Menu Sluiten

’t Loohuis

Haartseweg 5, Haart

Loohuis, Haartseweg 5, Haart

Boerderij ’t Loohuis wordt al in 1410 genoemd als ‘erve Lohues’. Aaltense doopboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw bevatten al tal van namen (Te) Lohuis, Loohuis en Lohuijs alsmede de aanduiding ‘Lohuijs op Snoeijenbos’. Ook komen voor de achternamen ’t Loo, Aan ’t Loo en (nu nog altijd:) Te Loo. De vroegste vermeldingen vormen de doop van een Berent in 1692 als zoon van Berent en Hilleken Lohuijs, en van Janna in 1695 als dochter van Freerick en Stijne Loohuys.

Bij de fraaie boerderij ’t Loohuis aan de rand van een bolle esrug ligt ook nog het gelijknamige Loohuisbos. Het bos hoorde vroeger bij de hoeve. Er werd hakhout gehaald en natte turf gewonnen. Het door de turfwinning ontstane kluungat (plaatselijk bekend als ’t Vennetje) deed in de 20e eeuw ook dienst als schaatsbaan.

In 1929 redde de vereniging Aaltens Belang ’t Loohuis, 21 hectare groot, door het aan te kopen voordat het zou worden ontgonnen. Maar de vereniging kon het geld niet opbrengen en verkocht het bezit door aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Daardoor bleef het bewaard als een stukje oud Achterhoek.

Burgemeester A.J.W. Monnik van Aalten noemde ’t Loohuis in 1940 zelfs de voornaamste bezienswaardigheid van de gemeente, een aaneenschakeling van heidevelden, kleine vennetjes en akkerland.

Bron: ‘Wortels in de Achterhoek’ (1995), door Henk Harmsen

Geschiedenis

Rechterlijk Archief Bredevoort 1624

Veneris 24 Decembris 1624 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Johan Wisselinck.

Erschenen die WallEdell und Erntfeste Joist Droste thoe Wullen, voer sich und mede als Volmechtiger der oick WelEdle Eer und veeldoegentrijcke Jouffer Catharina van Schloen, genant Tribbe, sijner eheliche huijsfrouwen, krafft hiertoe den 13 deses voer den Gerichte verleenten speciall Volmacht, Die bekande voer sich, gemelter sijner huijsfrouwen und haren Erven, vrijwillich und walbedechtlich voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden, ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft thoe hebben, averliet und verkoffte In krafft deses Herman van Munster borger tot Aelten und sijnen erven, sijn toebehorige Erff und guet Lohuijss alsoe t’selve inden kerspell Aelten, buerschap Haert mit eener sijdt an Heijinck, mitter ander sijdt an Schnoeijenbusch voorts ande Gemeinte, In sijner fohr und bepalung gelegen, sampt die Kottstede daer Henrick de Voss op woont, daerbij und an gelegen, alle mit derselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Hooch- und Wollgebornen Graven thoe Steinfurdt Leenroerich, sonsten voer doerschlechtich kommerfrij, voerbeholden Heeren dienst und gemeine beswaer, Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong aller und Jeden sijner E. und huijsfrouwen iegenwoirdigen und toekompstigen, gereiden und ongereiden haab und guederen, hoe, waer und in wat Heeren landen die gelegen und antoetreffen weren, Insonderheit Ihr WollEdlen frij Adelich gesess und hovesaet zu Wullen, mit allen daerthoegehorigen Lenderijen und Mollen inden Ampte van Horstmar kerspell Eipe, Item dat Erff ter Haer oick in Eipe, Ihren Thenden zu Ochttrup und dat Erffholtrichterampt Inder Amert gelegen, umb sich in casu evictionis, tot sijns Kopers und mitbeschrevenen koer, alles hinders, kosten, schaden und interesse daeran toeverhalen, alles sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Loehuis, Jan Locken.
Huis, hof 2 sp. noch 1 hofkem van 1 sp.
Boulant 7 mdr., 3de gerve, 58 – 6 – 8.
Groenlant 2 sch. gesaeis
1 Vercken of 2 dlr. 4 – 4 -. 4 pont vlas en pontschatt.

Blijkens het verpondingsregister had deze Jan Locken nog diverse andere bezittingen in Aalten, o.a. Heijnck, Goerhuis, Velthuiis, Henrick van Aalten stede, Volkes Stede in de buurtschap Haert, De Lindeal in Iserlo, Meijnen goed en Oynck in Barlo, een huis in het dorp Aalten.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Haart 7, Loohuis, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten D435
wed. Abraham Hesselink
landbouwster te Winterswijk
1660 m² huis, schuur en erf

Bewoners

De eerst bekende bewoners op Loohuis zijn:

Tonis Lohuis (geboren circa 1646 en wonende op de Haart), trouwt circa 1670 met
Hermken (geboren circa 1650)

Kinderen:

 • Berent Lohuis (Aalten, ged. 15-01-1671); gehuwd met Hilleken Hartemink in 1690 in Aalten
 • Herman Lohuis (Aalten, ged. 02-08-1674); gehuwd met Geesken Smees in 1698 in Aalten en noemt zich daarna Herman Smees
Volgende bewoners:

Berent Lohuis (Aalten, ged. 15-01-1671), trouwt op 14-09-1690 te Aalten met
Hilleken Hartemink (Varsseveld, circa 1670)

Kinderen:

 • Berent Lohuis (Aalten, ged. 07-02-1692); gehuwd met Eva Berentsen in 1717 in Aalten
 • Hendrina Lohuis (Bredevoort, ged. 24-05-1696 – vóór 1699)
 • Henderijne Lohuis (Bredevoort, ged. juli 1699); gehuwd met Jan Hinkamp in 1721 in Bredevoort
 • Anthonij Lohuis (Bredevoort, ged. juli 1705)
 • Aaltien Lohuis (Bredevoort, ged. 02-09-1714); gehuwd met Wolter Jans in 1733 in Bredevoort

Vervolgens omstreeks 1715-1718 komt er ”nieuw bloed” op Loohuis, mogelijk in 1718 rondom het huwelijk van Hendersken Lohuis met Jan te Bokkel.

Volgende bewoners:

Hendersken Lohuis (Winterswijk, ged. 21-10-1689), d.v. Lammert Lohuis (Te Looe), geboren 1660 in Winterswijk, jm sv zaliger Geertt te Looe),
trouwt op 10-07-1718 te Aalten met
Jan te Bokkel (Aalten, circa 1690 – Aalten, vóór februari 1723), Jan is zich later Lohuis gaan noemen naar de boerderij

Kinderen:

 • Henric Jan Lohuis (Aalten, ged. 02-07-1719)
 • Janna Lohuis (Aalten, ged. 11-05-1721)

trouwt op 07-03-1723 te Aalten met
Gerrit Jan Vervelde (Aalten, ged. 09-04-1703), Gerrit Jan is zich later Lohuis gaan noemen naar de naam van de boerderij.

Kinderen:

 • Engelbertus Lohuis (Aalten, ged. 17-02-1726 – Aalten, 23-04-1763); gehuwd met Willemina Snoejenbos in 1774 in Aalten
 • Hermina Lohuis (Aalten, ged. 29-03-1728)
 • Lammert Lohuis (Aalten, ged. 22-07-1730 – Aalten, vóór maart 1734)
 • Lambert Lohuis (Aalten, ged. 07-03-1734)
Volgende bewoners:

Engelbertus Lohuis (Aalten, ged. 17-02-1726 – Aalten, 23-04-1763), trouwt op 22-07-1747 in Aalten met
Willemina Snoejenbos (Aalten, ged. 23-11-1721 – Aalten, vóór maart 1754)

Kinderen:

 • Henderske Lohuis (Aalten, ged. 15-10-1747 – Aalten, vóór september 1757)
 • Arent Jan Lohuis (Aalten, ged. 15-03-1750 – Haart, 09-11-1824); gehuwd met Janna Gesina Jentink in 1778 in Aalten
 • Jan Barent Lohuis (Aalten, ged. 18-06-1752)
 • Willem Lohuis (Aalten, ged. 02-12-1753); gehuwd met Grietje de Wit in 1787 in Bleskensgraaf

Engelbertus Lohuis hertrouwt op 09-03-1754 te Aalten met
Lutte Kappers (Aalten, ged. 21-12-1721 – Aalten, vóór maart 1771)

Kinderen:

 • Derk Lohuis (Aalten, ged. 22-12-1754); gehuwd met Henderske Hillen in 1776 in Aalten
 • Elisabet Lohuis (Aalten, ged. 15-08-1756); gehuwd met Alof Jan Kerkhof in 1784 in Aalten
 • Henderske Lohuis (Aalten, ged. 25-09-1757)
 • Berendina Lohuis (Aalten, ged. 09-09-1759)
 • Hendrina Lohuis (Aalten, ged. 29-11-1761); gehuwd met Jan Nijman in 1785 in Aalten
Volgende bewoners:

Geert Lensink (Aalten, ged. 26-09-1734 – Aalten, 27-04-1785), hij is zich later Lohuis gaan noemen naar de boerderij,
trouwt op 31-12-1763 te Aalten met
Lutte Kappers (Aalten, ged. 21-12-1721 – Aalten, vóór maart 1771)

Kinderen:

 • Engelina Lohuis (Aalten, ged. 16-12-1764 – Lintelo, 05-01-1841); gehuwd met Derk Jan Rijmes in 1794 in Aalten

Geert Lensink hertrouwt op 01-04-1771 te Aalten met
Eva Alida Heijink (Aalten, ged. 23-12-1742 – Aalten, 11-08-1797)

Kinderen:

 • Lambertus Lensink (Aalten, 27-01-1772 – Aalten, 25-01-1851); later Lohuis genoemd naar de boerderij, gehuwd met Willemina Winkelhorst in 1797 in Aalten
 • Harmina Lensink (Aalten, 25-03-1775 – Aalten, vóór 1858); wisselend Lensink en Lohuis, gehuwd met Jan Willem Kappers in 1805 in Aalten
 • Tonij Lensink (Haart, 20-03-1777); gehuwd met Willemina Overbeek
 • Jan Hendrik Lensink (Haart, 30-03-1779 – Aalten, 28-05-1819); wisselend Lensink en Lohuis, gehuwd met Willemina te Brinke
 • Garrit Jan Lensink (Aalten, 13-09-1781)
Volgende bewoners:

Lambertus Lensink (Aalten, 21-01-1772 – Aalten, 25-01-1851); later Lohuis genoemd naar de boerderij,
trouwt op 10-09-1797 te Aalten met
Willemina Winkelhorst (Aalten, 07-05-1774 – Aalten, 24-05-1811)

Kinderen:

 • Hendrika Lohuis (Aalten, 08-11-1798); gehuwd met Hendrik Willem Oosterman in 1838 in Aalten
 • Evert Lohuis (Aalten, 25-03-1802)
 • Gesina Lohuis (Aalten, 19-10-1804)
 • Christina Lohuis (Aalten, 19-03-1807)
 • Johanna Berendina Lohuis (Aalten, 08-07-1809)

Bevolkingsregister 1823-1850

Haart 7

Lambertus Loos (Aalten, 21-01-1772 – Aalten, 25-01-1851), hertrouwt op 14-08-1812 te Aalten met
Berendina Huijtink (Aalten, 26-12-1786)

Kinderen:

 • Willemina Lohuis (Haart, 11-07-1813); gehuwd met Garrit Hendrik Fukkink in 1855 in Aalten
 • Jan Berend Lohuis (Aalten, 13-11-1817)
 • Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879); gehuwd met Willemina Lubbers in 1850 in Aalten

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 7

Lambertus Loos (Aalten, 21-01-1772)
Berendina Huijtink (Aalten, 26-12-1786)

Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879), trouwt op 05-07-1850 te Aalten met
Willemina Lubbers (Aalten, 27-09-1826 – Haart, 07-11-1864)

Kinderen:

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 7

Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879)
Willemina Lubbers (Aalten, 27-09-1826 – Haart, 07-11-1864)

Kinderen:

 • Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896); gehuwd met Gesina Hendrika Veldhuis in 1883 in Aalten
 • Frederika Lohuis (Haart, 03-10-1852 – Sheboygan/USA, 25-12-1939); gehuwd met Garrit Jan Borninkhof in 1878 in Aalten
 • Berend Hendrik Lohuis (Haart, 13-10-1854)
 • Berendina Lohuis (Haart, 09-11-1865)
 • Johanna Berendina Lohuis (Haart, 26-11-1860 – Aalten, 06-12-1935); gehuwd met Jan Brusse in 1885 in Aalten
 • Derk Jan Lohuis (Haart, 08-08-1864 – Haart, 22-09-1865)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 7

Gerrit Jan Lohuis (Haart, 21-07-1820 – Haart, 30-05-1879)

Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896)

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 7

Lambertus Lohuis (Aalten, 10-05-1851), trouwt op 14-06-1883 te Aalten met
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852)

Kinderen:

 • Willemina Everdina Lohuis (Haart, 28-04-1884 – Aalten, 16-09-1918); gehuwd met Hendrik Sturris in 1905 in Aalten
 • Albert Lohuis (Haart, 15-11-1885 – Aalten, 22-02-1958); gehuwd met Willemina Aleida Everdina Heijink in 1919 in Aalten
 • Gerharda Berendina Lohuis (Haart, 31-10-1887 – Winterswijk, 16-04-1926); gehuwd met Willem Hiddink in 1916 in Winterswijk

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 11

Lambertus Lohuis (Haart, 10-05-1851 – Aalten, 14-08-1896)
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852 – Aalten, 22-11-1940)

Kinderen:

 • Willemina Everdina Lohuis (Haart, 28-04-1884 – Aalten, 16-09-1918); gehuwd met Hendrik Sturris in 1905 in Aalten
 • Albert Lohuis (Haart, 15-11-1885 – Aalten, 22-02-1958); gehuwd met Willemina Aleida Everdina Heijink in 1919 in Aalten
 • Gerharda Berendina Lohuis (Haart, 31-10-1887 – Winterswijk, 16-04-1926); gehuwd met Willem Hiddink in 1916 in Winterswijk
 • Bartha Gesina Lohuis (Haart, 02-12-1890 – Wisch, 02-07-1972); gehuwd met Herman ter Vrugt
 • Gesina Hendrika Lohuis (Haart, 12-03-1894 – Winterswijk, 23-02-1944); gehuwd met Hendrik Jan Hiddink in 1921 in Winterswijk

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 11 > 68

Garrit Jan Veldhuis (Haart, 14-09-1841 – Aalten, 16-03-1927), trouwt op 22-07-1897 te Aalten met
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852 – Aalten, 22-11-1940)

Geen kinderen.

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 68 > 72

Garrit Jan Veldhuis (Haart, 14-09-1841 – Aalten, 16-03-1927)
Gesina Hendrika Veldhuis (Aalten, 04-11-1852 – Aalten, 22-11-1940)

Albert Lohuis (Haart, 15-11-1885 – Aalten, 22-02-1958), trouwt op 22-05-1919 te Aalten met
Willemina Aleida Everdina Heijink (Lintelo, 17-05-1889 – 23-07-1970)

Adresboek 1934

Haart 72 > 90

Albert Lohuis (Haart, 15-11-1885 – Aalten, 22-02-1958)
Willemina Aleida Everdina Heijink (Lintelo, 17-05-1889 – 23-07-1970)

Adresboek 1967

Haart 90 > Haartseweg 5

Willemina Aleida Everdina Heijink (Lintelo, 17-05-1889 – 23-07-1970)

G.J. Lohuis

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen