Piet Heinstraat 4, Aalten (herbestemd)

Beschrijving

De Christelijke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) in Aalten ging van start in oktober 1916. De lessen werden aanvankelijk gegeven in het zogenaamde ‘Tackshuis’ aan de Gasthuisstraat, nu Haartsestraat. De naam ‘Tackshuis’ was afkomstig van de vorige bewoner, burgemeester Tack. Later zou in dit pand het postkantoor worden gevestigd.

Het eerste hoofd van de school was Adriaan Jacobus van Oosten, van 1916 tot 1921. Toen Adriaan met vrouw en vier jonge kinderen in 1916 in Aalten kwam wonen, was er voor hen geen huis en geen schoolgebouw. Het gezin werd tijdelijk ondergebracht in een doodgravershuisje naast de begraafplaats aan de Varsseveldsestraat. Korte tijd later verhuisde het gezin Van Oosten naar de bovenverdieping van het voormalige Tackshuis.

Men begon het eerste jaar met zes klassen en 36 leerlingen. Dit aantal overtrof alle verwachtingen. Het leerlingenaantal breidde zich echter al spoedig uit. Er werd al snel besloten tot nieuwbouw. Aan de Stationsstraat werd voor circa 1400 gulden een terrein aangekocht van de heren Smits Sr. en Bulten. Het grondgebied daar noemde men destijds ‘Het Rot‘.

Het voorste gedeelte van de school bevond zich aan de Piet Heinstraat. Het nieuwe schoolgebouw werd de Breukelaarschool genoemd, naar ds. J. Breukelaar, de grondlegger van het christelijk onderwijs (en een zoon van ds. Derk Breukelaar). De school werd in juni 1918 door Ds. Breukelaar zelf geopend.

Uitbreiding

In 1933 werd het gebouw aan de straatzijde uitgebreid met twee lokalen en een hal.

Later werd het gebouw nogmaals geheel getransformeerd en gemoderniseerd. Daarbij werd de hoofdbouw aan de straatzijde voorzien van een verdieping. Met de invoering van de Mammoetwet in de jaren 60 verdween de afkorting MULO. Voortaan sprak men van MAVO, HAVO en VWO. De voormalige MULO fuseerde in 1967 met de HBS tot de Chr. Scholengemeenschap Aalten (CSA), welke later opging in Chr. College Schaersvoorde.

Herbestemming

Rond de eeuwwisseling voldeed het schoolgebouw niet meer aan de geldende eisen. Hetzelfde gold voor de Technische School (LTS) en Huishoudschool en men besloot tot de bouw van een nieuwe school voor VMBO aan de Landbouwstraat. Nadat de nieuwe school (locatie ‘Stationsplein‘) omstreeks 2005 gereedkwam, is de hoofdbouw van het pand aan de Piet Heinstraat omgebouwd tot vier appartementen. Het oorspronkelijke deel aan de achterzijde is daarbij afgebroken en vervangen door een nieuwe achterbouw.

Op het terrein achter de voormalige MULO werden huizen gebouwd aan een nieuw aangelegd pleintje dat Breukelaarplein werd gedoopt, als herinnering aan de grondlegger van het christelijk MULO-onderwijs in Aalten.

Archieven

Adresboek 1934

Aalten A97 > Piet Heinstraat 4

Chr. Ulo-school

Adresboek 1967

Piet Heinstraat 4

Chr. U.L.O. School

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.K-2882
FunctieMiddelbare school,
Woningen
Bouwjaar1918
Verbouw2005
Monumentnee

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *