Menu Sluiten

Hunink

Barloseweg 6, Dale

Geschiedenis

Hofboek Bredevoort 1598-1686

Lunæ 20 Februarij 1637 – Stadholder Joost ter Vile, Tegeders, Derick Schulte ten Borninckhave, Gissbert Grievinck Erschenen Berndt Huijninck voer sich, Berndeken Doornincks sijner Huijsfrouwe, daervoor de rato cavierende, die bekande voer sich, Huijsfrouwe vorschreven und sijnen erven, voer eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Gerrit Roerdinck, Derissken Wehninck eheluijden und haren erven sijn alinge recht und gerechticheit dess Hoffhoerigen Erffs uund Goedes Huijninck in den kerspell Aelten, Buerschap Dale gelegen, niet daervan uthgesondert, mit desselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Huijse toe Bredevoort Hoffhorich. Deses gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verder und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Haves- und Landtrechte. Bij veronderpandongh sijner goederen. Sonder exception und argelist.

Voorts Erschenen Gerrit Roerdinck Derissken Wehninck eheluide, Und bekanden voer sich und haren erven rechter wetlicker und berekender schuldt schuldich te sijn Berndt Huijninck, Berndeken Doonincks eheluiden, Die Somma van driehondert Dall. den dall. ad dertich str. den str. tot Vijfftijn placken gerekent, gelavende dieselve halff op naestanstaende Maij, edoch viertijn dage daernae onverhaelt, und d’ander helffte op Maij 1638 gewisslick und onfeilbaer te betalen bij veronderpandongh des Erff und goedes Huijninck und poene van parate executie. Sonder exception und argelist.

Martis 22 Januarij 1639 – Stattholder Joost ter Vijle Rentmeister, Tegeders Reiner Grievinck Schulte ten Ahave, Derick Schulte ten Borninckhaffe.

Erschenen Garrit Roerdinck und referierde hoe dat naedemaell hem Roerdinck ten deele iure hæreditario van wegen sijner huijsfrouwen ten deele iure cessionis toegevallen ende overgelaten was het Hoffhorige goedt Huijninck in den Kerspell van Aelten Buerschap Dalen gelegen, ende alsoe t’hem Comparant niet gelegen was t’selve goedt selver te bewonen ende te cultivieren, Soe hefft hij een sijner hoerigen Kinder onbenoembt nae voorgemelten guedt gequalificiert ende gegeven, gelijck hij dan oock qualificiert en geeft mits desen, welck onbenoembdt Kindt hij Comparant, wanneer hett tott sijnen mannelicken ouderdom sall gecomen sijn, sall schuldich sijn naemhafftich te maecken, om alsdan den Hoffrechten sich vollenkomentlick te onderwerpen ende denselven naeteleven. Alles sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Huininck, Gerrit Everts. Huis, hof 3 sp. boulant 9½ mdr.
3de gerve den uitganck afgetrocken blijft 65 – 13 -. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale 50, Hunink, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C777
Roelof Arentzen en cons.
assessor te Aalten
1100 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Hunink”

Dale 50

Engelbartus Hofstee (Aalten, ged. 2-9-1764), trouwt op 08-05-1801 te Aalten met
Margaretha Maria van Arragon (Varsseveld, ged. 1-12-1764)

Jan Willem Hoopman (Aalten, 18-09-1795)
Janna Kappers (Aalten, 30-05-1799)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 59

Jan Willem Hoopman (Aalten, 18-09-1795)
Janna Kappers (Aalten, 30-05-1799)

Hendrik Jan Jentink (Aalten, 10-09-1803)
Dora Hendrika Lammers (Aalten, 06-04-1810)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 59

Hendrik Jan Jentink (Aalten, 10-09-1803)
Dora Hendrika Lammers (Aalten, 06-04-1810)
Zij vertrekken op 15-09-1869 naar Amerika.

Volgende bewoners:

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 68

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 68

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 69

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 70 > 84

Willem Rosier (Gendringen, 09-02-1839)
Frederica Sandrina Slöetjes (Gendringen, 18-01-1842)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 84 > 91

Gerrit Jan Prinsen (Aalten, 11-01-1875)
Wilhelmina Rosier (Aalten, 13-02-1877)

Adresboek 1934

Dale 91 > 86

Wed. G.J. Prinsen

Adresboek 1967

“Hunink”

Dale 86 > Barloseweg 6

G.J. Prinsen

1 reactie

  1. gerrit schreurs

    Eigenlijk moet de markering hierboven iets naar het oosten verplaatst worden,nu geeft het de bungalow weer uit 1975 denk ik.De oude boerderij “Hunink”ligt achter de bungalow en dateert uit 1900.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen