelo, 1758-1760)
(2) op 05-07-1760 in Aalten met
Wilhelmina te(r) Beest (Bocholt, 06-01-1734 – Lintelo, 06-11-1803)

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.onbekend
FunctieBoerderij
Bouwjaaronbekend
Slooponbekend

Reacties

Eén reactie op “Navisstedeken”

  1. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    Een antwoord op dit geval heb ik niet.Maar ik ben er vanavond wel bezig mee geweest.Ik ontdekte op Topotijdreis iets anders,dat als we vanaf de Gendringseweg de Hengeveldweg in gaan er tussen ca.1936 en 1965 wel bebouwing zouden hebben kunnen tegen komen.Na ca.150 mtr.is er tegenwoordig aan onze rechterhand een driehoekig vormige begroeiing of bosje te ontdekken,daar zou het gelegen kunnen hebben.De genoemde periode laat er volgens mij ook bebouwing zien,ten westen van van beide hierboven genoemde boerderijen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *