Klokkemakersweg 4, IJzerlo

Beschrijving

Hallehuisboerderij uit het eerste kwart van de 20e eeuw, waarop aan de linkerzijde een bijbehorende schuur/zomerhuis aansluit (twee-kapper). Verder is er op het op de Klokkemakersweg gerichte achtererf nog een vrijstaande schuur. De drie bouwdelen vormen een markante historische eenheid met hoge ensemblewaarde, hetgeen wordt versterkt door de combinatie met hoge erfbeplanting. Weliswaar onderging de boerderij door de functiewijziging nogal wat (detail)wijzigingen, maar het authentieke karakter is goed herkenbaar gebleven. Karakteristiek zijn de in baksteen opgetrokken gevels, deels met gepleisterde plinten. De daken hebben keramische pannendekking. Ter hoogte van de hoofdmassa zijn eenvoudige makelaars toegepast. Verder vallen de onder korfbogen met sluitstenen gevatte ingangen van deel en schuren op.

Bij de boerderij stond ooit een slagboom, die de toegang tot de buurtschap afsloot. Misschien waren de bewoners van het oude Siboldinck belast met het openen. Zij moesten wel vele diensten voor de heer van Anholt verrichten, want in 1438 werd bepaald, dat zij niet minder dan 6 molder rogge moesten betalen in plaats van diensten te verrichten. Wat veel is voor een boerderij, waarbij slechts 6 molder bouwland behoorde. En als roggetiend moest ook nog 5 schepel en de smalle tiend betaald worden aan Jenneken Gebbinck, zoals in 1538 wordt opgegeven.

Archieven

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Sijboldinck, Vooght Elverfelt, en Mr. Paul erfgen.
Huis, hof 1/2 sch. boulant 6 mdr., 3de gerve 50 – 0 -.
Geeft 2 pont vlass 0 – 12 -. en pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten F644
Derk Siebelink
landbouwer te Aalten
340 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoner:

Derck Sibelinck (IJzerlo)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Berent Overkempinck alias Sibelinck (IJzerlo – < 1696), trouwt op 20-02-1676 in Aalten met
Jenneken Sibelinck (IJzerlo – < 1691)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Berent Overkempinck alias Sibelinck (IJzerlo – < 1696), trouwt op 20-09-1691 in Aalten met
Jenneken Eppinck (Dale)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Hendrick Entinck alias Sibelinck (Varseveld), trouwt op 20-09-1696 in Aalten met
Jenneken Eppinck (Dale)

Volgende bewoners:

Jan Lensinck alias Si(e)belink (Aalten, 20-07-1679), trouwt op 15-07-1704 in Aalten met
Angenis Hofs (Varsseveld)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Geert Si(e)belink (Aalten, 06-09-1711 – IJzerlo, 15-02-1791), trouwt op 24-01-1756 in Aalten met
Deve te Woer(d–t) (Aalten, 03-03-1726 – IJzerlo, 20-02-1810)

Geert Siebelink koopt op 27-5-1774 1–5 deel van ’t Erve Siebelink in IJzerlo van Bernardus Schaars voor 590 gulden.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan Si(e)belink (Aalten, 04-03-1764 – IJzerlo, 06-08-1833), trouwt op 25-05-1788 in Aalten met
Dora Lui(j)mes (Varsseveld, 17-03-1765 – IJzerlo, 19-07-1792)

Jan Siebelink was eigenaar van het halve goed Siebelink.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Jan Si(e)belink (Aalten, 04-03-1764 – IJzerlo, 06-08-1833), trouwt op 28-07-1793 in Aalten met
Janna Walvoort (Aalten, 10-03-1771 – IJzerlo, 23-01-1827)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 52 – “Siebelink”

Jan Siebelink (Aalten, 04-03-1764 – IJzerlo, 06-08-1833)
Janna Walvoort (Aalten, 10-03-1771 – IJzerlo, 23-01-1827)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Derk Siebelink (Aalten, 15-09-1794)
(1) Aleijda Duunk (Aalten, 10-01-1798)
(2) Gerharda Nijhuis (Zelhem, 28-03-1813)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 66

Derk Siebelink (Aalten, 15-09-1794)
Gerharda Nijhuis (Zelhem, 28-03-1813)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 66

Derk Siebelink (Aalten, 15-09-1794)
Gerharda Nijhuis (Zelhem, 28-03-1813)

Volgende bewoners:

Arend Jan Vrieze (02-06-1821)
Hendrika Everdina Weening (Zelhem, 14-12-1827)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 70

Derk Jan Siebelink (Aalten, 23-06-1832)

Volgende (hoofd)bewoner:

Theodora Geurink (Dinxperlo, 04-08-1801), wed. Bernardus Reesink

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 70

Theodora Geurink (Dinxperlo, 04-08-1801)

Volgende bewoner, zoon:

Wilhelmus Bernardus Reesink (Dinxperlo, 16-04-1817)

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 70

Berend ter Horst (De Heurne, 16-07-1854)
Engelina Heideman (De Heurne, 05-12-1850)

Volgende bewoners:

Arend Jan Lankhof (De Heurne, 11-05-1865)
Engelina Gesina Tolkamp (IJzerlo, 15-07-1867)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 76 > 95

Arend Jan Lankhof (De Heurne, 11-05-1865)
Engelina Gesina Tolkamp (IJzerlo, 15-07-1867)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 95 > 105

Arend Jan Lankhof (De Heurne, 11-05-1865)
Engelina Gesina Tolkamp (IJzerlo, 15-07-1867)

Adresboek 1934

IJzerlo 105 > 23

A.J. Lankhof Sr.

Adresboek 1967

IJzerlo 23 > Klokkemakersweg 4 – “Siebelink”

J.G. Breukelaar
A.J. Breukelaar

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-686
FunctieBoerderij
Bouwjaar1845
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *