Hoek Varsseveldsestraatweg / Weversborgdijk, Lintelo (verdwenen)

Beschrijving

Boerderij Bullens in Lintelo dateerde uit het begin van de 16e eeuw en werd door de Graafschapbode ‘verreweg de oudste Saksische hoeve uit den Achterhoek‘ genoemd. In 1935 werd de ruim 400 jaar oude boerderij, bewoond door de familie Ter Horst, in de verkoop gezet. Helaas zag er naar uit dat het na de verkoop zou worden gesloopt. Dit werd voorkomen doordat “deze fraaie boerderij, zooals er in een grooten omtrek geen enkele meer te vinden is“, door de uitgever van de Graafschapbode, C. Misset N.V. te Doetinchem werd aangekocht, met de bedoeling er een folkloristisch museum van te maken.

Niet lang na de openstelling als museumboerderij sloeg echter het noodlot toe. Zondagochtend 9 augustus 1936 was een fotograaf bezig om foto’s te maken van het interieur. Hij gebruikte daarbij magnesiumpoeder en veroorzaakte daarmee een brand waardoor de hele boerderij jammerlijk werd verwoest. Tegenwoordig herinnert alleen een hek met een naambord nog aan de boerderij.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort 1616

Mercurij 17 Aprilis Anno 1616 – Statholder Herman van Munster, Cornoten Johan Nachtegaell, Herman Steinrot, Peter Evertz.

Erschenen Henrick ten Bullenss Alijth Goessens eheluide, und Henrick Warninckfelt Stijne ten Bullens eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben Bernde Goissens, Geertken Huijninck sijner huijssfrouwen und haren erven, hare andeelen, quoten toebehoer und gerechticheit der Bullenser behuijsong daer Johan Huninck haer Gertkens eheman zaliger in verstorven, und sie Gertken alnoch in possessie und gebruick hefft, in den kerspell Aelten buerschap Lintell, ant Boeck Velt gelegen, voerbeholden de Kercke t’Aelten des grondes gerechticheit. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Voer doerslechtich kummerfrij. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Bullens, Aelken Grievinck, Geert Lomans.
5 Mtr. op de derde gerve 41 – 13 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten H943
Erven Berend Hendrik Meinen en cons.
970 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bullens in Lintelo was in 1650 een ‘ledige stede sonder huijs’ in bezit van Aelken Grievinck en Geert Loman. Jan ten Bullens bezat een huis in Lintelo en woonde daar ook. (Verpondingscohier, origineel register, 1650).

Eerst bekende bewoners (dubbele bewoning):

Reeks 1

Hen(d)ric(k) Essin(c)k(s) (Aalten, 06-04-1684 – Lintelo < 1736)
trouwt op 14-11-1717 in Aalten met
J(o)anna ten B(a/e)rge (Dinxperlo, 06-03-1692 – Lintelo, 18-12-1768)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Hendrik Schoppers alias Bullens (Lintelo – Lintelo, 25-02-1798)
trouwt (1) op 05-05-1736 in Aalten met
J(o)anna ten B(a/e)rge (Dinxperlo, 06-03-1692 – Lintelo, 18-12-1768)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Hendrik Schoppers alias Bullens (Lintelo – Lintelo, 25-02-1798)
trouwt (2) op 15-07-1769 in Aalten met
Geertje Rutgers (Aalten, 15-09-1748 – Lintelo, 28-10-1812)

Volgende bewoners:

B(a/e)ren(t/d) te Kiefte (Aalten, 06-11-1740 – Lintelo, 14-06-1779)
trouwt op 20-05-1769 in Aalten met
Geertje(n) Looman alias Rensink (Aalten, 16-01-1746 – Lintelo, 04-03-1813)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Willem Meinen (Aalten, 02-06-1748 – Lintelo, 09-08-1824), trouwt op 13-02-1780 in Aalten met
Geertje(n) Looman alias Rensink (Aalten, 16-01-1746 – Lintelo, 04-03-1813)

Volgende bewoners, zoon van Willem en Geertje en echtgenote:

B(e/a)rend Hendrik Mei(j)nen (Lintelo, 29-10-1780 – Lintelo, 28-01-1844)
trouwt (1) op 28-05-1809 in Aalten met
Hendrika Hillen (Aalten, ca. 1779 – Lintelo, 05-04-1821)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

B(e/a)rend Hendrik Mei(j)nen (Lintelo, 29-10-1780 – Lintelo, 28-01-1844)
trouwt (2) op 24-08-1822 in Aalten met
Gesina Schutte (Barlo, 01-01-1793 – Lintelo, 06-12-1856)

Reeks 2

Jan Schulten alias te(n) Bullens (Lintelo – Lintelo < 1672)
Berentjen Magis (Lintelo – Lintelo < 1681)

Jan en Berentjen waren lidmaat in Aalten voor 1645. Ze woonden in Lintelo.

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenote:

Tonis Heijnen (Lintelo), trouwt op 10-03-1672 met
Berentjen Magis (Lintelo – Lintelo < 1681)

Volgende bewoners, zoon van Jan en Berentjen en echtgenote:

Wolter Bullens (Lintelo), trouwt (1) op 17-08-1673 in Aalten met
Geertjen Rensincks (Lintelo – Lintelo, 1673/1674)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Wolter Bullens (Lintelo), trouwt (2) op 01-02-1674 in Aalten met
Hendersken Lijsen (Dale – Lintelo < 1689)

Volgende bewoners, weduwnaar en 3e echtgenote:

Wolter Bullens (Lintelo), trouwt (3) op 10-03-1689 in Aalten met
Dercksken Ob(e)rinck(s) (Aalten, 06-10-1667)

Volgende bewoners, zoon van Wolter en Dercksken en echtgenote:

Hen(d)ric(k) Bullens (Aalten, 01-03-1696), trouwt op 24-04-1723 in Aalten met
Hendersken / Derske(n) Hemelmate alias Navis (Aalten, 13-02-1698 – Lintelo, 20-01-1768)

In 1763 verkopen Hen(d)ric(k) en Hendersken / Derske(n) ‘een halve plaatsjen, Bullens genaemdt, gelegen in de buerschap Lintelo’ aan Geert Loman voor 500 gulden.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Hen(d)ric(k) Bullens (Aalten, 01-03-1696), trouwt op 05-11-1768 in Aalten met
Geertjen Klompers (Aalten – Lintelo, 18-05-1773)

Volgens het Registre Civique woonde Wessel Kastein ook op Bullens.

Wessel(us) Kastei(j)n (Suderwick, 07-04-1784 – Lintelo, 20-04-1819)
trouwt op 16-06-1811 in Aalten met
Willemina Bengevoort (Dale, 30-03-1786 – Lintelo, 08-03-1859)

In 1823 vinden we nog maar één familie op Bullens:

Bevolkingsregister 1823-1850

Lintelo 113 – “Bullens”

Berend Hendrik Meinen (Lintelo, 29-10-1780 – Lintelo, 28-01-1844)
Gesina Schutte (Barlo, 01-01-1793 – Lintelo, 06-12-1856)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 98

Gesina Schutte (Barlo, 01-01-1793 – Lintelo, 06-12-1856)

Volgende bewoners, dochter en echtgenoot:

Berend ter Horst (Dinxperlo, 23-05-1824)
Grada Hendrika Meijnen (Aalten, 07-07-1825)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 98

Berend ter Horst (Dinxperlo, 23-05-1824)
Grada Hendrika Meijnen (Aalten, 07-07-1825)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 168

Berend ter Horst (Dinxperlo, 23-05-1824)
Grada Hendrika Meijnen (Aalten, 07-07-1825)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 168

Berend ter Horst (Dinxperlo, 23-05-1824)
Grada Hendrika Meijnen (Aalten, 07-07-1825)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 186

Berend ter Horst (Dinxperlo, 23-05-1824)
Grada Hendrika Meijnen (Aalten, 07-07-1825)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 198 > 201

Berend ter Horst (Dinxperlo, 23-05-1824)
Grada Hendrika Meijnen (Aalten, 07-07-1825)

Volgende bewoner, zoon:

Jan Hendrik ter Horst (Lintelo, 09-09-1858 – Aalten, 19-07-1923)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 201 > 219

Jan Hendrik ter Horst (Lintelo, 09-09-1858 – Aalten, 19-07-1923)

Adresboek 1934

Lintelo 219 > 199

J.W. ter Horst

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.L-1542
FunctieBoerderij
Bouwjaarbegin 16e eeuw
Afgebrand1936

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *