Woonzorgcentrum Beth San

Ludgerstraat 17, Aalten

Beschrijving

Woonzorgcentrum Beth San aan de Ludgerstraat in Aalten werd in 1960 geopend als ‘Gereformeerd tehuis voor bejaarden’. Na 50 jaar voldeed het complex niet meer aan de eisen van de huidige tijd en werd het woonzorgcentrum en de bijbehorende aanleunwoningen vervangen door nieuwbouw. De opening van het nieuwe Beth San vond plaats in 2013.

Zutphens Dagblad, 23-08-1957:

Chr. bejaardencentrum te Aalten

Het bestuur der stichting „Beth San” (Huis der Rust), uitgaande van de diaconie der geref. kerk te Aalten, heeft plannen ontworpen voor stichting van een bejaardencentrum, waartoe een terrein is aangekocht, groot ruim 12.000 vierkante meter, tussen de Ludgerstraat en het nog aan te leggen gedeelte van de Eligiusstraat.

De gebouwen werden ontworpen door de architecten G. van der Zee te Aalten en ir. C. Veerling te Bolsward. Dat deze plannen reeds in een vergevorderd stadium verkeren blijkt wel hieruit, dat men zich op 27 juni j.l. tot de raad dezer gemeente heeft gewend, waarin verzocht wordt de rente en aflossing te willen garanderen van de geldlening, nodig voor de bouw.

De stichtingskosten van dit centrum zullen volgens een globale raming op f 974.622 komen. Het hoofdgebouw zal bevatten: 63 eenpersoonskamers; 4 tweepersoonskamers; 8 kamers voor inwonend personeel. Bovendien zullen bij het centrum 12 woningen voor bejaarden komen. De kosten daarvan worden geraamd op f 141.042,50. De totale investering zal bedragen f 1.083.664,50.

De pensionprijs voor een éénpersoonskamer wordt geraamd op f 2156 per jaar en voor een tweepersoonskamer op f 3000 per jaar. De huur van de twaalf bejaardenwoningen wordt voorlopig geraamd op f 11,50 per week; voor het gebruik, van decentrale verwarming te verhogen met plm. f 3,50 per week. Zonder de voorzieningen voor centrale verwarming en warm water zou de huur op plm. f 8,80 per week kunnen worden gesteld.

Nieuwbouw

Vijf decennia na de opening voldeed het woonzorgcentrum Beth San niet meer aan de heersende eisen. Het complex werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Deze werd in 2013 geopend. Het nieuwe Beth San bestaat uit twee gebouwen en een uitgebreide bewegingstuin. Het woonzorgcentrum bestaat uit 30 appartementen met één of twee slaapkamers. Het is voorzien van een restaurant waar ook buurtbewoners en familie terecht kunnen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor activiteiten en ontmoeting, zoals meer bewegen voor ouderen (MBVO) en een internetcafé.

Verder zijn er vijf groepswoningen voor mensen met dementie. Een groepswoning is een kleinschalige woonomgeving waar 24 uur per dag de benodigde zorg en ondersteuning is. Naast Beth San is aan de Ludgerstraat 15 een wooncomplex gerealiseerd voor zelfstandig wonende senioren. Het bestaat uit 13 ruime appartementen met twee slaapkamers en een parkeerplaats in de kelder. Dit complex vervangt de ‘aanleunwoningen’ die er voorheen stonden.

Bewoners

Adresboek 1967

Ludgerstraat 47

Bejaardencentrum „Beth San”
Mej. H.R. Steenbergen (directrice)

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.I-12823
FunctieWoonzorgcentrum
Bouwjaar1960
Sloopca. 2010

Bronnen


Reacties

Eén reactie op “Woonzorgcentrum Beth San”

  1. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    Op het nummer 49 woonde de fam.E.J.Bulten en Bulten was meen ik tuinarchitect.Hij reed als een van de weinigen in Aalten een Opel Kapteijn,een knalgele.Toen de fam.Bulten naar een ander huis verhuisden kwam er de fam.Nienhaus te wonen,zij kwamen van “Ansink”,Bergerweg 2/IJzerlo78,tegenwoordig Rengelinkweg 5-a.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *