Krieger (Kuijpersstede)

Varsseveldsestraatweg 112, Lintelo

Beschrijving

Voormalige boerderij die op een karakteristieke manier met het bedrijfsgedeelte op de openbare weg is gericht. In de loop van de tijd onderging het object een aantal wijzigingen, maar het authentieke karakter is goed behouden gebleven. Karakteristiek voor deze boerderij uit de late 19e eeuw is de opzet volgens het streekeigen hallehuistype.

Het bouwwerk heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak met roodkeramische pannendekking. De op de straat gerichte deel is bereikbaar via een inpandige inrit die is gevat onder een korfboog met sluitstenen. Links bevinden zich twee stalvensters onder een rondboog en met een ijzeren raampje. Uiterst rechts een getoogde stalingang. Stalingangen en stalvensters geleden de zijgevels. Het onderscheid tussen het bedrijfsgedeelte en het voorhuis wordt geaccentueerd door het iets hoger doorgestoken dak. Metselwerk in baksteen in kruisverband.

Archieven

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten H81
Manus Bulsink
1390 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

B(e)erent Cuijper(s) alias Kri(e)ger-Berent (Lintelo – Lintelo < 1679)

Betaalt de kerckenpacht voor de Kuijpersstede in Lintelo voor het laatst in 1677, vanaf 1681 betaalt zijn schoonzoon Hen(d)ric(k) Ovinck alias Cuijpers alias Krijgers.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Hen(d)ric(k) Ovinck alias Cuijpers alias Krijgers (Sinderen – Dale < 1712), trouwt op 13-07-1679 in Aalten met
Wesseltien Cuijper(s) (Lintelo)

Hen(d)ric(k) en Wesseltien pachtten in 1683 de Kuijpersstede in Lintelo en verhuisden later naar de Salemans Steede in Dale.

Provisorieboek NH-gemeente Aalten:

Gerichtelijke verschrijvinge van Hendrik Kuijpers, Wesseltien sijn huijsvrouw, de dato 17 april 1689 ter somma van hondert daller capitael neffens noch van achterstandige interesse tijn daller, zijnde van tevooren van de rukstandige pensioen soodanige 6 jaeren als haer voor deesen, en noch 20 daller die haer op heden quijd gegeven zijn, alsmeede 2 jaeren aen Geurt Evers betaelt, afgetrocken, alsoo dat se deese 10 daller dannoch suijver schuldig blijven. NB. De interesse is hiervan aan den Provisor Derk Janknecht tot ’t jaar 1694 inclusive betaelt. NB. Deese schult is nu bij Geert Bouwmeester aangenomen. Naderhand bij Geert Krieger aangenoomen en ‘t capitaal en interesse aen Jan Evers senior betaelt en berekent; daarop deeze doorgetrokken.

Volgende bewoners:

Geert Bouwmeester alias Kri(j/e)ger (Lintelo – Lintelo < 1740), trouwt (1) op 15-07-1688 in Aalten met
Fenneken Rensin(c)k (Aalten – Lintelo < 1703)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Geert Boumeester alias Kri(j/e)ger (Lintelo – Lintelo < 1740), trouwt (2) op 07-03-1703 in Aalten met
Geertjen Essink (IJzerlo)

Volgende bewoners, zoon van Geert en Geertjen en schoondochter:

Hend(e)rik Krieger(s) (Lintelo – Lintelo, 11-05-1788), trouwt op 19-05-1740 in Aalten met
Mette Bul(s/z)ink (Aalten, 17-01-1717 – Lintelo, 16-11-1779)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Derk Hendrik Krieger (Aalten, 20-06-1762 –Lintelo, 24-07-1820), trouwt op 18-03-1815 in Aalten met
Reintjen Guss(e/i)n(c/k)lo (Lintelo, 01-08-1788 – Lintelo, 22-02-1853)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Manus Bulsink (Aalten, 28-10-1775 – Lintelo, 27-09-1853), trouwt op 28-07-1821 in Aalten met
Reintjen Guss(e/i)n(c/k)lo (Lintelo, 01-08-1788 – Lintelo, 22-02-1853)

Bevolkingsregister 1823-1850

Lintelo 101 – “Krieger”

Manus Bulsink (Aalten, 28-10-1775 – Lintelo, 27-09-1853)
Reintjen Gussinklo (Lintelo, 01-08-1788 – Lintelo, 22-02-1853)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 113

Manus Bulsink (Aalten, 28-10-1775 – Lintelo, 27-09-1853)
Reintjen Gussinklo (Lintelo, 01-08-1788 – Lintelo, 22-02-1853)

Volgende bewoners, (stief)zoon en schoondochter:

Derk Hendrik Krieger (Aalten, 20-11-1820 – Haart, 12-07-1888), trouwt op 01-07-1855 in Aalten met
Willemina Elisabeth Hoopman (Lintelo, 16-01-1833 – Haart, 20-11-1905)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 113

Derk Hendrik Krieger (Aalten, 20-11-1820 – Haart, 12-07-1888)
Willemina Elisabeth Hoopman (Lintelo, 16-01-1833 – Haart, 20-11-1905)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 158

Derk Hendrik Krieger (Aalten, 20-11-1820 – Haart, 12-07-1888)
Willemina Elisabeth Hoopman (Lintelo, 16-01-1833 – Haart, 20-11-1905)

Derk Hendrik en Willemina Elisabeth vertrekken naar Krieger (Zichtvree) op de Haart.

Volgende bewoners:

Lourens Vreeman (Aalten, 19-07-1841)
Johanna Willemina Westerveld (Wisch, 16-04-1852)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 158

Lourens Vreeman (Aalten, 19-07-1841)
Johanna Willemina Westerveld (Wisch, 16-04-1852)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 176

Lourens Vreeman (Aalten, 19-07-1841)
Johanna Willemina Westerveld (Wisch, 16-04-1852)

Volgende bewoners:

Jan Hendrik Bent (Aalten, 28-01-1866)
Hendrika Willemina Reehorst (Dinxperlo, 14-09-1872)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 187 > 190

Jan Hendrik Bent (Aalten, 28-01-1866)
Hendrika Willemina Reehorst (Dinxperlo, 14-09-1872)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 190 > 207

Jan Hendrik Bent (Aalten, 28-01-1866)
Hendrika Willemina Reehorst (Dinxperlo, 14-09-1872)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Adresboek 1934

Lintelo 207 > 228

G.J. Bent

Adresboek 1967

“De Krieger”

Lintelo 228 > Varsseveldsestraatweg 112

G.J. Bent
G.H. ter Horst

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.L-408
FunctieBoerderij
Bouwjaar1900
Monumentnee

Verwante boerderijen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *