Gendringseweg 34, Lintelo

Beschrijving

De Klaus werd vroeger ook ‘den Claes offt Herick‘, ‘Heerinck of Clavis‘ en ‘Heerinck‘ genoemd. In de dtbl-boeken komt ‘Heerink‘ voor het laatst in 1707 voor. Ook komen de naamsvarianten ’Kla(a)huijs‘, ‘Klarens‘, ’Klaris‘, ‘(K/C)laaws‘ en ‘(K/C)laauws‘ voor.

Archieven

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten H743
Hendrik Jan Buunk
1400 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Jan in’t Vree alias opten / in die Heerinck (Lintelo)
Aeltgen Reesinck

Jan en Aeltgen waren lidmaat in Aalten voor 1645 en woonden in Lintelo (Lidmatenregister).

Jan en Aeltgen kochten ‘een huijs opten Herinck naest Henrick Naves gronnt staende’ in Lintelo op 08-04-1646 van het echtpaar Marten en Gertruidt Nijlandt. Op dezelfde dag verkochten Jan en Aeltgen hun ‘huijs opt Vree’ aan het echtpaar Gerrit in de Vosheurne (Navis, Vreman) en Geessken (Doinck) (Volontair Protocol).

Jan was in 1650 bouwman op ‘Den Heerinck’ in Lintelo (Verpondingscohier, originele register), eigenaar was Henrick ten Steenrat (Stienrotz) die op 22-05-1639 een ‘Cavenstede den Claes offt Herick genant‘ in Lintelo ‘naest Hengevelt und Wolterinck in verdere bepalongh gelegen‘ kocht van het echtpaar Maximiliaan Pasqualini en Anna Margareta van Lintelo (Volontaire Protocollen).

Volgende bewoners:

Derck ter Stroet alias aen den Herinck (Lintelo – Lintelo < 1694)
Enneken Lomans

Derck en Enneken werden lidmaat, wonende in Lintelo, met Pasen 1653 (Lidmatenregister). Derck en Enneken werden in 1672 in het doopboek ‘aen den Herinck‘ genoemd.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Lam(b/m)ert Ni(j/eu)wenhoff alias Heerink alias Loohuijs (Bredevoort, 10-1664), trouwt (2) op 16-09-1703 in Aalten met
Geesken ter Stroet alias Wensink (Lintelo – Lintelo < 1703)

Geesken woonde met haar 1e en 2e echtgenoot op Wensink in Lintelo.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Lam(b/m)ert Ni(j/eu)wenhoff alias Heerink alias Loohuijs (Bredevoort, 10-1664), trouwt (2) op 16-09-1703 in Aalten met
Mette te Hengeveld (Lintelo)

Lambert en Mette vertrokken rond 1710 naar Lohuis (Loos). Hun eerste twee kinderen werden in 1704 en 1707 nog gedoopt als ’Heerink‘.

Volgende bewoners, (stief)zoon en schoondochter:

Jorden Wensink (Aalten, 03-12-1682 – Lintelo, 1726/1727), trouwt (1) op 25-05-1710 in Aalten met
Swene Hengevelt (Lintelo – Lintelo < 1726)

Jorden was een zoon uit het 2e huwelijk van Geesken ter Stroet alias Wensink.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Jorden Wensink (Aalten, 03-12-1682 – Lintelo, 1726/1727), trouwt (2) op 06-10-1726 in Aalten met
Hendersken Rensink (Lintelo – Haart, 08-10-1805)

Volgende bewoners, weduwe en 3e echtgenoot:

Coenraet van Eerden (Aalten, 25-08-1695 – Haart, 03-02-1781), trouwt op 13-07-1727 in Aalten met
Hendersken Rensink (Lintelo – Haart, 08-10-1805)

Coenraet en Hendersken woonden in 1748 op Rijkshuis op de Haart (Liberale Gifte). Bij de doop van hun 1e kind in 1730 worden ze Klaahuijs genoemd (leesfout door de transcribenten van het doopboek: transcriptie doopboek vermeldt abusievelijk ‘Schaahuijs‘).

Volgende bewoners:

Tonnis / Teunis Bulsink / Kleinbulzink alias Klaus (Aalten, 21-06-1698 – Lintelo < 1778), trouwt op 04-02-1734 in Aalten met
Lumken / Lumme (te) Braak (Aalten, 31-08-1704 – Lintelo, 01-02-1778)

Volgende bewoners:

Wander Schu(u)rink alias Klaus / Claaus (Aalten, 10-10-1723 – Lintelo, 22-01-1793), trouwt op 01-03-1748 in Aalten met
Henderske Rensink (Aalten, 27-01-1726 – Lintelo, 16-03-1814)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik Jan Schurink alias Klouws / Claaus (Aalten, 01-01-1766 – Lintelo, 10-11-1846), trouwt op 21-06-1801 in Aalten met
Garritjen te Wo(e/o)rd (IJzerlo, 28-03-1775 – Lintelo, 31-10-1814)

Bevolkingsregister 1823-1850

Lintelo 70 – “Klaauws”

Hendrik Jan Schurink alias Klaaus (Aalten, 01-01-1766 – Lintelo, 10-11-1846), weduwnaar van Gerritjen te Woerd

Volgende bewoners:

Hendrik Jan Beunk (Aalten, 14-01-1799)
Willemina Klaaus (Aalten, 03-10-1802)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 54

Hendrik Jan Buenk (Aalten, 14-01-1799)
Willemina Klaaus (Aalten, 03-10-1802)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 54

Hendrik Jan Buenk (Aalten, 14-01-1799)
Willemina Klaus (Aalten, 03-10-1802)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 89

Willemina Klaus (Aalten, 03-10-1802)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Bernadus Gussinklo (Aalten, 04-08-1831)
Hendrika Buenk (Aalten, 19-03-1836)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 89

Bernadus Gussinklo (Aalten, 04-08-1831)
Hendrika Buenk (Aalten, 19-03-1836)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 105

Hendrika Buenk (Aalten, 19-03-1836)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik Jan Gussinklo (Lintelo, 03-01-1867)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 109 > 108

Hendrik Jan Gussinklo (Lintelo, 03-01-1867)
Hendrika Johanna Gussinklo (Lintelo, 31-10-1871)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 108 > 112

Hendrik Jan Gussinklo (Lintelo, 03-01-1867)
Hendrika Johanna Gussinklo (Lintelo, 31-10-1871)

Adresboek 1934

Lintelo 112 > 130

H.J. Gussinklo

Adresboek 1967

“De Klaus”

Lintelo 130 > Gendringseweg 34

B.G. Gussinklo

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.L-11
FunctieBoerderij
Bouwjaar1887
Monumentnee

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *