Rosier (Boijdens stede)

Rosierweg 1, Lintelo

Beschrijving

Boerderij die blijkens de jaarankers in de voorgevel uit 1799 dateert. De naastgelegen vrijstaande schuur dateert uit omstreeks 1900. De boerderij is uitgevoerd volgens het streekeigen hallehuistype en heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een onder een zadeldak opgenomen zolderverdieping met vliering. Het dak is gedekt met keramische pannen en heeft op het rechter schild een bakstenen schoor. In baksteen gemetselde gevels.

Weliswaar is de detaillering vernieuwd, maar in aansluiting bij het historische karakter. Rechts bevindt zich de hoofdingang van het voorhuis, binnen een vensterreeks met 6-ruits ramen. Op de verdieping reiken de drie vensters tot aan het houten voorschot van de topgevel. Een siermakelaar (stiepelteken) sluit de gevel af.

De naast de boerderij gelegen schuur is karakteristiek voor de ontwikkelingen rond 1900 en opgetrokken in machinale baksteen. Ook hier gaat het om een bouwdeel met een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak met pannendekking. De dakschilden hebben hier evenwel een hogere aanzet. Aan de voorzijde enkele stalingangen en stalvensters met sierraampjes. Op de verdieping twee oculusvensters en een hooizolderluik. Het achter deze gebouwen liggende bouwwerk dateert uit 1850.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort

Sabbati 13 Junij Aº 1618 – Stadtholder Henrick Menekinck, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck.
Erschenen Johan Volmer Vogt thoe Vreden, Mechtelt eheluijde, die bekanden voer sich und Ihren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft to hebben und verkofften in krafft deses Rosier Loomans Jenneken sijner huijsfrouwen und oeren erven, dat Erff und guet Boijdens stede genant, alsoe dieselve hooch und lege, an top, torff und twijch, inden Kerspell Aelten, buerschap Lintell langs und thoe einde an Heijnen goet, sambt Doernick Diepengoir in sijner verner vohr und bepalong gelegen die eene Kamp an Maeges Maetken, sonst ant Kolenbroeck schietende, mit sijn toebehoer und fol 28 – gerechticheit, voer doerslechtich thendt- und kummerfrij, uthbescheiden den Huijse thoe Bredeforth Vierdenhalven stuver thinss. Item twie paer hoender und gewontlicken Lijffdienst, und der kercke t’Aelten twie Pont wasses Jairlicx. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandongh aller jharer gueder, woe, waer offt in wat Heeren Landen die gelegen. Sonder exceptie und argelist.

Rechterlijk Archief Bredevoort, 09-04-1636

Warner Eppinck en Jenneken Cappers, eheluiden, hebben verkocht aan Johan Lohmans en Stine ten Ruijl, eheluiden, en Lubbert Lohmans en Aelcke Essink, eheluiden, een ‘originale Pandtverschrijvongh (In)holdts van Soeven Molder und een schepell roggen Aeltensche maten, staende mit soeven hondert gulden toeloesen, soe haer Vade(r) Rosier Lohman’ die op 23-5-1632 van Wilhelm Friedrich graaf van Limburch, etc, [heeft bekomen]. Op dezelfde dag verklaren Johan Lohman en Lubbert Lohman, met hun vrouwen, dat zij door Warner Eppinck en Jenneken Cappers voor hun vaderlijke en moederlijke nalatenschap betaald zijn. Ook verklaren zij het goed Boijtinck in Lintelo, met een maat in dezelfde buurtschap, aan Warner Eppinck en Jenneken Cappers te hebben verkocht.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment vinden we “Jacob Rosier, getrouwd met Aeltjen Bosman” en “Wander Rozer …”

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 29 maart van Geertruijd Woords, weduwe van Hendrik Jan Rensink op Roseer, 10 guldens, weegens een agste gedeelte van het goed en erve Roseer in de buurschap Lintelo kerspel Aalten geleegen, met zijne behuijzingen, bouw-, hooijgaarden en weijde grond, inslagen en plaggen vreeden. Aangekogt van Jan Ebbink in qualiteit als volmagtiger van Derk ten Bengevoort Jansz. kragt acte van volmacht in dato den 10 januarij 1784 voor een weledelen landgerichte der heerlijkheid Bredevoort gepasseert voor 500 guldens, den 18 maart 1786.

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1795

Den 29 augustus 1795 ontvangen van Roelof Oberink en Janna Frees, echtelieden, 50 guldens, in voldoeninge van den 50e penning van zeeker gedeelte aan het goed Rosier, bestaande in een getimmer van een huijs, voorts hof-, bouw- en weijdeland, inslag, plaggenvreede en houtgewas, zoo en als het door verkooperen bewoond, gebouwd en gebruikt word, onder Aalten, buurschap Lintelo geleegen. Aangekocht van Jan Beerend Rensinck op het Rosier, zijnde beide onder voorschreeven kerspel en buurschap woonachtig, voor 2500 guldens, op den 20 julij 1795…………………….f. 50-00-00

Gezien het bovenstaande is Jan Berent Rensink waarschijnlijk opgevolgd op Rosier door het echtpaar Roelof Oberink en Johanna Freers, de ouders van de hierna vermelde bewoner Garrit Jan Oberink (getr. met Lammertje Maats en met Engelina Gesina Sondern).

Kadaster 1832

Aalten G648
Gerrit Jan Oberink
1730 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Rosier Lohman (ovl. < 1636)
Jenneken Cappers (Heurne), zij hertrouwt later met Warner Eppinck op Eppink in Dale

Zij kochten Boijdens stede in 1618. Vermoedelijk is de boerderij naar Rosier vernoemd. Misschien woonden ze er eerder al als pachters. Hun zoon Jan werd in 1628 ‘Johan Lohman gnt Boijdens‘ genoemd.

Kinderen:

 1. Willem Rosier alias Eppinck  op Eppinck in Dale (ovl. < 1687), trouwt met Geesken Eppinck
 2. Lubbert Lohman alias Rosier op Rosier in Lintelo, trouwt met Aelcke Essinck
 3. Johan Lohman, trouwt met Stine te Rule

Zoon Johan Lohman is mogelijk dezelfde als Johan Lohman gnt. Boijdens. Deze Johan was in 1624 al weduwnaar van Berntken Heijnen en zou ook een andere persoon dan de zoon van Rosier die met Stine te Rule was getrouwd kunnen zijn.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Lubbert Lohman alias Rosier
Aeltgen Essinck

Lubbert, een broer van Willem Rosier alias Eppinck, op Eppink in Dale, woonde op Rosier. Dit blijkt uit het verpondingsregister (origineel register) van 1650, waar Lubbert Lohman alias Rosier als bouwman op Boijdens stede in Lintelo wordt genoemd (op Eppink was de vader van Willem en Lubbert nog bouwman) en het Volontair protocol van 1640 waarin een bijschrift van 11-05-1656 staat waarbij ‘Willem Eppinck, zal. Rosier Lohmans Son wonende op Eppinck’ staat vermeld.

Volgende bewoners, nicht (oomzegger) en echtgenoot:

Tonnis Bulsink (Aalten, ca. 1645 ‒ < 12-1707), trouwt op 20-02-1670 in Aalten met
Eva Rosier (Aalten, ca. 1650)

Kinderen:

 1. Jenneken Rosier (Aalten, ged. 12-03-1671), trouwt in 1712 in Aalten met Henric Hulskamp en in 1724 met Beerent Freers
 2. Aeltjen Rosier (Aalten, ged. 27-10-1672)
 3. Berent Rosier (Aalten, ged. 22-10-1676), trouwt in 1708 in Aalten met Jantje in ’t Heegt en in 1713 met Aeltjen Bosman
 4. Warner Rosier (Aalten, ged. 22-02-1680)

Volgende bewoners:

Berent Rosier (Aalten, ged. 22-10-1676 ‒ < 04-1734), z.v. Tonnis Rosier, trouwt op 29-01-1708 in Aalten met
Jantje/Jenneken in ’t Heegt (Aalten, ged. 25-03-1677 ‒ < 10-1713), wed.v. Jan Rensink

Kinderen:

 1. Mette Rosier (Aalten, ged. 15-04-1708)

Volgende bewoners:

Berent Rosier (Aalten, ged. 22-10-1676 ‒ < 04-1734), wed.v. Jantje in ’t Heegt, in Lintelo, trouwt op 08-10-1713 in Aalten met
Aeltje Bosman (Varsseveld, ca. 1690), d.v. Henric B. onder Varsevelt

Kinderen:

 1. Eva Rosier (Aalten, ged. 16-12-1714 ‒ < 04-1727)
 2. Jan Wilm Rosier (Aalten, ged. 14-06-1716), een ‘onechte zoon’ tesamen met Jantjen Wissink in 1736 genaamd Barent
 3. Tonnisken Rosier (Aalten, ged. 23-10-1718), trouwt in 1741 met Gerrit Jan te Winkel alias in ’t Heegt
 4. Frerik Rosier (Aalten, ged. 12-04-1722), trouwt in 1753 in Gendringen met Elisabeth Jonkhans
 5. Wander Rosier (Aalten, ged. 06-02-1724 – Varsseveld, 17-05-1781), trouwt in 1752 in Ede met Barentje Verstegen
 6. Eva Rosier (Aalten, ged. 20-04-1727), trouwt in 1747 in Aalten met Reinder Soerens
 7. Berentje Rosier (Aalten, ged. 20-04-1727), trouwt (1) in 1751 in Aalten met Zeine Oolthuis en (2) in 1771 met Berend te Sligte
 8. Dersken Rosier (Aalten, ged. 23-05-1730), trouwt in 1753 in Aalten met Roelof Gantvoort

Volgende bewoners:

Jacob (Rosier) Overbekink (Aalten, ged. 22-08-1706), z.v. Derk Overbekink in IJzerlo, trouwt op 09-04-1734 in Aalten met
Aaltjen Bosmans, wed.v. Berent Rosier, in Lintelo

Volgende bewoners:

Roelof Gantvoort (Aalten, ged. 12-12-1722), trouwt op 12-05-1753 in Aalten met
Dersken Rosier (Aalten, ged. 23-05-1730)

Kinderen:

 1. Hendrik Jan Rosier (Aalten, ged. 31-03-1754), trouwt in 1782 in Aalten met Aaltjen Navis
 2. Barent Rosier (Aalten, ged. 22-02-1756 – Cadzand, 14-05-1811), trouwt met Maria Pieternella le Grand (Zuidzand, ca. 1771 – Cadzand, 13-04-1864), werkte met zijn broer Jan Willem als timmerman in Cadzand
 3. Janna Rosier (Aalten, ged. 12-03-1758), trouwt in 1785 in Rotterdam met Ogier Malak uit Luik
 4. Aaltjen Rosier (Aalten, ged. 22-06-1760), trouwt in 1796 in Hengelo met Evert Beumer
 5. Geertruij Rosier (Aalten, ged. 23-02-1763), trouwt in 1796 in Varsseveld met Garrit Otten
 6. Frederik Rosier (Aalten, ged. 23-02-1766 – Varsseveld, 31-05-1838), trouwt in 1790 in Varsseveld met Janna Geertruit ter Beest
 7. Jan Willem Rosier (Aalten, ged. 04-12-1768 – Cadzand, 26-12-1832), bleef ongetrouwd, werkte met zijn broer Barent als timmerman in Cadzand

Barent Rosier (Aalten, ged. 22-02-1756 – Cadzand, 14-05-1811), trouwt met Maria Pieternella le Grand (Zuidzand, ca. 1771 – Cadzand, 13-04-1864).

Volgende bewoners:

Hendrik (Hendrik Jan) Rensink alias Haverland (Miste, ged. Winterswijk 14-08-1718 – Lintelo, 16-01-1786), huwt op 12-03-1740 in Winterswijk met
Geertruijd Woorts (Miste, ged. 11-06-1713).

Woont eerst op het Haverland in Miste daarna op Rosier in Lintelo. Gelet op de dopen van de kinderen van zoon Jan Berent Rensink zijn zij rond 1780 op Rosier komen wonen. Hendrik en Geertruijd woonden er waarschijnlijk tegelijk met hun zoon Jan Berent en diens vrouw.

Jan Berent Rensink (Miste, ged. Winterswijk 03-12-1749 – Ratum, 26-03-1807) trouwt
(1) op 23-01-1771 in Winterswijk met Anna Christijna Woordes (Miste, ged. Winterswijk 28-11-1751 – Miste, 30-07-1773
(2) op 10-05-1776 in Winterswijk met Aaltjen Geesink (Kotten, ged. Winterswijk 17-11-1748 –Lintelo, 25-08-1794
(3) op 02-08-1795 in Winterswijk met Willemina Lutgers (Miste, ged. Winterswijk 05-04-1739 – Winterswijk (Ratum?), 22-10-1801), woont eerst op het Haverland in Miste, daarna op Rosier in Lintelo, daarna op Willinknijhuis in Ratum.

Kinderen (op twee na vroeg overleden):

 1. Garrijtjen Rensink (Miste, 16-07-1773), trouwt met Garrit Jan Roerdinkveldboom op Willinknijhuis in Ratum
 2. Arent Jan Rensink (Miste, 28-04-1777)
 3. Jan Willem Rensink (Miste, 04-06-1778)
 4. Christina Rensink (Miste, 06-09-1779)
 5. Garrit Jan Rensink (Lintelo, 25-08-1783)
 6. Janna Christina Rensink (Lintelo, 15-09-1784)
 7. Hendrika Rensink (Lintelo, 13-05-1786), trouwt met Engelbartus Nijweide op Kreilskuiper in Miste
 8. Jan Derk Rensink (Lintelo, 29-01-1791)

Volgende bewoners:

Roelof Ob(e)rink (Varsseveld – Lintelo, 28-03-1815), trouwt op 27-08-1762 in Aalten met
J(oh)anna Freers (Aalten, 15-01-1741 – Lintelo, 10-02-1825)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Bevolkingsregister 1823-1850

Lintelo 19 ‒ “Rozier”

Gerrit Jan Oberink (Aalten, 11-12-1784 – Lintelo, 05-04-1863), trouwt op 13-04-1820 in Aalten met
Gesina Angela Sonderlo (Bocholt, 11-12-1796 – Lintelo, 03-06-1888)

Kinderen:

 1. Lammert Oberink (Aalten, 03-01-1826 – Lintelo, 24-01-1886), trouwt in 1864 met Johanna Willemina Heusinkveld
 2. Janna Berendina Oberink (Aalten, 23-03-1830), trouwt in 1852 met Derk Wentink
 3. Grada Engelina Oberink (Aalten, 13-02-1833 – Dale, 07-11-1872), trouwt in 1865 met Berend Hallerdijk
 4. Dora Harmiena Oberink (Lintelo, 15-07-1836 – Aalten, 27-09-1836)
 5. Theodora Harmine Oberink (Lintelo, 20-10-1837 – Aalten, 22-05-1923), trouwt in 1860 met Jan Willem Tolkamp

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 130

Gerrit Jan Oberink (Aalten, 11-12-1784)
Gesina Angela Sondern (Bocholt, 11-12-1796)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 130

Gerrit Jan Oberink (Aalten, 11-12-1784)
Gesina Angela Sondern (Bocholt, 11-12-1796)

Volgende bewoners:

Lammert Oberink (Aalten, 03-01-1826 – Lintelo, 24-01-1886), trouwt op 13-10-1864 in Aalten met
Johanna Willemina Heusinkveld (Binnenheurne, 24-12-1837 ‒ Aalten, 17-08-1919)

Kinderen:

 1. Aleida Engelina Oberink (Lintelo, 21-02-1886 – Lichtenvoorde, 27-05-1946), trouwt in 1890 met Gerrit Jan Doornink
 2. Grada Johanna Oberink (Lintelo, 04-02-1868 – Aalten, 02-01-1942), trouwt in 1892 met Gerrit Jan Eeltink
 3. Johanna Lammerdiina Oberink (Lintelo, 14-10-1870 – Lintelo, 24-11-1870)
 4. Lamberta Johanna Oberink (Lintelo, 09-02-1872 – Lintelo, 23-12-1875)
 5. Engelina Grada Oberink (Lintelo, 13-09-1874 – Aalten, 15-09-1954), trouwt in 1899 met Hendrik Jan Vreeman
 6. Gerrit Jan Oberink (Lintelo, 02-09-1877 – Lichtenvoorde, 04-07-1955), trouwt in 1909 met Grada Hendrika Heusinkveld

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 49

Lammert Oberink (Aalten, 03-01-1826)
Johanna Willemina Heusinkveld (Wisch, 24-12-1837)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 49

Lammert Oberink (Aalten, 03-01-1826)
Johanna Willemina Heusinkveld (Wisch, 24-12-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 60

Johanna Willemina Heusinkveld (Wisch, 24-12-1837)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 66 > 58

Johanna Willemina Heusinkveld (Wisch, 24-12-1837)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Gerrit Jan Eeltink (IJzerlo, 17-10-1856 ‒ Aalten, 23-11-1935), trouwt op 30-06-1892 in Aalten met
Grada Johanna Oberink (Lintelo, 04-02-1868 – Aalten, 02-01-1942)

Kinderen:

 1. Johanna Gesina Eeltink (Lintelo, 27-02-1894 – Lintelo, 13-03-1894)
 2. Johanna Gesina Eeltink (Lintelo, 09-01-1895 – Winterswijk, 23-05-1953), trouwt in 1918 met Engelbartus Hendrikus Lensink
 3. Leida Willemina Eeltink (Lintelo, 23-01-1897 – Aalten, 27-06-1976), trouwt in 1924 met Hendrik Tolkamp
 4. Gerrit Jan Eeltink (Lintelo, 17-03-1900 – Aalten, 12-07-1981), trouwt in 1924 met Johanna Prinsen

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 58 > 61

Gerrit Jan Eeltink (IJzerlo, 17-10-1856 ‒ Aalten, 23-11-1935)
Grada Johanna Oberink (Lintelo, 04-02-1868 – Aalten, 02-01-1942)

Adresboek 1934

Lintelo 61 > 66

G.J. Eeltink

Adresboek 1967

“Rosier”

Lintelo 66 > Rosierweg 1

G.J. Eeltink

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.L-1590
FunctieBoerderij
Bouwjaar1799
Monumentnee
Gert Jan Eeltink
Bron: Wortels in de Achterhoek, Henk Harmsen

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *