Hondorpweg, Heurne (verdwenen)

Archieven

Volontaire protocollen Bredevoort 1614

Veneris 20 Maij 1614 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Peter Cloeck, Henrick Menekinck.

Erschenen Johan Boeinck voer sich, und mede van wegen sijner Moeder Floerken Floriss wedtwen van zaliger Johan Boeincks, und haren sembtlicker ander Kinderen /: daervoer hie wegen ratification und approbation deses cavierde :/ und haren semptlicker erven und bekande voer sich, sijner Moeder, Broederen und Susteren vorschreven und haren erven, Demnae sijn Moedervoer gekofften und entfangenen Bomsijden, Johan van Joeckeren Enneken Spormekerinck eheluiden, die Summa van Driehundert und Soeventijn daler Bocholdtscher wehrung, den daler ad dertich stuver, den stuver tot Een und twintich heller berekent, schuldich wehre , Allet vermoege eener onder hare hant in dato acht dage na S.Claes Marckt A° Sestienhondert Elff, gegevener Recognition, dat hij, voer sich, Moeder, broederen und susteren und deren erven, voer gemelte Summa und daerop à dato desesverschijnende gebuerlich Interesse Ihnen Johan van Joeckeren, Huisfrouwen und erven, bester gestaldt rechtens verhypotthesiert und veronderpandet hedde, dede solchs in krafft deses, dat Erve und goet de Hoge Ungenade mit sijn tioebehoer und gerechticheit, In den kerspel Aelten buerschap Hoerne gelegen. gestaldt sich daerab obgemelte Hoefftsum, sambt interesse à die moræ toe verhaelen. Gelavende waer und waerschap, oick der Moeder , broederen und susteren ferner approbation bijtoebrengen, voorth beter verschrijvong und vestnisss toe erschaffen nae Landtrechte. Und is thoeweten datt alle Interesse tot dato deses in obgemelte Summa inberekent. Alles sonder argelist.

Mercurij 20 Julij A° 1614 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Johan ter Woert, Derick
Wedlinck.

Erschenen Floerken Floriss, wedtwe Johan Boencks, mit Derick Weddelinck vorschreven, haren tot deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombaer, und bekande vermitz desen voer sich und haren erven, voor eine walbetaelte Summa geldes bester gestaldt rechtens in Pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit, nutz und gebruijck avergelaten und verkofft te hebben Johan van Joeckeren borgere der Stadt Bocholdt Enneken Spormeckerinck sijner huisfrouwen und Ihren erven, haer Erve und guedt die Hoge Ungenade inden Kerspell Aelten buerschap Hoerne gelegen, sampt sijnen toebehoer und gerechticheit voer doerschlechtich Kummerfrij Pandtguet, und mit gienen thendt, thins, schuldt etc. beschweret. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant und monde gerenuntyrt und vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Die Loese ein Vierdell Jaers thoe voren toe verkunden voerbeholden, und demnae Jairlicx op Meij Philippi et Jacobi, viertien dage voer offt nae onverhaelt, mit de Summe van Driehundert und Vijjfftich daler Bocholtscher geweerden, den daler ad dertich stuver, f. 30 v – den stuver tot Einundtwintich heller toe berekenen, toe loesen. Sonder exception und argelist.

Jovis 3 Novembris Anno 1614 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck.

Erschenen Floorken Floriss, wedtwe zaligen Jan Boencks, met Johan ten Berg haren tot deser zaecken erkorene und toegelatene Mombaer, die bekande vermitz Mombers vorschreven authoriteit vor sich haren Kinderen und erven, alsoe sie Fijken Scheffersvermoge gegevener Obligation in dato den 10. Julij A° 1611 die Summa van Twiehondert und Viertich daler Bocholtscher geweerdenschuldich wehre, und daervoer gien speciaell onderpandt gesteldt hedde, dat sie derwegen voer sich enden als M ombaersche harer Kinderen,voer denselven und haren erven, haer Fijken und haren erven voer obgemelte Summa, und daerop verschijnende Pension tot specialen onderpandt gestelt hebben, wolle und stelde mitz desen Drie Moldersaet Landes opten Hogen Ongenade naest Kortbeck gelegen und tot haer Fijkens gevallens affte palen, sich daeran bij misbetalongh tot gemelte Hoefftsum Pension, sambt kosten und schaden mit pendongh nae landtyrechte toe verhalen. Die obligation in anderen haren Puncten und Clausulen onverbroken. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Ongenade, d’Armen te Bredevoort en half Willem Ongenade.
Huis en hof 1 sch. boulant 6 mdr., half 3de en half op de 4de gerve thientbaer, 41 – 17 -. pontschatt. Eijcken holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment vinden we Berent Ongena, die op 25-09-1729 in Aalten getrouwd is met Henrica Rosengaarden.

Kadaster 1832

Aalten E393
de Hervormde Armen van Aalten en cons.
1650 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoner:

Geerdt Elverdinck alias ter Ungenade

In 1628 woonde Geerdt op Ongena (Volontaire Protocollen).

Volgende bewoners:

Herman te Ongena
Geesken te Bovelt

Herman en Geesken waren lidmaat in Aalten vóór 1645 en woonden in Heurne.

Volgende bewoners:

Jan te Bovelt alias te Ongena (Heurne < 1685)
Lumme Roebruck

Jan en Lumme waren lidmaat in Aalten met Kerst 1646 en woonden in Heurne.

Volgende bewoners:

Willem te(r) Ongena(de) (Heurne), trouwt
(1) met Lutte te Rule (Heurne < 1675)
(2) op 14-03-1675 in Aalten met Enneken Hofs (Varsseveld – Heurne < 1690)
(3) op 09-11-1690 in Aalten met Geesken te Bockel (Barlo)

Volgende bewoners:

Henric Stapelkamp alias Ongena (Heurne – Heurne < 1742), trouwt
(1) op 25-02-1683 in Aalten met
Dercksken Overbeek (IJzerlo – Heurne < 1701)
(2) op 30-01-1701 in Aalten met
Dercksken in ’t Heeght alias Freers (Aalten, 24-05-1674)

Volgende bewoners, zoon van Henric en Dercksken in ‘t Heegt en schoondochter:

Berent Ongena (Aalten, ged. 07-10-1704 – Heurne, 20-01-1763), trouwt op 25-09-1729 in Aalten met
Henrica Rosengaarden (Zelhem – Heurne, 05-01-1778)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik Ongena (Aalten, ged. 14-09-1731 – Heurne, 22-05-1800), trouwt op 25-04-1766 in Aalten met
Hendrina Hemmink
 (Winterswijk, ged. 25-02-1742 – Heurne, 09-02-1795)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Berend (Hendrik) Ongena (Aalten, ged. 22-05-1768 – Wesel, 21-12-1812), trouwt
(1) op 09-02-1798 in Aalten met Gesina Roerdink Vel(t/d)boom (Winterswijk, ged. 26-01-1766 – Heurne, 26-02-1802)
(2) op 09-05-1802 in Aalten met Mette An(z/s)ink (Aalten, ged. 18-12-1768 – Heurne, 15-07-1829)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

B(a/e)ren(d/t) Weggelder (IJzerlo, 10-03-1788 – Barlo, 18-10-1846), trouwt op 11-11-1813 in Aalten met
Mette An(z/s)ink (Aalten, ged. 18-12-1768 – Heurne, 15-07-1829),

Bevolkingsregister 1823-1850

In het bevolkingsregister van 1823 wordt boerderij ‘Ongena’ tweemaal achter elkaar vermeld. De boerderij werd destijds dus dubbel bewoond. Hieronder worden beide bewonersreeksen tot en met 1934 naast elkaar getoond.

Heurne 15 – “Ongena”

Herman Jan Beestman (ter Beest) (Aalten, 14-01-1753)
Berendina Loman (Aalten, 25-08-1754)

Volgende bewoners:

Berend Hendrik ter Beest (Aalten, 23-07-1793)
Geertruid Rensink (Aalten, 14-01-1802)

Heurne 16 – “Ongena”

Barend Weggelder (IJzerlo, 10-03-1788 – Barlo, 18-10-1846)
Mette Ansink (Aalten, ged. 18-12-1768 – Heurne, 15-07-1829)

Ba(e)ren(d/t) Weggelder hertrouwde en vertrok naar Swijtink in Barlo.

Volgende bewoners:

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1850-1860

Heurne 16

Berend Hendrik ter Beest (Aalten, 23-07-1793)
Geertruid Rensink (Aalten, 14-01-1802)

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1860-1870

Heurne 16

Berend Hendrik ter Beest (Aalten, 23-07-1793)
Geertruid Rensink (Aalten, 14-01-1802)

Volgende bewoners:

Op 06-01-1870 komen uit Winterswijk:

Paulus Zijser (’s Gravenhage, 28-12-1836), commies
Theodora Cornelia Janssen (Aardenburg, 10-5-1846)

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1870-1880

Heurne 16

Hendrik Jan Bent (Aalten, 09-05-1807)
Jana Geertruid Doornink (Aalten, 10-01-1827)

Volgende bewoners:

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1880-1890

Heurne 16

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)

Bevolkingsregister 1890-1900

Heurne 18

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Heurne 19

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)

Volgende bewoners:

Jan Willem Wissing (Aalten, 27-11-1848)
Elisabeth Willemina Winkelhorst (Aalten, 29-04-1850)

Bevolkingsregister 1900-1910

Heurne 28

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Volgende bewoners:

Gerrit Christiaan Fukkink (Aalten, 13-01-1875)
Hendrika Sonderlo (Aalten, 26-12-1874)

Heurne 28a

Jan Willem Wissing (Aalten, 27-11-1848)
Elisabeth Willemina Winkelhorst (Aalten, 29-04-1850)

Volgende bewoners:

Hendrik Willem Ebbers (Aalten, 08-06-1872)
Dina te Grotenhuis (Dinxperlo, 12-02-1880)

Bevolkingsregister 1910-1920

Heurne 31 > 36

Gerrit Christiaan Fukkink (Aalten, 13-01-1875)
Hendrika Sonderlo (Aalten, 26-12-1874)

Heurne 31a > 36a

Hendrik Willem Ebbers (Aalten, 08-06-1872)
Dina te Grotenhuis (Dinxperlo, 12-02-1880)

Adresboek 1934

Heurne 36 > 75

Wed. G.C. Fukkink

Heurne 36a > 75a

H.W. Ebbers

In het Adresboek van de Gemeente Aalten uit 1967 worden de adressen Heurne 75 en 75a niet meer vermeld. Was de boerderij toen al gesloopt?

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.onbekend
FunctieBoerderij
Bouwjaaronbekend
Slooponbekend

Verwante boerderijen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *