Ackerman & Kamphuis

Dijkstraat 34 / Ludgerstraat 46, Aalten

Beschrijving

De firma Ackerman & Kamphuis was een grossierderij in kruidenierswaren, meelhandel en koffiebranderij. Begonnen aan de Dijkstraat nummer 36, opende het bedrijf in 1947 een nieuw bedrijfspand aan de nieuw aangelegde Ludgerstraat. Na het vertrek van Ackerman & Kamphuis was dat pand o.a. in gebruik bij de firma Kaemingk. Nu vinden we hier een woningcomplex voor ouderen met de naam ‘Ackermanshof’.

Aaltensche courant, 31 oktober 1947:

Firma Ackerman & Kamphuis opent haar nieuwe gebouw

Tevens herdenking van het 25-jarig bestaan

Woensdagmiddag vond de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw, magazijn en kantoren, der firma Ackerman & Kamphuis, grossiers in kruidenierswaren, meelhandel en koffiebranderij, aan de nieuwe Ludgerstraat te Aalten.

Het nieuwe ruime kantoor, privé-kantoor en spreekkamer waren dicht bezet met belangstellenden, toen om ruim 2 uur de oudste firmant, de heer M. Ackerman, die de vele aanwezigen gelijk welkom heette, een overzicht gaf over het verloop. Hoe op 24 Maart 1945 het pakhuis met kantoor en woonhuis aan de Dijkstraat in enkele seconden totaal verwoest werd door een bombardement, waarbij in de directe omgeving talrijke slachtoffers vielen en ook de fam. Kamphuis het verlies van een dochter te betreuren had.

Toen we bij de puinhopen stonden van wat ze in jaren met hard werken hadden opgebouwd, aldus de heer Ackerman, kwam de vraag boven: wat nu? Mede door het initiatief der jongere generatie hebben we echter weer aangepakt en werden hierin reusachtig gesteund door de heer Rierink, die ons bedrijf huisvesting in zijn fabriek aanbood. Ook van andere zijde werd veel medewerking ontvangen, o.a. door het beschikbaar stellen van ruimte, want met het al of niet kunnen beschikken over opslagruimte, staat of valt een grossierderij.

Vervolgens schetste de heer A. de grote moeilijkheden en de geringe medewerking van „Wederopbouw”, om te komen tot bouwen van een nieuw pand. De samenwerking met het gemeentebestuur was uitstekend en het was op advies van B. en W. dat de plaats werd gekozen, waar thans het gebouw is verrezen. De toegezegde nieuwe straat is ook in aanleg en zal hopelijk in korte tijd gereedkomen.

De heer Ackerman bracht een woord van hartelijke dank aan allen die aan de totstandkoming van het nieuwe gebouw hebben medegewerkt. Architect, aannemers, schilders, loodgieters en ook de leveranciers, zij allen hebben een buitengewone prestatie geleverd, die in opmerkelijke tegenstelling staat tot de grote moeilijkheden, die op schier elk terrein moeten worden overwonnen. Spreker eindigde zijn toespraak met alle aanwezigen hartelijk dank te zeggen voor hun belangstelling en nodigde hen uit straks een kijkje in het bedrijf te nemen.

Tevens 25-jarig bestaan der firma

In Mei van dit jaar herdacht de firma in intieme kring het zilveren jubileum der zaak, doch werd de viering daarvan uitgesteld tot de opening van het nieuwe gebouw, hetgeen voor de representatie en ook door de mogelijkheid tot ontvangst van bezoekers, ook wel gewenst was. Deze dag was dus voor de firmanten van dubbele betekenis.

De heer Joh. Heinen, sedert de oprichting als boekhouder aan de zaak verbonden, sprak namens het gezamenlijke personeel een gelukwens tot zijn principalen en releveerde de prettige sfeer en samenwerking die de verhouding tussen werkgevers en personeel steeds gekenmerkt had. Uit naam van het personeel bood hij een fraai schilderij aan, de voorstellend gebouwen aan de Dijkstraat, zoals die vroeger waren.

Inmiddels werd door de kantoormeisjes thee, gebak en wijn gepresenteerd en de heren een rokertje aangeboden. Inmiddels begon de eerste groep belangstellenden een rondgang door het gebouw.

Ondanks de vele beperkingen die door remmende instanties werden opgelegd, is de architect, de heer Hebly, erin geslaagd een fraai en zeer doelmatig gebouw te ontwerpen, hetgeen met de thans beschikbare materialen kan worden gebouwd.

Voor de administratie is een ruim en licht bediendenkantoor en een klein expeditie-kantoortje dat met de pakhuisruimte in verbinding staat. Een keurige spreekkamer biedt gelegenheid tot een rustig onderhoud, dat de afnemers zeker wel eens met hun leveranciers willen hebben. Hier heeft ook het geschenk van het personeel een gunstig plaatsje gevonden.

Het magazijn zelf is een grote ruimte van staal en beton, waaraan in het geheel geen hout is verwerkt. Deze ruimte wordt door de opgeslagen artikelen in vakken verdeeld, waartussen gangen zijn vrijgelaten waar de transportwagentjes door rijden om van elke soort artikelen de bestelde hoeveelheden weg te halen. In lange rijen zijn hier de dozen en zakken opgeslagen en krijgt men een indruk van de grote hoeveelheden, die de firma omzet. Een keur van artikelen voor kruidenier, bakker, drogist, enz., waarvan de leek zich bijna geen voorstelling kan maken, staan of liggen in keurige orde soortgewijs opgestapeld.

Een afzonderlijke lokaliteit is ingeruimd voor de koffiebranderij en verpakkingsafdeling, waar automatische machines voor een vlugge verpakking, op het juiste gewicht, zorgen. Ook het branden der koffie geschiedt automatisch, door een vernuftig geconstrueerde brander, door olie gestookt, die bewerkt dat de op grauwe erwten lijkende ruwe koffie wordt bereid tot het zeer smakelijke genotmiddel waarmede de firma in de loop der jaren een uitstekende naam heeft verworven.

Onder het gebouw is een grote kelder, waar de kaas, boter, en de fles-artikelen als wijnen, jams e.d. vorstvrij en warmtevrij worden opgeslagen. Ook hier werden wij getroffen door de grote verscheidenheid van artikelen en de overzichtelijke wijze van stapeling der goederen. Voor de magazijn-ingang is een verdiept gedeelte, waar de vrachtwagens kunnen afrijden om met hun bodems op gelijke hoogte met de bestrating te komen, waardoor het mogelijk is met wagentjes in de auto’s te rijden, zodat het vermoeiende tillen en dragen van zware artikelen tot een minimum wordt beperkt.

Resumerende: een solied en zéér doelmatig gebouw, gunstig gelegen aan een straat (in wording) en tramlijn, dat, op den dag der opening met de vlag in top, een prettige indruk maakt en met de tientallen auto’s die er voor en achter geparkeerd stonden een symbool is van de bedrijvigheid, die de handel meebrengt.

Sprekers bieden gelukwensen aan

Door verschillende bezoekers werd tot de firmanten nog het woord gericht. O.a. een vertegenwoordiger der Vivo-organisatie, de architect de heer Hebly, de heer Post als aannemer, burgemeester van Veen namens het gemeentebestuur, allen brachten hun felicitatie bij opening en jubileum, waarbij wij van deze plaats gaarne de onze voegen.

Nieuwe Winterswijksche Courant, 29 augustus 1966:

Vivo-Aalten naar Zutphen

Ackerman en Kamphuis N.V. (Vivo) heeft haar bedrijfspand in Zutphen aanmerkelijk uitgebreid, met ongeveer een derde gedeelte van de bestaande ruimte. Dit houdt verband met het feit, dat de vestiging in Aalten voor het grootste deel wordt opgeheven en naar Zutphen overgebracht. Het ligt in de bedoeling het voltallige Aaltense personeel – plm. 25 personen – naar Zutphen over te plaatsen, waardoor de personeelssterkte hier op ongeveer 55 personen wordt gebracht. De uitbreiding zal over een goede maand zijn voltooid. Ackerman en Kamphuis NV vestigde zich ruim veertig jaar geleden in Aalten. Sedert een aantal jaren beschikt de onderneming over een groot bedrijfspand op het Zutphense industrieterrein. In Aalten blijft alleen een magazijntje.

Nieuwe Winterswijksche Courant, 11 januari 1967:

Fusie van groothandelsbedrijven

Ackerman en Kamphuis N.V. te Aalten-Zutphen en Handelsmaatschappij Sachtleven N.V. te Doetinchem, twee oude reeds jaren gevestigde grossierderijen, gaan concentreren. De vestiging te Aalten is reeds opgeheven en overgebracht naar Zutphen. Ditzelfde zal nu ook met de vestiging Doetinchem gebeuren, waar men de werkzaamheden in een zeer modern pand, dat inmiddels een grote uitbreiding heeft ondergaan, hoopt op te vangen. In Aalten en Doetinchem blijven filialen bestaan voor het afhalen van goederen. Aan personeel behoeft geen ontslag te worden aangezegd. Een eventueel overschot zal, naar verwacht wordt, door natuurlijke afvloeiing worden genivelleerd.

Adresgeschiedenis

Adresboek 1934

Dijkstraat 34

Pakhuis

Adresboek 1967

Ludgerstraat 46

Pakhuis

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

FunctieGroothandel
Oprichting1922
Verdwijning1966/1967

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *