’t Heegt (Lomans Heegt)

Heegtweg 2 (a), Lintelo

Beschrijving

Deze boerderij werd ook wel Lomans-Heegt genoemd. Uit het originele register van het Verpondingscohier valt op te maken dat dit in 1650 geen huis maar alleen bouw- en weideland was dat door de bouwman op Loman, Geert Loman, gebruikt werd. Het huis zal dan later gebouwd zijn. Mogelijk waren Jan ter Stroet alias in ‘t Heegt en Mette Doorninck dan de eerste bewoners.

Archieven

Verpondingskohier 1647

Heeghte, Geert Lomans en d’Armen t’Aelten.
2 Sch. gesaeis en 3 koeweidens, 9 dlr. 13 – 10

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten G799
Waander Ormel en cons.
1050 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Jan ter Stroet alias in ’t Heegt (Lintelo), trouwt (1) met
Mette Doornink (Lintelo – < 1701)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Jan ter Stroet alias in ’t Heegt (Lintelo), trouwt (2) op 01-05-1701 in Aalten met
Hendersken Be(e)kink alias Overbeek (IJzerlo)

Volgende bewoners, dochter van Jan en Mette en schoonzoon:

Willem te Ruele / te Roele alias in ’t Heegt (Heurne), trouwt (1) op 05-05-1695 in Aalten met
Derckjen / Dersken aan / in ‘t Heegt (Lintelo – < 1710)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Willem te Ruele / te Roele alias in ’t Heegt (Heurne – Lintelo < 1748), trouwt (2) op 04-05-1710 in Aalten met
Jenneken te(r) Stroet (Aalten, 08-03-1685)

In 1748 was Jenneken weduwe, had geen kinderen en woonde in Aalten in het rot van Roelof ten Dam.

Volgende bewoners (waarschijnlijk maar niet geheel zeker):

Barend Doornink (Varsseveld? – Lintelo, 1745)
Hendersken Freers alias Lumes / Lömer (Aalten, 12-05-1708)

G(a/e)rrit (te) Hengevel(t/d) en Henderske(n) Freers Lumes / Lömer woonden volgens de Liberale Gifte van 1748 op ’t Heegt in het 3e rot van Lintelo. Of Hendersken en haar 1e echtgenoot Barend Doornink ook al op ‘t Heegt woonden is niet zeker. Ze lieten tussen 1733 en 1745 zeven kinderen in Aalten dopen, allemaal met de achternaam Doornink.

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

G(a/e)rrit (te) Hengevel(t/d) (Aalten, 29-06-1704 – Aalten, 19-10-1778), trouwt op 24-07-1745 in Aalten met
Henderske(n) Freers alias Lumes / Lömer (Aalten, 12-05-1708)

Volgende bewoners:

Teunis Vreeman (Lintelo – Lintelo, 01-04-1790), trouwt (2) op 06-04-1748 in Aalten met
Beerndeken Sonderlo (Aalten, 21-06-1715 – Lintelo, 14-01-1790)

T(o/eu)nis was eerder getrouwd met Hermken Haartman en woonde op Vreman in Lintelo. Bij zijn 2e huwelijk in 1748 vertrok hij naar ’t Heegt (Liberale Gifte). Later keerden T(o/eu)nis en Beerndeken terug naar Vreman waarvan T(o/eu)nis in 1771 en 1775 de verponding betaalde (Maandcedullen, wijzigingslijst verpondingscohier).

Volgende bewoners:

Harmen ter Horst (Aalten, 09-08-1767 – Lintelo, 02-07-1838), trouwt op 21-09-1800 in Aalten met
Geesken Hakstege (Aalten, 08-09-1777 – Lintelo, 14-02-1833)

Bevolkingsregister 1823-1850

“Heegt”

Lintelo 31

Harmen ter Horst (Aalten, 09-08-1767)
Geesken Hakstege (Aalten, 08-09-1777)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Berend Hendrik ter Horst (Aalten, 07-11-1802)
Johanna Hendrika Schepers (Aalten, 29-10-1811)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Derk Jan Lubbers (Lintelo, 23-05-1849)
Johanna Hendrika Schepers (Aalten, 29-10-1811)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 123

Derk Jan Lubbers (Lintelo, 23-05-1849)
Johanna Hendrika Schepers (Aalten, 29-10-1811)

Volgende bewoners:

Jan Willem Pennings (Aalten, 03-05-1833)
Johanna Jacoba Weggelaar (Bredevoort, 26-01-1827)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 123

Jan Willem Pennings (Aalten, 03-05-1833)
Johanna Jacoba Weggelaar (Bredevoort, 26-01-1827)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 55

Jan Willem Pennings (Aalten, 03-05-1833)
(1) Johanna Jakoba Weggelaar (Bredevoort, 26-01-1827)
(2) Grada Wesselina Rademaker (Gendringen, 17-10-1837)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 55

Jan Willem Pennings (Aalten, 03-05-1833)
Grada Wesselina Rademaker (Gendringen, 17-10-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 69

Jan Willem Pennings (Aalten, 03-05-1833)
Grada Wesselina Rademaker (Gendringen, 17-10-1837)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 73 > 65

Grada Wesselina Rademaker (Gendringen, 17-10-1837)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik Pennings (Lintelo, 02-04-1876)
Johanna Berendina ter Beest (Lintelo, 23-01-1869)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 65 > 68

Hendrik Pennings (Lintelo, 02-04-1876)
Johanna Berendina ter Beest (Lintelo, 23-01-1869)

Adresboek 1934

Lintelo 68 > 82

H. Pennings

Adresboek 1967

“’t Heegt”

Lintelo 82 > Heegtweg 3

B.H. Rensink

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.G-5186/5185
FunctieBoerderij
Bouwjaar1878
Monumentnee

Verwante boerderijen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *