De Schoppert

Gendringseweg 1, Lintelo

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort

Mercurij 20 Martij 1616 – Statholder Herman van Munster, Cornoten Herman Steinrot, Lehnardt van Elverfelt.

Erschenen Franciscus Moselage und Johan Nachtegaell als volmechtiger Henrichs de Wilde eins, und Geerdt Jentinck opte Schoppe wonhaft anderdeels, und bekanden respective voer haren Principalen und sich selffs, dat sie in nhamen gemelts de Wilde hem Geert sijner huisfrow und erven dat halve Schoppers guet, in den Kerspell Aelten Buerschap Lintelo gelegen, mit sijn toebehoer und gerechticheit Drie jaerlick /: t’ eerste op Martini 1616 toe eindigen :/ verpachtet hedden und vermitz desen verpachteden, edoch op ferner behagh und approbatie hares Principalen, in vorwarden und conditien, dat Pechter Geert vorschreven voer sich, huijsfrow und erven, jaerlicx op Martini voer die halve Pacht des guedts an Herman de Wilde offt sijnen Volmechtiger entrichten und betalen sullen, und toe betalen gelaefft und versproken, Twie molder und Drie Schepel Roggen, und Een molder Drie schepel boeckweiten, marckschone Korn, Aeltensche maten, und een daler voer t’ halve fercken. Gelavende malckanderen in qualiteit voerschreven deses testaen , wachten und waren, und respective die pacht alsoe Jaerlicx toebetalen. Bij peen van pendongh na Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Schoppers stedeken, Doijnck, ten Brincke.
Huis en hof voor 2 dlr. 3 – 0 -. Boulant 3 mdr. derde gerve 25 – 0 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten G53
G.F. Westerveld en cons.
950 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Geerdt Jentinck

Pachter van ‘dat halve Schoppers guet’ in 1616.

In 1621 verkochten Peter Catte, Wijnoldt Catte, Peter de Cloott en Thelman Driessen de halve Schoppers stede in Lintelo aan Johan van Aelten (ook genaamd Richterdinck) en zijn vrouw Engele (Volontair Protocol).

Volgende bewoners:

Jan Schopper(t/s) (Lintelo – Lintelo < 1681)

In 1650 was het Schoppers stedeken voor de helft eigendom van Jan Doijnck en voor de helft van Jan ten Brincke. Bouwman was Jan Schoppert (Verpondingscohier, origineel register).

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Willem te Gussincklo alias Schoppers (Lintelo – Lintelo < 1684), trouwt (1) op 14-06-1674 in Aalten met
Fie / Fijtjen Schoppers (Lintelo – Lintelo < 1682)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Willem te Gussincklo alias Schoppers (Lintelo – Lintelo < 1684), trouwt (2) op 07-05-1682 in Aalten met
Aeltjen Brussen (Lintelo)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Herman ter Heurne alias W(u/i)bbels alias Graffen / Graeven alias Schoppers (Dale – Lintelo < 1709), trouwt (2) op 29-06-1684 in Aalten met
Aeltjen Brussen (Lintelo)

Herman woonde tijdens zijn 1e huwelijk op Wubbels in Dale.

Volgende bewoners, dochter van Herman en Aeltjen en schoonzoon:

T(on/eu)nis te Paske alias Schoppers (Aalten, 21-11-1669 – Lintelo < 1718), trouwt op 04-08-1709 in Aalten met
Jenneken Schoppers (Aalten, 29-03-1685 – Lintelo < 1764)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Hen(d)ric(k) te Kloese alias Schoppers alias Kempink (Aalten, 24-12-1693), trouwt op 30-07-1718 in Aalten met
Jenneken Schoppers (Aalten, 29-03-1685 – Heurne < 1764)

Hen(d)ric(k) en Jenneken vertrokken naar Kempink in Heurne.

Volgende bewoners:

Hen(d)ri(c)k Kats alias te Kreijl alias Schoppers (Miste – Lintelo < 1735), trouwt op 05-01-1708 in Winterswijk met
Grijettken Jansen alias Krui(j/s)se(n/l)brin(c)k (Winterswijk, 01-03-1685 – Lintelo < 1735)

Hen(d)ri(c)k en Grijettken woonden in 1725 op de Vosstede in Zieuwent. Op 29-12-1724 kochten ze de Schoppers stede in Lintelo van het echtpaar Johan Duijnk en Mechtelt Huekeshorst (Volontair Protocol).

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Harmen Kats alias Schopper(s/t) (Winterswijk, 26-07-1711), trouwt < 1734 met
Elsken Swijtink (Aalten, 27-12-1712)

In 1736 verkochten het echtpaar Harmen Kats alias Schoppers en Elsken Swijtink, Hendrik Schoppers en zijn zuster Janna en de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Hen(d)ri(c)k Kats alias te Kreijl alias Schoppers en Grijettken Jansen alias Krui(j/s)se(n/l)brin(c)k, Derk ten Hagen (in Osink Huisken) en Hendrik Goorhuis alias Kunners (respectievelijk oom van vaders- en van moederszijde), de Schoppers stede in Lintelo aan Harmen Kruisselbrin(c)k, halfbroer van Grijettken (Volontair Protocol). Zijn erfgenamen in Aalten en Winterswijk verkochten in 1763 het Schoppers Stedeken voor 1.400 gulden aan Roelof Hesseling in Aalten (Overdrachtsbelasting, 25e, 50e en 100e penning).

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik Schoppers (Aalten, 31-01-1734 – Lintelo, 16-06-1789), trouwt op 08-05-1763 in Aalten met
Barentje / Beerndeken te(r) Sligt(e) (Aalten, 04-03-1736 – Lintelo, 10-05-1799)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Evert Schoppers (Aalten, 12-02-1764 – Lintelo, 21-01-1812), trouwt op 18-08-1799 in Aalten met
Alei(j)da Navis (Lintelo, 17-02-1772 – Lintelo, 17-11-1848)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgennote:

Teunis Eppink (Lintelo, 16-06-1779 – Lintelo, 10-01-1820), trouwt op 26-02-1813 in Aalten met
Alei(j)da Navis (Lintelo, 17-02-1772 – Lintelo, 17-11-1848)

Volgende bewoners, weduwe en 3e echtgenote:

Geert Vervelde (Dale, 15-07-1776 – Lintelo, 26-01-1863), trouwt op 02-03-1821 in Aalten met
Alei(j)da Navis (Lintelo, 17-02-1772 – Lintelo, 17-11-1848)

Bevolkingsregister 1823-1850

“Schoppert”

Lintelo 126

Geert Vervelde (Dale, 15-07-1776 – Lintelo, 26-01-1863)
Aleida Navis (Lintelo, 17-02-1772 – Lintelo, 17-11-1848)

Volgende bewoners:

Hendrik Jan Schoppers (Aalten, 23-04-1811), z.v. Evert Schoppers en Aleida Navis
Johanna Elisabeth te Loo (Aalten, 29-09-1811)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 138

Hendrik Jan Schoppers (Aalten, 23-04-1811)
Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 138

Arend Messink (Wisch, 31-03-1824)
Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 43

Arend Messink (Wisch, 31-03-1824)
Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 43

Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Hendrik Jan Krajenbrink (De Heurne, 19-01-1845)
Willemina Messink (Lintelo, 21-09-1858)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 56

Hendrik Jan Krajenbrink (De Heurne, 19-01-1845)
Willemina Messink (Lintelo, 21-09-1858)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 62 > 51

Hendrik Jan Krajenbrink (De Heurne, 19-01-1845)
Willemina Messink (Lintelo, 21-09-1858)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 51

Hendrik Jan Krajenbrink (De Heurne, 19-01-1845)
Willemina Messink (Lintelo, 21-09-1858)

In 1914/1915 vertrekt de hele familie naar Eibergen.

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 169/1 > 181

Abraham Johan te Paske (Lintelo, 25-05-1879)
Hendrika Willemina Gussinklo (Heelweg, 21-02-1875)

Adresboek 1934

Lintelo 181 > 245

A.J. te Paske

Adresboek 1967

“De Schoppert”

Lintelo 245 > Gendringseweg 1

L.J. Vossers

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.L-2023
FunctieBoerderij
Bouwjaar1934
Monumentnee

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *