Oud Rengelink

Rengelinkweg 8, IJzerlo

Beschrijving

Rengerdinck, zoals de boerderij vroeger heette, was een leengoed van de jonkers van Bronckhorst. Jaarlijks moest 10½ schepel rogge en de tienden van het op de boerderij geboren vee gegeven worden aan de begijnen in Bocholt. Het was één van de grootste erven in de buurtschap. Er behoorde 14 tot 16 molder bouwland bij, drie koeweiden en wat bos en heide.

Merkwaardig is het pachtcontract uit 1756, dat bepaalde dat in de twaalf jaren van de verpachting de bouwman een derde deel van het land mocht bezaaien met mestrogge, een derde deel met braakrogge, terwijl het overige land niet bezaaid mocht worden, maar voor de volgende pachter moest blijven liggen. Hieruit kunnen wij opmaken dat een deel van het land permanent met rogge werd bebouwd en om het andere jaar werd gemest, terwijl een derde deel van het bouwland 12 jaar lang braak bleef liggen.

Bij de boerderij behoorde ook nog een veenplas op Reierdinkveen, waar men turf kon steken.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort

Mercurij 6 Septembris A° 1615 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Lehnardt van Elverfelt, Peter Evertz.

Erschenen Seigneur Wessel Schenck voer sich und mede als Volmechtiger van Seigneur Salomon Voerknecht, Janneken Hooffden eheluiden, daervan genoegsame speciall volmacht voer Borgermeisteren und Regierders der Stadt Amstelredamme onder derselver Stadt Segell ten Zaecken, in dato den lesten Augusti, Sestienhondert Vijfftien gepasseert, vorbrachte, voort Johan Brunss, Gertruidt Tols eheluide, voer sich und mede in namen und sich sterck maeckende voer haren Vaeder Henrick Toll, sampt broeder und susteren Henrick Toll und Jenneken Tols, huijsfrow Gerhardt Brandts, und Willemken Tols huisfrow Reinholdten Brandts burgeren der Stadt Dantzick /: daervoer sie sonderlich cavierden :/ die bekanden voer sich, haren respective Principalen Constituenten und Consorten vorschreven, und erven, voer eine walbetaelde Summa geldes, derwelcken sie sich gueder volnkomener betalongh bedanckten, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben, Henrick Lobeeck, borger der stadt Bocholdt Merrijken sijner huisfrouwen und haren erven, dat Erve und guet Rengerdinck mit desselven Cavenstede sampt alinge olden und nijen toebehorungen und gerechticheiten, in water, top, twijgh, landt und sandt, in mathen wijlandt Johan Voerknecht dieselvige erfflick angekofft und bis in sijnen dootlicken affscheidt in possessie en gebruick gehadt, inden Kerspell Aelten buerschap Iserloe, tuischen die gueder Eeckinck und Woert gelegen, voer doerslechtich kummerfrij, uthbescheiden den Susteren Huijse van Schonenberch binnen Bocholdt Elfftehalff schepel Thendtrogge und bloedigen thendten, und den Huise Bredeforth Elff Paer hoender, item Twie groten Thinss, und Een schepell Richthaver Jaerlicx, voorth natuerlicken inliggenden beschweer. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvongh und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung aller und jeden Ihren der Verkoeperen und mitbeschrevenen semptlichen und sonderlichen gereiden und ongereiden guederen, woe, waer oder in wat Heeren Landen die gelegen und antoetreffen wehren, giene aver all uthbescheiden, sich daran pro evictione toe verhaelen Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Rengerdinck, Henrick ten Hagen.
Huis, hof 2 sp. boulant 14 mdr., 3de gerve 116 – 13 -.
Betaelt de pontschatt. Eijcken holt.

Rechterlijk Archief Bredevoort

Veneris 9. Maij 1651 – Stattholder Joost ter Vile, Coernoten Peter Cloeck, Joannes ter Woort

Erschenen Henrick ten Hagen Commis Engele Lobeeck Eheluijden, die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt rechter Jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Jan Hardes, Henrica Rumps Eheluijden und haeren erven, Sess und dartich Caroli gulden, Jaerlix op Meij und op Meij des Jaers sestijnhondert twie und vijfftich eerst toe verschijnen, stellende daervoor t’onderpande haer Erff undt goedt Reijnerdinck in den Kerspell Aelten Buhrschap Iserloe, voorts alle haere andere goederen in dese Heerlickheit gelegen, om sich daeran gemelter Pension sampt hoofftsum hinders kosten und schaden wegens missbetalongh und uhtmanongh erleden und angewendt mitt pendinge nae Landtrechte te verhaelen, die Loese een Vierendeel Jaers te voren te verkundigen voorbeholden, und demnae op Meij Philippi et Jacobi, Viertijn dage daernae onverhaelt mitt die Somma van Sess hondert Caroli gulden te loesen, alles bij poene van pendinge als voorss. Sonder exception und argelist.

In de marge: A° 1662 den 15. Augusti Erschenen Jan Hardes ende bekande voor hem ende sijnen erven van dese obligatie voor den Hr. Commissaris Henrick ten Hagen ende sijn l. huijsfrouw te dancke voldaen ende betaelt te sijn Ergo Vacat T. Bronckhorst Landtschrijver

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten F53
Steven Ovink
landbouwer te Dinxperlo
2900 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Willem Rengerdinck (ovl. < 1684)
Gerdgen Bouwhuijs

In 1634 al als echtpaar genoemd.

Volgende bewoners:

Berent Rengerdinck ( < 1685)
Geertjen Rengerdinck

Volgende bewoners:

Herman Ekinck alias Rengerdinck (IJzerlo), trouwt op 24-11-1689 in Aalten met
Gerritjen Tambel (Lintelo)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Tobe (Teube / Tomas) Rengerdinck / Rengelink (Aalten, 11-01-1691 – IJzerlo, 18-03-1764), trouwt op 24-11-1739 in Aalten met
Janna (Johanna) Hoftieser (Aalten, 18-07-1717)

Volgende bewoners:

Gerrit Kappers alias Rengerdink / Rengelink (Dinxperlo, 02-04-1719 – IJzerlo, 30-03-1795), trouwt op 16-05-1750 in Aalten met
Janna (Joanna) te Kotte (Bocholt, 11-01-1728 – IJzerlo, 24-03-1799)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik Rengerdink / Rengelink (Aalten, 06-05-1759 – IJzerlo, 20-06-1833), trouwt op 17-11-1793 in Aalten met
Gezina Pakkebier (Aalten, 17-06-1770 – IJzerlo, 20-07-1840)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 28 – “Oud Rengelink”

Hendrik Rengerdink (Aalten, 06-05-1759 – IJzerlo, 20-06-1833)
Gezina Pakkebier (Aalten, 17-06-1770 – IJzerlo, 20-07-1840)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Derk Jan Rengelink (Aalten, 13-08-1802)
Grada Harmina Jentink (Aalten, 23-07-1808)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 34

Derk Jan Rengelink (Aalten, 13-08-1802)
Grada Harmina Jentink (Aalten, 23-07-1808)

Volgende bewoners:

Johann Heinrich Hoftijzer (Spork/D, 05-07-1810)
Gertruid Kempink (Aalten, 24-08-1807)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 34

Johann Heinrich Hoftijzer (Spork/D, 05-07-1810)
Gertruid Kempink (Aalten, 24-08-1807)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 36

Johann Heinrich Hoftijzer (Spork/D, 05-07-1810)
Gertruid Kempink (Aalten, 24-08-1807)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 36

Heinrich Wilhelm Hoftijzer (Spork/D, 12-02-1841), in 1870 getrouwd met
Anna Catharina te Boveldt (Bredevoort, 11-02-1848)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 37

Heinrich Wilhelm Hoftijzer (Spork/D, 12-02-1841)
Anna Catharina te Boveldt (Bredevoort, 11-02-1848)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 38 > 50

Heinrich Wilhelm Hoftijzer (Spork/D, 12-02-1841)
Anna Catharina te Boveldt (Bredevoort, 11-02-1848)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Bertram Korts Hoftijzer (IJzerlo, 23-06-1872), in 1899 getrouwd met
Johanna Jacoba Pennings (Lintelo, 12-07-1873) van de Heegt

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 50 > 54

Bertram Korts Hoftijzer (IJzerlo, 23-06-1872)
Johanna Jacoba Pennings (Lintelo, 12-07-1873)

Kinderen:

Adresboek 1934

IJzerlo 54 > 71

B.K. Hoftijzer

Adresboek 1967

“Oud Rengelink”

IJzerlo 71 > Rengelinkweg 3

J. Eenink

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-805
FunctieBoerderij
Bouwjaar1973
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *