Menu Sluiten

Lankhof

Haartsestraat, Aalten (Haart)

Boerderij Lankhof / Len(c)khof was gelegen in de hoek van de Haartsestraat, Oranjelaan en de Slingebeek. Hoewel deze locatie tegenwoordig in het dorp Aalten ligt, behoorde het enige eeuwen geleden tot de Haart. Het grondgebied dat bij het Lankhof hoorde, strekte zich globaal uit vanaf de huidige Prinsenstraat tot aan ’t Walfort en tot bovenin de Aaltense Es.

De boerderij is allang verdwenen, maar de naam leeft voort in de Lankhofstraat. En toen de voormalige huishoudschool aan de Oranjelaan in 1989 fuseerde met de Landbouwschool aan de Lijsterbeslaan werd de fusienaam ‘Langenhave’, een verwijzing naar het grondgebied waar beide scholen op stonden. Deze scholengemeenschap is in 1993 alweer opgegaan in het huidige ‘Schaersvoorde’.

Geschiedenis

Het was ooit bezit van de Heer van Anholt en ergens in 1600 aangekocht door Wolff (Wulff) Misslich, drossard van Bredevoort (en legerleider). Deze liet na zijn dood zijn gehele bezit, waaronder het goed Lankhof, na aan ‘de armen van Bredevoort’. En daar komt het oude Achterhoekse gezegde vandaan: “de armen van Bredevoort bunt rieke”.

Verpondingskohier 1647

Lenckhof, d’Armen tot Bredevoort.
Huis, hof 1 sch., boulant 14 mdr., derde gerve, 116 – 13 -.
1 Voeder hoeijs of 2 koeweidens, 6 – 0 -.
Bouman betaelt de pontschatt.

Kaartje boerderij Lankhof

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment worden vermeld ‘Derk Gesink, bouman op Lenkhof, getrout met Gertruid Vriesen’.

Lenkhof, Haart - Liberale Gifte 1748

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen