Menu Sluiten

Groot Gussinklo

Vellegendijk 11, Lintelo

Archieven

Hofboek Bredevoort 1506-1596

1570 – Derick ten Gussenclo bij consent des hern uth der echte gehilickt an Bernt echte frie dochter Reiner Hoickinck und Heilken sin husfr. bij also dat Bernt sin huisfr. vurs. frij blift und heft sin hofrecht verwaret, des is ock verdagen dat ein van oren beiden kinderen als dat tot sin mondicheit gekomen na de gude Gussenclo sich hofhorich geven sall.

1574/1575 – Wilhm Koips in die echte gehilickt up ten gude Gussenclo und heft sich als wastinsich van den huse Anholt frij gekoft dair van hie segell und breve bijbringen sall inwendich ein maent tides bij verluis des hofrechtz und heft na den Gude Gussenclo sich hofhorich gegeven und sin hofrecht gewonnen. Gussenclo die dochter uth der echte gehilickt.

1575 – So bij tiden des tho Brefort gewesen Drosten Jaspars van Brockheusen Derick ten Gussenclo an eine frie persone Bernt genant echte dochter Reiner Hoickinx und Heilken siner huisfrowen gehilickt gewest is, und dieselve tot sich upten gude Gussenclo gehalt heft doch des mishilickens und ongehorsamheit halven van berorten Drosten gescheiden und sich verdragen und sin hofrecht gewonnen und verwaret heft, Mit den bescheidt und verdrach dat Bernt sin huisfrowe vurg, frij sin und bliven sall, bij also dat einer van beiden kinderen als dat tot sin mondigen jaren gekomen is, na den hofgude Gussenclo sich hofhorich geven solde, widern inholts dair van gegeven segel und breve und dan nu Derick ten Gussenclo vurs. gestorven is und Wilhm Koips ein frij man an gedachte Bernt nagelaten wedwe seligen Derix vurs. weder gehilickt und tot hoir up den goede Gussenclo getogen is sonder an dem huse Brefort des afdracht gedaen to hebben, so heft hie Wilhm Koips vurs. derselven ongehorsamheit und mishilickens halven sich van den Edelen und walgeboren hern Jacob van Bronckhorst und Batenborch Soen to Anholt, in statt siner Edelh. her Vaders als Panthern etc., mit siner Edelh. voir wetten und verwilligungh verdragen und afdracht gedaen und sich voirt na den hofgude Gussenclo hofhorich gegeven des hofrechten gelick andere des huises Brefordt hofhorige luide to geneten und to misgelden, und ist mede verdragen und bewillet dat Bernt sin huisfrowe frij sall bliven, und so sie bij oren voirnman Derick vurs. twe kinder gewonnen heft und dan dieselven aflivich worden und verstorven, sall alsdan Wilhms und Berndt vurgemelts kinderen ener die sie nu ‘ t samen hebben of kompstich crigen mugen tot desselven mondigen jaren sich na den gude Gussenclo dem huise Brefort hofhorich geven, und die andere ore kinderen sollen vrij bliven. Allent sonder argelis. Actum den XVI. Augusti Anno (XVC.) LXXV.

1575 – Die edele und walgeboren her Jacob van Bronckhorst und Batenborch Soen to Anholt etc. in statt und mit voir wetten und verwilligungh siner Edelh. voirvaders hern Diderichs van Bronckhorst und Batenborch hern to Anholt, Bannerhern to Baer und Latum, Panthern to Brefort etc. heft Gerrit Menekinck frij, qwiet lois und ledich gegeven, gelaten und geschulden van solcher hofhoricheit dair mede hie sonst lange dem huise Brefort verplicht und verwant gewest is, und sin Edelh. hebben dair voir in ener rechter wederwesselungh ontfangen Wilhm. Koips tot behoef des huises Brefort die sich na den hofgude Gussenclo hofhorich gegeven heft, des hofrechten to genieten und tho misgelden gelick andere hofluide des huises Brefort doen, und sein Edelh. hebben demnha ergemelten Gerrit Menekinck dieser vurs. vrijlatungh gelaeft warschap to sin und t doen als deses ortes landt brucklich is, sonder argelist. actum den XVI n Augusti Anno (XVC.) LXXV

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Verpondingskohier 1647

Gussinckloe, Hofhorigh an t’Huis Bredevoort.
Huisen, hoven, 3 sch. lijns, boulant 11 mdr. 91 – 13 -.
5 Koeweidens end 1 1/2 dagh maeijens.
t’Beswaer afgetrocken blijft 22 – 13 -. Eijcken boomen.

Kadaster 1832

Aalten H109
de wed. Willem te Gussinklo
landbouwersche te Aalten
3950 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Derick ten Gussenclo (Lintelo – Lintelo < 1574)
Bernt Hoickinx

Derick en Bernt worden in het Hofboek van Bredevoort genoemd.

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenote:

Wilhm Koips (Lintelo – Lintelo, 1583-1585)
Bernt Hoickinx

Wilhm en Bernt worden in het Hofboek van Bredevoort genoemd.

Volgende bewoners:

Goecken / Geu ten Gussinckloe (Lintelo), trouwt (1) ca. 1587 met
Geesken Kolwagen (ovl. Lintelo < 1618)

Goecken / Geu was blijkbaar niet hofhorig want hij komt niet in het Hofboek van Bredevoort voor waarin tussen 1585 en 1616 geen Gussincklo’s genoemd worden. Hij werd wel in de Volontaire Protocollen van Bredevoort genoemd.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Goecken / Geu ten Gussinckloe (Lintelo), trouwt (2) ca. 1618 met
Geesken ten Braecke (Lintelo)

Volgende bewoners (in 1650):

In 1650 had het goed Gussinckloe dat hofhorig was aan het Huis Bredevoort twee bouwlieden: Bernt en Hendrick ten Gussinckloe (Verpondingscohier, origineel register).

Henrick ten Gussinckloe (Lintelo – Lintelo, 1656/1657)
Derrisken / Dercksken (ovl. Lintelo, 1625/1626)

15-01-1616: Henrick thoe Gussinckloe en zijn huisvrouw Derrisken / Dercksken gaven zich vrijwillig hofhorig aan het Huis Bredevoort (Hofboek Bredevoort). Henric en Derrisken / Dercksken waren beiden waarschijnlijk al eerder getrouwd.

en (waarschijnlijk dochter uit een eerder huwelijk van Henrick en schoonzoon):

Berndt ten Gussinckloe (Lintelo – Lintelo, 1665/1666), trouwt vóór 1636 met
Berendtken ten Gussinckloe (Lintelo)

20-07-1630: Berndt ten Gussinckloe, Goerkinck (Goecken?) zoon, en zijn huisvrouw Berendtken ten Gussinckloe, Henricks dochter, gaven zich vrijwillig hofhorig aan het Huis Bredevoort (Hofboek Bredevoort). Bern en Berendtken waren lidmaat in Aalten voor 1645 en woonden in Lintelo.

Volgende bewoners, zoon van Henric en Dercksken en schoondochter:

Hendrick ten Gussincklo (Lintelo – Lintelo < 1690), trouwt (1) met
Gerritjen Wolterinck (Lintelo – Lintelo < 11-1666)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Henrick ten Gussincklo (Lintelo – Lintelo < 1690), trouwt (2) op 04-11-1666 in Aalten met
Mette Rosijr alias Eppinck

Op 14 februari 1681 maakte Henrick te Gussinklo zijn testament. Hierin verklaarde hij, dat na zijn dood zijn vrouw Mette ‘den hof then Gussinckloe’ zal blijven cultiveren. Na haar dood zal het goed in eigendom overgaan aan de oudste zoon, Berent (Hofboek Bredevoort).

Kinderen:

 1. Berent Gussinklo (Aalten, ged. 29-12-1667 – < 04-1732), trouwt in 1696 met Berentjen Wolterink
 2. Gerrit Jan Gussinklo (Aalten, ged. 05-02-1671), trouwt in 1697 met Jantjen te Neeth
 3. Dercksken Gussinklo (Aalten, ged. 02-08-1674), trouwt in 1692 met Derck Tolkamp
 4. Eva Gussinklo (Aalten, ged. 04-11-1677)
 5. Warner Gussinklo (Aalten, ged. 24-12-1681), trouwt in 1705 met Grijte Swijtink
 6. Berent Gussinklo (Aalten, ged. 29-03-1685 – < 1760), trouwt in 1706 met Maria Scholten (later genoemd Berent Bulsink)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Berent Gussinklo (Aalten, ged. 29-12-1667 – < 04-1732), trouwt op 16-02-1696 in Aalten met
Berentjen Wolterink (Aalten, ged. 12-11-1676)

Kinderen:

 1. Hendrik Gussinklo (Aalten, ged. 07-02-1697)
 2. Geesken Gussinklo (Aalten, ged. 15-06-1698), trouwt in 1732 met Wander Fukkink
 3. Hendersken Gussinklo (Aalten, ged. 13-03-1701)
 4. Willem Gussinklo (Aalten, ged. 23-07-1708 – < 08-1763), trouwt in 1732 met Dela Borninkhof
 5. Janna Gussinklo (Aalten, ged. 23-09-1714)
 6. Mette Gussinklo (Aalten, ged. 19-07-1716), trouwt in 1733 met Hendrik Welpshof)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Willem Gussinklo (Aalten, ged. 23-07-1708 – < 08-1763), trouwt (1) op 18-05-1732 in Aalten met
Dela Borninkhof (Aalten, ged. 29-03-1716 – Aalten, 17-03-1744)

Kinderen:

 1. Barentje Gussinklo (Aalten, ged. 12-07-1733), trouwt in 1750 met Rosier Eppink
 2. Wander Gussinklo (Aalten, ged. 16-10-1735)
 3. Barent Gussinklo (Aalten, ged. 21-09-1738 – Aalten, 17-09-1799), trouwt in 1744 met Johanna Wolterink
 4. Alida Gussinklo (Aalten, ged. 17-09-1741), trouwt in 1763 met Harmen Jan Freriks
 5. Jan Gussinklo (Aalten, ged. 15-03-1744), trouwt in 1766 met Willemina Klomps

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Willem Gussinklo (Aalten, ged. 23-07-1708 – < 08-1763), trouwt (2) op 19-07-1745 in Aalten met
Willemina Brussen (Dinxperlo, ged. 14-11-1723)

Kinderen:

 1. Derk Jan Gussinklo (Aalten, ged. 30-07-1747), trouwt in 1774 met Hendrika Elisabeth Swerink
 2. Willem Gussinklo (Aalten, ged. 03-09-1751)
 3. Dela Gussinklo (Aalten, ged. 24-06-1753), trouwt in 1774 met Jan Liezen
 4. Fredrik Gussinklo (Aalten, ged. 13-11-1757), trouwt in 1784 met Aaltje Soerens

Volgende bewoners, zoon uit Willems 1e huwelijk en schoondochter:

Barent Gussinklo (Aalten, ged. 21-09-1738 – Aalten, 17-09-1799), trouwt op 09-08-1760 in Aalten met
Johanna Wolterink (Aalten, ged. 26-01-1744)

Kinderen:

 1. Willem Gussinklo (Aalten, ged. 27-09-1761 – Aalten, 09-12-1808); trouwt in 1783 met Berendina Johanna Arentsen
 2. Dela Gussinklo (Aalten, ged. 17-11-1762)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Willem (te) Gussinklo (Aalten, ged. 27-09-1761 – Aalten, 09-12-1808), trouwt op 31-05-1783 in Aalten met
Berendina Johanna Arentsen (Aalten, ged. 01-11-1761 – Aalten, 28-05-1848)

Kinderen:

 1. Bernardus Gussinklo (Aalten, ged. 11-04-1784)
 2. Gerrit Jan Gussinklo (Aalten, ged. 17-07-1785 – Aalten, 01-05-1857), trouwt in 1804 met Johanna Geertruid Arentsen
 3. Jan Willem Gussinklo (Aalten, ged. 25-03-1787 – Aalten, 24-03-1829), trouwt in 1827 met Gesina Barentzen
 4. Johanna Geertruid Gussinklo (Aalten, ged. 16-08-1789)
 5. Berend Gussinklo (Aalten, ged. 05-02-1792 – Winterswijk, 07-12-1830), trouwt in 1816 met Josina Barta Roerdink
 6. Bartha Klasina Gussinklo (Aalten, ged. 14-09-1794), trouwt in 1817 met Fredrik Jan ter Maat
 7. Dela Gesina Gussinklo (Aalten, ged. 22-01-1797 – < 1803)
 8. Gerharda Willemina Gussinklo (Aalten, ged. 21-10-1798 – Aalten, 02-05-1837), trouwt in 1819 met Jan Derk Huiskamp
 9. Derk Jan Gussinklo (Aalten, ged. 08-06-1800 – Aalten, 27-03-1838)
 10. Dela Gesina Gussinklo (Aalten, ged. 25-09-1803 – Aalten, 06-05-1823)

Bevolkingsregister 1823-1850

Lintelo 122 – “Gussinklo”

Berendina Arentzen (Aalten, 01-11-1761), weduwe van Willem te Gussinklo

Volgende bewoners:

Berent Beunk (Aalten, 16-09-1803 – Lintelo, 23-03-1881), trouwt op 14-05-1831 in Aalten met
Johanna Catrina Klaauws (Aalten, 16-08-1806 – Aalten, 28-05-1849)

Kinderen:

 1. Grada Willemina Buenk (Lintelo, 29-08-1832), trouwt in 1854 met Willem Gussinklo
 2. Hendrika Buenk (Lintelo, 10-09-1834 – Lintelo, 22-03-1861)
 3. Gerrit Jan Buenk (Aalten, 10-02-1840 – Aalten, 21-05-1889), trouwt in 1868 met Johanna Hendrika Rensink
 4. Willemina Buenk (Lintelo, 14-11-1842 – Lintelo, 20-10-1869), trouwt in 1864 met Johannes Christiaan Hoopman

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 108

Berend Buenk (Aalten, 16-09-1803)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 108

Berend Buenk (Aalten, 16-09-1803)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 160

Berend Buenk (Aalten, 16-09-1803)

Volgende bewoners:

Gerrit Jan Buenk (Lintelo, 10-02-1840 – Aalten, 21-05-1889), trouwt (1) op 03-09-1868 in Aalten met
Johanna Hendrika Rensink (Lintelo, 06-06-1848 – Lintelo, 05-08-1879)

Kinderen:

 1. Dela Elisabeth Buenk (Lintelo, 25-01-1872 – Aalten, 19-01-1958), trouwt in 1898 met Abraham Brethouwer
 2. Bernard Buenk (Lintelo, 07-05-1874)
 3. Arent Jan Buenk (Lintelo, 19-06-1876 – Aalten, 22-02-1941), trouwt in 1908 met Hendrika Johanna Berkelder
 4. Hendrik Willem Buenk (Lintelo, 17-09-1877)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 160

Berend Beunk (Aalten, 16-09-1803)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Gerrit Jan Beunk (Lintelo, 10-02-1840 – Aalten, 21-05-1889), trouwt (2) op 23-12-1881 in Aalten met
Johanna Gesina Rensink (Lintelo, 11-02-1856 – Miste, 21-04-1910)

Kinderen:

 1. Johanna Hendrika Beunk (Lintelo, 03-10-1882)
 2. Grada Willemina Beunk (Lintelo, 20-09-1884), trouwt in 1908 met Jan Willem van Eerden (zoon Gerhard van Eerden wordt na Arent Jan Beunk bewoner van boerderij Gussinklo)
 3. Willemina Elisabeth Beunk (Lintelo, 22-09-1886)
 4. Gerrit Jan Beunk (Lintelo, 24-07-1889)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 178

Johanna Gesina Rensink (Lintelo, 11-02-1856)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 189 > 192

Johanna Gesina Rensink (Lintelo, 11-02-1856)

Volgende bewoners:

Arend Jan Beunk (Lintelo, 19-06-1876), trouwt op 09-04-1908 in Aalten met
Hendrika Johanna Berkelder (Lintelo, 11-09-1883)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 192 > 209

Arend Jan Beunk (Lintelo, 19-06-1876)
Hendrika Johanna Berkelder (Lintelo, 11-09-1883)

Adresboek 1934

Lintelo 209 > 222

A.J. Buenk

Na 1934

Gerhard van Eerden (Corle, 22-11-1912), z.v. Jan Willem van Eerden en Grada Willemina Beunk
Dela Berendina van Eerden (Aalten, 11-02-1913)

Adresboek 1967

“Groot Gussinklo”

Lintelo 222 > Vellegendijk 11

Dela Berendina van Eerden (11-02-1913)

Volgende bewoners:

Johan Prinsen (Barlo, 13-04-1934)
(1) Gerda Hendrika Wissing (Aalten, 13-01-1936)
(2) Jannie Enneman (Bathmen, 29-08-1933)

Fouten voorbehouden. Heeft u aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina of stuur ons een bericht!

Kenmerken

Kadastraal nr.L-380
FunctieBoerderij
Bouwjaar1922
Monumentnee

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen