Menu Sluiten

’t Loohuis

Haartseweg 5, Haart

Beschrijving

Boerderij ’t Loohuis wordt al in 1410 genoemd als ‘erve Lohues’. Aaltense doopboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw bevatten al tal van namen (Te) Lohuis, Loohuis en Lohuijs alsmede de aanduiding ‘Lohuijs op Snoeijenbos’. Ook komen voor de achternamen ’t Loo, Aan ’t Loo en (nu nog altijd:) Te Loo. De vroegste vermeldingen vormen de doop van een Berent in 1692 als zoon van Berent en Hilleken Lohuijs, en van Janna in 1695 als dochter van Freerick en Stijne Loohuys.

Loohuisbos

Bij de fraaie boerderij ’t Loohuis aan de rand van een bolle esrug ligt ook nog het gelijknamige Loohuisbos. Het bos hoorde vroeger bij de hoeve. Er werd hakhout gehaald en natte turf gewonnen. Het door de turfwinning ontstane kluungat (plaatselijk bekend als ’t Vennetje) deed in de 20e eeuw ook dienst als schaatsbaan.

In 1928 redde de vereniging Aaltens Belang ’t Loohuis, 21 hectare groot, door het aan te kopen voordat het zou worden ontgonnen. Maar de vereniging kon het geld niet opbrengen en verkocht het bezit door aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Daardoor bleef het bewaard als een stukje oud Achterhoek. Burgemeester Monnik noemde ’t Loohuis in 1940 zelfs de voornaamste bezienswaardigheid van de gemeente, een aaneenschakeling van heidevelden, kleine vennetjes en akkerland.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort 1624

Veneris 24 Decembris 1624 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Johan Wisselinck.

Erschenen die WallEdell und Erntfeste Joist Droste thoe Wullen, voer sich und mede als Volmechtiger der oick WelEdle Eer und veeldoegentrijcke Jouffer Catharina van Schloen, genant Tribbe, sijner eheliche huijsfrouwen, krafft hiertoe den 13 deses voer den Gerichte verleenten speciall Volmacht, Die bekande voer sich, gemelter sijner huijsfrouwen und haren Erven, vrijwillich und walbedechtlich voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden, ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft thoe hebben, averliet und verkoffte In krafft deses Herman van Munster borger tot Aelten und sijnen erven, sijn toebehorige Erff und guet Lohuijss alsoe t’selve inden kerspell Aelten, buerschap Haert mit eener sijdt an Heijinck, mitter ander sijdt an Schnoeijenbusch voorts ande Gemeinte, In sijner fohr und bepalung gelegen, sampt die Kottstede daer Henrick de Voss op woont, daerbij und an gelegen, alle mit derselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Hooch- und Wollgebornen Graven thoe Steinfurdt Leenroerich, sonsten voer doerschlechtich kommerfrij, voerbeholden Heeren dienst und gemeine beswaer, Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong aller und Jeden sijner E. und huijsfrouwen iegenwoirdigen und toekompstigen, gereiden und ongereiden haab und guederen, hoe, waer und in wat Heeren landen die gelegen und antoetreffen weren, Insonderheit Ihr WollEdlen frij Adelich gesess und hovesaet zu Wullen, mit allen daerthoegehorigen Lenderijen und Mollen inden Ampte van Horstmar kerspell Eipe, Item dat Erff ter Haer oick in Eipe, Ihren Thenden zu Ochttrup und dat Erffholtrichterampt Inder Amert gelegen, umb sich in casu evictionis, tot sijns Kopers und mitbeschrevenen koer, alles hinders, kosten, schaden und interesse daeran toeverhalen, alles sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Loehuis, Jan Locken.
Huis, hof 2 sp. noch 1 hofkem van 1 sp.
Boulant 7 mdr., 3de gerve, 58 – 6 – 8.
Groenlant 2 sch. gesaeis
1 Vercken of 2 dlr. 4 – 4 -. 4 pont vlas en pontschatt.

Blijkens het verpondingsregister had deze Jan Locken nog diverse andere bezittingen in Aalten, o.a. Heijnck, Goerhuis, Velthuiis, Henrick van Aalten stede, Volkes Stede in de buurtschap Haert, De Lindeal in Iserlo, Meijnen goed en Oynck in Barlo, een huis in het dorp Aalten.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten D435
wed. Abraham Hesselink
landbouwster te Winterswijk
1660 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Herman te Lohuijs (Haart), trouwt (1) met
Geesken Benninck (ovl. Haart, 1666/1667)

In het verpondingscohier (origineel register) van 1650 wordt Herman te Lohuijs als bouwman op Lohuijs op de Haart genoemd.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Herman te Lohuijs (Haart), trouwt (2) op 13-01-1667 in Aalten met
Hermken te Paske (IJzerlo)

Volgende bewoners:

Thonijs te Weijenborgh alias Lo(o)huijs (Vragender), trouwt op 01-07-1660 in Lichtenvoorde met
Harmken Heminck (Vragender)

Waarschijnlijk zijn Tonis en Hermken rond 1670 op ’t Loohuis komen wonen. Ze hadden toen al een dochter, Christijna, die trouwde op 18-01-1683 in Aalten als Christijna Weijenborg dv Tonnis te Loohuijs met Geert te Boske z.v.w. Hendrick in Dale (huwelijk wel in originele trouwboek, maar niet vermeld in transcriptie van Stroet!). Zoon Herman, later Smees, woonde bij zijn huwelijk weer in Vragender. Zoon Berent zal na zijn huwelijk maar heel kort op ’t Loohuis hebben gewoond want vanaf 1696 worden al zijn kinderen in Bredevoort gedoopt.

Kinderen:

 1. Berent Lohuis (Aalten, ged. 15-01-1671), trouwt in 1690 in Aalten met Hilleken Hartemink
 2. Herman Lohuis alias Smees (Aalten, ged. 02-08-1674), trouwt in 1698 in Aalten met Geesken te Hengevelt alias Smees (Aalten, ged. 26-08-1677), d.v. Wolter ter Braecke alias te Hengevelt alias Smees en Aeltjen ter Beest

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Berent te Lohuijs / Loos (Aalten, ged. 15-01-1671), trouwt op 14-09-1690 in Aalten met
Hilleken Harteminck (Westendorp, ca. 1671)

Berent en Hilleken vertrokken rond 1695 naar Bredevoort.

Volgende bewoners:

Frerick G(a/e)rverdinck alias te Lo(o)huijs (Meddo – Haart, 1698/1699), trouwt op 06-04-1689 in Winterswijk met
Stijnken Reme(r)s / Reems (Meddo – Haart < 1703)

Kwamen rond 1695 vanuit Winterswijk (Meddo?). Hun eerste twee kinderen werden in Winterswijk als Garverdinck gedoopt, in 1695 en 1696 worden hun volgende twee kinderen in Aalten en Bredevoort als Loohuijs gedoopt.

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Geert (C/K)l(u/o)mpers alias te Lohuijs / te Loo (Meddo), trouwt (2) op 05-11-1699 in Winterswijk met
Stijnken Reme(r)s / Reems (Meddo – Haart < 1703)

Geert was weduwnaar van Marija (te) (C/K)empel.

Volgende bewoners, weduwnaar en 3e echtgenote:

Geert (C/K)l(u/o)mpers alias te Lohuijs / te Loo (Meddo), trouwt (3) op 28-10-1703 in Aalten met
Marija Ubbink (Miste)

Volgende bewoners:

Jan te Bokkel alias Lohuis (Aalten, ca. 1690 – Aalten, < 1723), trouwt op 10-07-1718 te Aalten met
Hendersken Lohuis (Winterswijk, ged. 21-10-1689), d.v. Lammert Lohuis / te Looe (Woold, ca. 1660)

Kinderen:

 1. Henric Jan Lohuis (Aalten, ged. 02-07-1719)
 2. Janna Lohuis (Aalten, ged. 11-05-1721)

Volgende bewoners, weduwe en echtgenoot:

Gerrit Jan Vervelde alias Lohuis (Aalten, ged. 09-04-1703), trouwt op 07-03-1723 te Aalten met
Hendersken Lohuis (Winterswijk, ged. 21-10-1689)

Kinderen:

 1. Engelbertus Lohuis (Aalten, ged. 17-02-1726 – Aalten, 23-04-1763), trouwt in 1774 in Aalten met Willemina Snoejenbos
 2. Hermina Lohuis (Aalten, ged. 29-03-1728)
 3. Lammert Lohuis (Aalten, ged. 22-07-1730 – Aalten, < 03-1734)
 4. Lambert Lohuis (Aalten, ged. 07-03-1734)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Engelbertus Lohuis (Aalten, ged. 17-02-1726 – Aalten, 23-04-1763), trouwt (1) op 22-07-1747 in Aalten met
Willemina Snoejenbos (Aalten, ged. 23-11-1721 – Aalten, < 03-1754)

Kinderen:

 1. Henderske Lohuis (Aalten, ged. 15-10-1747 – Aalten, < 09-1757)
 2. Arent Jan Lohuis (Aalten, ged. 15-03-1750 – Haart, 09-11-1824), trouwt in 1778 in Aalten met Janna Gesina Jentink
 3. Jan Barent Lohuis (Aalten, ged. 18-06-1752)
 4. Willem Lohuis (Aalten, ged. 02-12-1753), trouwt in 1787 in Bleskensgraaf met Grietje de Wit

Volgende bewoners, weduwnaar, en 2e echtgenote:

Engelbertus Lohuis (Aalten, ged. 17-02-1726 – Aalten, 23-04-1763), trouwt (2) op 09-03-1754 in Aalten met
Lutte Kappers (Aalten, ged. 21-12-1721 – Aalten, < 03-1771)

Kinderen:

 1. Derk Lohuis (Aalten, ged. 22-12-1754), trouwt in 1776 in Aalten met Henderske Hillen
 2. Elisabet Lohuis (Aalten, ged. 15-08-1756), trouwt in 1784 in Aalten met Alof Jan Kerkhof
 3. Henderske Lohuis (Aalten, ged. 25-09-1757)
 4. Berendina Lohuis (Aalten, ged. 09-09-1759)
 5. Hendrina Lohuis (Aalten, ged. 29-11-1761), trouwt in 1785 in Aalten met Jan Nijman

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Geert Lensink alias Lohuis (Aalten, ged. 26-09-1734 – Aalten, 27-04-1785), trouwt (1) op 31-12-1763 in Aalten met
Lutte Kappers (Aalten, ged. 21-12-1721 – Aalten, vóór maart 1771)

Kinderen:

 1. Engelina Lohuis (Aalten, ged. 16-12-1764 – Lintelo, 05-01-1841), trouwt in 1794 in Aalten met Derk Jan Rijmes

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Geert Lensink alias Lohuis (Aalten, ged. 26-09-1734 – Aalten, 27-04-1785), trouwt (2) op 01-04-1771 te Aalten met
Eva Alida Heijink (Aalten, ged. 23-12-1742 – Aalten, 11-08-1797)

Kinderen:

 1. Lambertus Lensink alias Lohuis / Loos (Aalten, 27-01-1772 – Aalten, 25-01-1851), trouwt in 1797 in Aalten met Willemina Winkelhorst
 2. Harmina Lensink alias Lohuis (Aalten, 25-03-1775 – Aalten, vóór 1858), trouwt in 1805 in Aalten met Jan Willem Kappers
 3. Tonij Lensink (Haart, 20-03-1777); gehuwd met Willemina Overbeek
 4. Jan Hendrik Lensink alias Lohuis (Haart, 30-03-1779 – Aalten, 28-05-1819), trouwt met Willemina te Brinke
 5. Garrit Jan Lensink (Aalten, 13-09-1781)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Lambertus Lensink alias Lohuis / Loos (Aalten, 21-01-1772 – Aalten, 25-01-1851), trouwt (1) op 10-09-1797 in Aalten met
Willemina Winkelhorst (Aalten, 07-05-1774 – Aalten, 24-05-1811)

Kinderen:

 1. Hendrika Lohuis (Aalten, 08-11-1798), trouwt in 1838 in Aalten met Hendrik Willem Oosterman
 2. Evert Lohuis (Aalten, 25-03-1802)
 3. Gesina Lohuis (Aalten, 19-10-1804)
 4. Christina Lohuis (Aalten, 19-03-1807)
 5. Johanna Berendina Lohuis (Aalten, 08-07-1809)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Lambertus Lensink alias Lohuis / Loos (Aalten, 21-01-1772 – Aalten, 25-01-1851), trouwt (2) op 14-08-1812 in Aalten met
Berendina Huijtink (Aalten, 26-12-1786)

Bevolkingsregister 1823-1850

Haart 7

Lambertus Lensink alias Lohuis / Loos (Aalten, 21-01-1772 – Aalten, 25-01-1851)
Berendina Huijtink (Aalten, 26-12-1786)

Kinderen:

 1. Willemina Lohuis (Haart, 11-07-1813), trouwt in 1855 in Aalten met Garrit Hendrik Fukkink
 2. Jan Berend Lohuis (Aalten, 13-11-1817)
 3. Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879), trouwt in 1850 in Aalten met Willemina Lubbers

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 7

Lambertus Lensink alias Lohuis / Loos (Aalten, 21-01-1772 – Aalten, 25-01-1851)
Berendina Huijtink (Aalten, 26-12-1786)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879), trouwt op 05-07-1850 in Aalten met
Willemina Lubbers (Aalten, 27-09-1826 – Haart, 07-11-1864)

Kinderen:

 1. Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896), trouwt in 1883 in Aalten met Gesina Hendrika Veldhuis
 2. Frederika Lohuis (Haart, 03-10-1852 – Sheboygan/USA, 25-12-1939), trouwt in 1878 in Aalten met Garrit Jan Borninkhof
 3. Berend Hendrik Lohuis (Haart, 13-10-1854)

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 7

Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879)
Willemina Lubbers (Aalten, 27-09-1826 – Haart, 07-11-1864)

Kinderen:

 1. Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896), trouwt in 1883 in Aalten met Gesina Hendrika Veldhuis
 2. Frederika Lohuis (Haart, 03-10-1852 – Sheboygan/USA, 25-12-1939), trouwt in 1878 in Aalten met Garrit Jan Borninkhof
 3. Berend Hendrik Lohuis (Haart, 13-10-1854)
 4. Berendina Lohuis (Haart, 09-11-1865)
 5. Johanna Berendina Lohuis (Haart, 26-11-1860 – Aalten, 06-12-1935), trouwt in 1885 in Aalten met Jan Brusse
 6. Derk Jan Lohuis (Haart, 08-08-1864 – Haart, 22-09-1865)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 7

Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879)

Volgende bewoner, zoon:

Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896)

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 7

Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896), trouwt op 14-06-1883 in Aalten met
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852 – Aalten, 22-11-1940)

Kinderen:

 1. Willemina Everdina Lohuis (Haart, 28-04-1884 – Aalten, 16-09-1918), trouwt in 1905 in Aalten met Hendrik Sturris
 2. Albert Lohuis (Haart, 15-11-1885 – Aalten, 22-02-1958), trouwt in 1919 in Aalten met Willemina Aleida Everdina Heijink
 3. Gerharda Berendina Lohuis (Haart, 31-10-1887 – Winterswijk, 16-04-1926), trouwt in 1916 in Winterswijk met Willem Hiddink
 4. Bartha Gesina Lohuis (Haart, 02-12-1890 – Wisch, 02-07-1972), trouwt met Herman ter Vrugt
 5. Gesina Hendrika Lohuis (Haart, 12-03-1894 – Winterswijk, 23-02-1944), trouwt in 1921 in Winterswijk met Hendrik Jan Hiddink

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 11

Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896)
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852 – Aalten, 22-11-1940)

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 11 > 68

Garrit Jan Veldhuis (Haart, 14-09-1841 – Aalten, 16-03-1927), trouwt op 22-07-1897 in Aalten met
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852 – Aalten, 22-11-1940)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 68 > 72

Garrit Jan Veldhuis (Haart, 14-09-1841 – Aalten, 16-03-1927)
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852 – Aalten, 22-11-1940)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Albert Lohuis (Haart, 15-11-1885 – Aalten, 22-02-1958), trouwt op 22-05-1919 in Aalten met
Willemina Aleida Everdina Heijink (Lintelo, 17-05-1889 – 23-07-1970)

Adresboek 1934

Haart 72 > 90

Albert Lohuis (Haart, 15-11-1885 – Aalten, 22-02-1958)
Willemina Aleida Everdina Heijink (Lintelo, 17-05-1889 – 23-07-1970)

Adresboek 1967

Haart 90 > Haartseweg 5

Willemina Aleida Everdina Heijink (Lintelo, 17-05-1889 – 23-07-1970)

G.J. Lohuis

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.P-263
FunctieBoerderij
Bouwjaar1931
Monumentnee

1 reactie

 1. Willy Tammel

  Geesken is gedoopt als Geesken te Hengevelt (26-08-1677) dochter van Wolter ter Braecke alias te Hengevelt alias Smees en Aeltjen ter Beest.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen