Menu Sluiten

Grotenhuis

Hessenweg 18, Dale

Grotenhuis, Hessenweg 18, Dale

Geschiedenis

Rechterlijk Archief Bredevoort

Veneris 21 Novembris Aº 1617 – Stadtholder Franciscus Moselage, Cornoten Henrick Menekinck, Peter Cloeck.

Erschenen er WollEdler und Ernvester Adolph van Merfeldt voer sich, und als Volmechtiger der oick WollEdler Ehrundveeldoegentrijcker Jouffer Helenæ Drosten sijner Huijsfrouwen /: daervan genoegsame Volmacht in dato den 5. Augusti jongstleden voer Burgermeister und Rhaedt der Stadt Borcken onder derselven Stadt Segell und des Secretarij Capellen handt, voerbrachte :/ die bekande voer sich, Huijssfrow vorschreven und ihren erven, voer eine walbetaelte Summe geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben den oick WallEdlen und Ernvesten sambt EhrundVeeldoegentrijcker, Johan van Coeverden, Jouffern FredericæMargaritæ van Lintell eheluijden thoe Rhaen und Walfahrdt und haer WallEdlen erven, haeren der Verkoperen vrijen allodialen Camp, tottet Grotenhuijs, alsoe dieselve in sijner voor und bepalong inden Kerspell Aelten, buerschap Daele, voer de Walfahrdt, langs die Linders Beke mit eener, mitter ander sijdt ande Gemeinte langs den wech gelegen, mit eenen einde an Joist ten Drosten thoe Senden Vischerie, mitten anderen ende op gemelte Beken tegen Peter Martens Kempken aen schietende, mit sijn Seegvrede, toebehoer und gerechticheit, Voer doerschlechtich, thendt-, thinss- und Kummerfrij, fol 65 – voerbeholden Heeren Schattongh und onraet nae advenant des Camps groote tothet guet Grotenhuijss te helpen dragen. Deses erfflick gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Grotenhuis is van d’Erfgnn. van Marie ten Brincke gedeilt en int dorp angegeven.

Kadaster 1832

Aalten C1248
Lammert Stabelkamp
landbouwer te Aalten
440 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Berent Willem Rens(g/ch/k)ers alias op het Grotenhuijs (Winterswijk, 09-06-1748 – Barlo, 24-05-1828), trouwt op 20-04-1778 in Winterswijk met
Geertjen Slotboom (Winterswijk, 31-01-1740 – Dale, 06-12-1817)

Berent Willem wordt in 1784 genoemd in de lijst van weerbare mannen van 18-50 jaar in Dale. Hij woonde na het overlijden van zijn vrouw als kostganger op Hunink op de Haart en Tolkamp in Barlo.

Volgende bewoners:

Deze boerderij werd in 1823 blijkbaar dubbel bewoond, blijkens de dubbele vermelding, Dale 63 en 64. De bewonersreeks van nummer 63 loopt echter al snel ‘dood’.

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 63 – “Grotenhuis”

Barend Hendrik Vokkink (Wijnveen) (Aalten, 26-06-1763)
Janna Geertruid Hondorp (Aalten, 06-08-1769)

Dale 64 – “Grotenhuis”

Jan Hendrik Stronks (Aalten, 02-01-1785)
Harmina Kolste (Aalten, 29-07-1785)

Volgende bewoners:

Derk Breukelaar (Varsseveld, 28-12-1814)
Janna Hendrika Pennings (Aalten, 12-11-1825)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 80

Derk Breukelaar (Varsseveld, 28-12-1814)
Janna Hendrika Pennings (Aalten, 12-11-1825)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 80

Derk Breukelaar (Varsseveld, 28-12-1814)
Janna Hendrika Pennings (Aalten, 12-11-1825)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 102

Derk Breukelaar (Varsseveld, 28-12-1814)
Janna Hendrika Pennings (Aalten, 12-11-1825)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 102

Derk Breukelaar (Varsseveld, 28-12-1814)

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 110

Gerrit Jan Wanders (Miste, 26-07-1851)
Johanna Berendina Hane (Miste, 06-02-1871)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 115 > 145

Gerrit Jan Wanders (Miste, 26-07-1851)
Johanna Berendina Hane (Miste, 06-02-1871)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 145 > 158

Gerrit Jan Wanders (Miste, 26-07-1851)
Johanna Berendina Hane (Miste, 06-02-1871)

Adresboek 1934

Dale 158 > Hessenweg 18

Wed. G.J. Wanders

Adresboek 1967

Hessenweg 18

E.D. ter Maat

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen