Een hutkom uit de achtste eeuw

Sporen Frankisch-Merovingische nederzetting gevonden in Aalten

In december 1992 werden op De Hoven in Aalten sporen ontdekt van een Frankisch-Merovingische nederzetting. De overblijfselen van een hutkom, waarschijnlijk daterend uit de achtste eeuw, zijn een aanwijzing dat Aalten destijds, zij het onder een andere naam, al bestond.

De hutkom werd gevonden op het terrein van De Hoven, waar wegenbouwer Jaartsveld graafwerkzaamheden uitvoerde voor de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Ook in 1982 waren bij werkzaamheden dicht in de omgeving van deze vindplaats al sporen gevonden van een hutkom.

De nu gevonden hutkom is vrij klein en bijna zeker de werkplaats geweest van een wever. Een gleuf aan de zijkant van het gevonden patroon wijst op de plaats waar het weefgetouw heeft gestaan. Ook zijn zogeheten spinsteentjes en lemen ballen die dienst hebben gedaan als gewicht aan het weefgetouw gevonden.

De hutkom is kleiner dan die in 1982 is ontdekt. Waarschijnlijk ging het daarbij om een hut waarin een gezin heeft gewoond.

De graafwerkzaamheden werden nauwgezet gevolgd door Aaltense amateur-archeologen.

Hutkom 8e eeuw De Hoven, Aalten
Foto: Peter Rhebergen (klik om te vergroten)

“Je weet dat het een gebied is in de omgeving waarvan al eerder iets is gevonden. Je kon het bij het afgraven heel duidelijk zien. Ineens werden in het rode zand de zwarte afdrukken zichtbaar waar vroeger palen hebben gestaan. Dat is altijd weer een enorme verrassing”, vertelde Willem Doodeheefver, een van de amateur-archeologen die met het onderzoek bezig was, aan een verslaggever.

De Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) onderkende het belang van de vondsten en vroeg de Werkgroep Bodemonderzoek van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo, Wisch om het onderzoek voort te zetten. Een medewerker van Jaartsveld kwam speciaal van vakantie terug om met behulp van een laadschop het terrein verder af te graven. Daarbij is nog een aantal nieuwe vondsten gedaan.

Bron

  • Krantartikel door Joop Willink

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *