Aalten

Planetenbuurt, Aalten

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

De Kemena is geen straat, maar een voormalige wijk in Aalten. Bij de straatnaamgeving in 1933 werd de Kemena als volgt beschreven:

“Wijk van verspreide huizen … welke omvat de gronden begrensd door het gedeelte der Admiraal de Ruyterstraat vanaf de spoorlijn tot het z.g. „Tuindorp” (dit laatste wordt geacht niet bij de Kemena te behooren), vandaar door een korte rechte lijn noordwaarts getrokken tot de beek, daarna door de Slingebeek tot de Richterinkbrug, den Richterinkweg tot zijn westelijk eindpunt en ten westen door de grens van de kom.”

In 1965 werd het uitbreidingsplan vastgesteld voor de bouw van 550 woningen in het plangebied Kemena dat tegenwoordig grofweg de Kemenaweg en de Planetenbuurt omvat. De oude en nieuwe situatie is goed te vergelijken op Topotijdreis.

Nijverheidsweg

In 1958 besloot de gemeenteraad van Aalten tot het doortrekken van de Kemenaweg, van de Adm. de Ruyterstraat tot de Bocholtsestraatweg. Dit zou later de Nijverheidsweg gaan heten. Het definitieve tracé van de Nijverheidsweg zou uiteindelijk westelijk van de huidige Kemenaweg worden aangelegd, waardoor de Kemenaweg een rustige woonstraat is geworden.

Adreswijzigingen

Tussen 1934 en 1967 is de huisnummering in het gebied de Kemena dusdanig gewijzigd dat het ons nog niet helemaal duidelijk is hoe de oude en nieuwe nummering zich tot elkaar verhouden en daarom kloppen onderstaande nummers / bewonersgeschiedenissen waarschijnlijk niet (altijd). Ook zijn voor de bouw van de Planetenbuurt diverse woningen afgebroken in het toenmalige gebied van de Kemena. Nader uit te zoeken!

Naar verluid moesten de oneven adressen aan de Kemenaweg, hoger dan nummer 21, begin jaren 70 verdwijnen voor de aanleg van de Nijverheidsweg en de bouw van woonhuizen in de Planetenbuurt.

Onderstaande tabel geeft de adressen weer die we vóór en na 1967 hebben kunnen thuisbrengen, denken wij. Kunt u deze lijst aanvullen of corrigeren? Laat het ons weten!

Adres 1934Adres 1967
Kemena 1Willemstraat?
Kemena 2Willemstraat?
Kemena 3Slingelaan 33a
Kemena 4
Kemena 5
Kemena 6
Kemena 7
Kemena 8Kemenaweg 39
Kemena 9Kemenaweg 37
Kemena 10Kemenaweg 27
Kemena 11
Kemena 12
Kemena 13Kemenaweg 14
Kemena 14
Kemena 15

Achtergrondinformatie

Kemena, Aalten - Adresboek gemeente Aalten 1934
Adresboek gem. Aalten, 1934
Kemena-Kemenaweg - Adresboek gem. Aalten 1967
Adresboek gem. Aalten, 1967
Kemenaweg - Adresboek gem. Aalten 1967

Van deur tot deur


Reacties

2 reacties op “Kemena”

  1. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    Kemena 1 en 2)oude nrs,resp.A-184 en A-183) lagen dicht bij Willemstraat 19(was nr.A-182)dus zal men met de nummering begonnen zijn in wat nu het driehoekje is tussen de Slingebeek,Willemstraat en het laatste stukje van de Slingestraat.Deze eerste huizen zijn inmiddels verdwenen).Als dat zo zou zijn ligt het voor de hand dat er dan Kemena 3 op volgde(nu Slingelaan 33-a).Ik vermoed dat ten zuiden van Slingelaan 33-a de nummers Kemena 4 en 5 te vinden zijn(oude adressen waren A-116 en A-115).Deze twee huizen hebben ook plaats moeten maken voor de woonstraat Kreeft( ik denk dat Kemena 5 ongeveer stond op huidige Kreeft 23 en Kemena 4 op of net naast het sportveld van Schaersvoorde.Vanaf Kemena 5 moeten we de andere adressen westwaarts zien te vinden.Moeilijkheid is welke bebouwing hoort bij de Adm.de R.str.en welke adressen bij de Kemenaweg.Ik geloof inmiddels niet meer dat er bebouwing van de Richterinkstraat iets met de nummering van de Kemena of de Kemenaweg van doen heeft.

  2. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    Na 1967 is er veel verandert daar in de omgeving.De straat Kemena lag tussen de Richterinkstraat en de Adm.de Ruijterstraat als ik het goed heb.Waar men met de nummering is begonnen is mij nog niet duidelijk.Maar kom wel de namen van A.J. en B.Heinen(zoon??)tegen bij Kemenaweg 14(lijst 1967).Dat zou dus nu aan de Nijverheidsweg kunnen zijn.Een Bennie Heinen is/was getrouwd met een vrouw(Bertha??)afkomstig uit de Westervelt-fam. van IJzerlo 21/Koskampweg/”Poortshutte”.Deze Bertha was een zuster van een Gerda meen ik,zij was getrouwd met een Ebbers van de Griesdijk 3 en na het overlijden van haar man Wim Ebbers aan de Kiefteweg is gaan wonen.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *