Menu Sluiten

Ongena

Hondorpweg, Heurne (verdwenen)

Ongena, Hondorpweg, Heurne

Geschiedenis

Volontaire protocollen Bredevoort 1614

Veneris 20 Maij 1614 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Peter Cloeck, Henrick Menekinck.

Erschenen Johan Boeinck voer sich, und mede van wegen sijner Moeder Floerken Floriss wedtwen van zaliger Johan Boeincks, und haren sembtlicker ander Kinderen /: daervoer hie wegen ratification und approbation deses cavierde :/ und haren semptlicker erven und bekande voer sich, sijner Moeder, Broederen und Susteren vorschreven und haren erven, Demnae sijn Moedervoer gekofften und entfangenen Bomsijden, Johan van Joeckeren Enneken Spormekerinck eheluiden, die Summa van Driehundert und Soeventijn daler Bocholdtscher wehrung, den daler ad dertich stuver, den stuver tot Een und twintich heller berekent, schuldich wehre , Allet vermoege eener onder hare hant in dato acht dage na S.Claes Marckt A° Sestienhondert Elff, gegevener Recognition, dat hij, voer sich, Moeder, broederen und susteren und deren erven, voer gemelte Summa und daerop à dato desesverschijnende gebuerlich Interesse Ihnen Johan van Joeckeren, Huisfrouwen und erven, bester gestaldt rechtens verhypotthesiert und veronderpandet hedde, dede solchs in krafft deses, dat Erve und goet de Hoge Ungenade mit sijn tioebehoer und gerechticheit, In den kerspel Aelten buerschap Hoerne gelegen. gestaldt sich daerab obgemelte Hoefftsum, sambt interesse à die moræ toe verhaelen. Gelavende waer und waerschap, oick der Moeder , broederen und susteren ferner approbation bijtoebrengen, voorth beter verschrijvong und vestnisss toe erschaffen nae Landtrechte. Und is thoeweten datt alle Interesse tot dato deses in obgemelte Summa inberekent. Alles sonder argelist.

Mercurij 20 Julij A° 1614 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Johan ter Woert, Derick
Wedlinck.

Erschenen Floerken Floriss, wedtwe Johan Boencks, mit Derick Weddelinck vorschreven, haren tot deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombaer, und bekande vermitz desen voer sich und haren erven, voor eine walbetaelte Summa geldes bester gestaldt rechtens in Pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit, nutz und gebruijck avergelaten und verkofft te hebben Johan van Joeckeren borgere der Stadt Bocholdt Enneken Spormeckerinck sijner huisfrouwen und Ihren erven, haer Erve und guedt die Hoge Ungenade inden Kerspell Aelten buerschap Hoerne gelegen, sampt sijnen toebehoer und gerechticheit voer doerschlechtich Kummerfrij Pandtguet, und mit gienen thendt, thins, schuldt etc. beschweret. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant und monde gerenuntyrt und vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Die Loese ein Vierdell Jaers thoe voren toe verkunden voerbeholden, und demnae Jairlicx op Meij Philippi et Jacobi, viertien dage voer offt nae onverhaelt, mit de Summe van Driehundert und Vijjfftich daler Bocholtscher geweerden, den daler ad dertich stuver, f. 30 v – den stuver tot Einundtwintich heller toe berekenen, toe loesen. Sonder exception und argelist.

Jovis 3 Novembris Anno 1614 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck.

Erschenen Floorken Floriss, wedtwe zaligen Jan Boencks, met Johan ten Berg haren tot deser zaecken erkorene und toegelatene Mombaer, die bekande vermitz Mombers vorschreven authoriteit vor sich haren Kinderen und erven, alsoe sie Fijken Scheffersvermoge gegevener Obligation in dato den 10. Julij A° 1611 die Summa van Twiehondert und Viertich daler Bocholtscher geweerdenschuldich wehre, und daervoer gien speciaell onderpandt gesteldt hedde, dat sie derwegen voer sich enden als M ombaersche harer Kinderen,voer denselven und haren erven, haer Fijken und haren erven voer obgemelte Summa, und daerop verschijnende Pension tot specialen onderpandt gestelt hebben, wolle und stelde mitz desen Drie Moldersaet Landes opten Hogen Ongenade naest Kortbeck gelegen und tot haer Fijkens gevallens affte palen, sich daeran bij misbetalongh tot gemelte Hoefftsum Pension, sambt kosten und schaden mit pendongh nae landtyrechte toe verhalen. Die obligation in anderen haren Puncten und Clausulen onverbroken. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Ongenade, d’Armen te Bredevoort en half Willem Ongenade.
Huis en hof 1 sch. boulant 6 mdr., half 3de en half op de 4de gerve thientbaer, 41 – 17 -. pontschatt. Eijcken holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment vinden we Berent Ongena, die op 25-09-1729 in Aalten getrouwd is met Henrica Rosengaarden.

Kadaster 1832

Aalten E393
de Hervormde Armen van Aalten en cons.
1650 m² huis en erf

Bewoners

In het bevolkingsregister van 1823 wordt boerderij ‘Ongena’ tweemaal achter elkaar genoemd, Heurne 15 en 16. De boerderij werd dus (toen al) dubbel bewoond. Hieronder worden beide bewonersreeksen tot en met 1934, naast elkaar getoond. Over de periode vóór 1823 hebben we de bewoners op nummer 16 terug kunnen herleiden tot Hendrik Ongena.

In het Adresboek van de Gemeente Aalten uit 1967 worden de adressen Heurne 75 en 75a niet meer vermeld. Was de boerderij toen al gesloopt?

Trouwboek Aalten 1665-1811

Hendrik Ongena (ca. 1657), weduwnaar van Dersken Beekink, trouwt op 30-01-1701 in Aalten met
Derksken Freers (Aalten, 24-05-1674)

Berent Ongena (Aalten, ged. 07-10-1704), trouwt op 25-09-1729 in Aalten met
Henrica Rosengaarden

Hendrik Ongena (Aalten, ged. 14-09-1731), trouwt op 25-04-1766 in Aalten met
Hendrina Hemmink
 (Winterswijk, ged. 25-02-1742)

Berend (Hendrik) Ongena (Aalten, ged. 22-05-1768),
trouwt op 09-02-1798 in Aalten met
(1) Gesina Roerdink Veldboom (Winterswijk, ged. 26-01-1766)
hertrouwt op 09-05-1802 in Aalten met
(2) Mette Ansink (Aalten, ged. 18-12-1768) uit IJzerlo

Bevolkingsregister 1823-1850

“Ongena”

Heurne 15

Herman Jan Beestman (ter Beest) (Aalten, 14-01-1753)
Berendina Loman (Aalten, 25-08-1754)

Berend Hendrik ter Beest (Aalten, 23-07-1793)
Geertruid Rensink (Aalten, 14-01-1802)

“Ongena”

Heurne 16

Barend Weggelder (Aalten, 10-03-1788), trouwt op 11-11-1813 in Aalten met
Mette Ansink (Aalten, ged. 18-12-1768), weduwe van Berent Ongena

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1850-1860

Heurne 16

Berend Hendrik ter Beest (Aalten, 23-07-1793)
Geertruid Rensink (Aalten, 14-01-1802)

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1860-1870

Heurne 16

Berend Hendrik ter Beest (Aalten, 23-07-1793)
Geertruid Rensink (Aalten, 14-01-1802)

Paulus Zijser (’s Gravenhage, 28-12-1836), commies
Theodora Cornelia Janssen (Aardenburg, 10-5-1846)
Het gezin komt op 06-01-1870 van Winterswijk.

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1870-1880

Heurne 16

Hendrik Jan Bent (Aalten, 09-05-1807)
Jana Geertruid Doornink (Aalten, 10-01-1827)

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)
Johanna Brusse (Aalten, 09-09-1810)

Bevolkingsregister 1880-1890

Heurne 16

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Heurne 17

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)

Bevolkingsregister 1890-1900

Heurne 18

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Heurne 19

Heinrich Johann Wissing (Bocholt, 28-07-1809)

Jan Willem Wissing (Aalten, 27-11-1848)
Elisabeth Willemina Winkelhorst (Aalten, 29-04-1850)

Bevolkingsregister 1900-1910

Heurne 28

Gerrit Jan Fukkink (Aalten, 26-12-1836)
Christina Gesiena te Loo (Aalten, 25-01-1835)

Gerrit Christiaan Fukkink (Aalten, 13-01-1875)
Hendrika Sonderlo (Aalten, 26-12-1874)

Heurne 28a

Jan Willem Wissing (Aalten, 27-11-1848)
Elisabeth Willemina Winkelhorst (Aalten, 29-04-1850)

Hendrik Willem Ebbers (Aalten, 08-06-1872)
Dina te Grotenhuis (Dinxperlo, 12-02-1880)

Bevolkingsregister 1910-1920

Heurne 31 > 36

Gerrit Christiaan Fukkink (Aalten, 13-01-1875)
Hendrika Sonderlo (Aalten, 26-12-1874)

Heurne 31a > 36a

Hendrik Willem Ebbers (Aalten, 08-06-1872)
Dina te Grotenhuis (Dinxperlo, 12-02-1880)

Adresboek 1934

Heurne 36 > 75

Wed. G.C. Fukkink

18-02-1949 Ongena, Heurne
Aaltensche Courant, 18 februari 1949

Heurne 36a > 75a

H.W. Ebbers

Heeft u meer informatie over de geschiedenis en de bewoners van ’t Ongena, dan vernemen wij dat graag!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen