Groot Paske

Dinxperlosestraatweg 102, IJzerlo

Beschrijving

In 1538 moest het goed Ten Passche de smalle tiend en een molder rogge betalen aan Jenneken Gebbinck te Bocholt. De boerderij waarbij ruim zeven molder bouwland en wat heide behoorde, was in de 17e eeuw van de jonker Voerst van Hagen.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort 1615

Mercurij 18 Januarij A° 1615 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Johan (Nachtegaell), Herman Steinrott

Erschenen Meine Wensinck voer sich ……..(gat in papier) mede als Vader und Momber sijner (Kinderen) Derick, Geertken und Aelken /: daervoer hij wegen ratification und approbation deses cavierde : / voort Essel Wensinck sijn soon voer sich selffs und Lubbert Eekinck voer sich selfss und mede als echte M(an) und Momber Stijnen Wensincks, (daer)voer hij cavierde, die bekanden in (quali)teit vorschreven, voer sich, haren Kinderen respective huijsfrouwen und erven, Voer eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplichen erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben, den Edlen, Ernvesten Ehr und voeldoegentrijcker Anthonius van Voorst then Hagen, Margarieten Schenck sijner Edl. Huijsfrouwen und haren erven, Haer verkoeperen Erff und guet Passche, in den Kerspell Aelten buerschap Iserloe, tusschen Meckinck und Ruel, in sijner ferner voor und bepalung gelegen, mit sijn toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich Kummerfrij, Voerbeholden den Huijse Anholt Eenen Meijrijder, Bernt Ruessinck Een Molder Roggen thendt, den Pastoir ’t Aelten Vierdehalff schepell Mancksaets Molts, und den Huijse Bredeforth Een schepell Richthaver Jaerlicx und gewontlicken dienst. Deses in mathen vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, und beter vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung hares selven erffs und guets Eeckinck, voorth aller harer gereiden und ongereeden guederen. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Ten Passche, Jor. Voorst van Haghen erfgen.
Huis, hof 2 sp. boulant 7 1/2 mdr., derde gerve 62 -9 – 8.
Geeft 3 hoender, 3 pont vlass, 1 vercken of 3 dlr. 5 – 8 -.
Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 11 februarij ontfangen van Sara Wagemans, weduwe van den predikant Adrianus Rudolphus de Rooij, wonende binnen Zutphen, 16 guldens, wegens een derde part van ’t goed ’t Paske in de buurschap Estijserlo onder Aalten geleegen, uit den boedel en nalatenschap van wijlen Agnis Isabella van Hambroick, in leeven weduwe van den predikant Philippus de Rooij, overleden te Aalten den 13 augustus 1785, voor 800 guldens aangekogt, dus.

Kadaster 1832

Aalten F699
Jan Hendrik Lageschaar en cons.
landbouwer te Lichtenvoorde
2540 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Cope ten Pass(ch)e (IJzerlo – IJzerlo < 1677)

Cope was bouwman op ten Passche in 1650 (Verpondingscohier, origineel register).

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Tobe te(n) Passche / te Paske (IJzerlo – IJzerlo < 1707), trouwt op 14-10-1677 in Aalten met
Jenneken te Woert (IJzerlo)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Cope te Passche / te Paske (Aalten, 30-10-1681 – IJzerlo < 1716), trouwt op 27-03-1707 in Aalten met
Enneken Hermelink (Miste)

Volgende bewoners, zwager/broer en schoonzuster:

Joost Hermelink alias te Paske (Winterswijk, 13-03-1689), trouwt op 05-09-1717 in Aalten met
Jenneken Heusinkveld (De Heurne)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Hermannus Bu(i)nin(c)k ook genaamd te Paske ook genaamd Doeing (Bocholt 01-03-1705), trouwt op 13-06-1739 in Aalten met
Hendersken te Paske (Aalten 26-01-1721)

Hermannus en Hendersken vertrekken kort voor 1747 naar Doeing in Hemden.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Jan Fredriks alias te Paske (Goor), trouwt op 15-02-1747 in Aalten met
Stijne te Paske (Aalten, 02-10-1718)

Volgende bewoners:

Gerrit te Veenhui(j)s alias te Paske (Aalten, 30-01-1724), trouwt op 17-03-1759 in Aalten met
Li(j)s(a)bet(h) Kappers (Aalten, 20-09-1733)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Harmen te Paske (Aalten, 01-11-1761 – Aalten, 10-02-1838), trouwt
(1) op 30-07-1797 in Aalten met D(e/i)rsken Tammel (Aalten, 22-12-1765 – IJzerlo, 10-05-1802)
(2) op 24-06-1804 in Aalten met Berendken Hemmink (Winterswijk, ca. 1769 – Meddo, 29-09-1836)

Berendken overleed op boerderij Wesselsmaat in Meddo, Herman op Stapelkamp in Heurne bij zijn schoonzoon en dochter Jan Stapelkamp en Janna te Paske.

Volgende bewoners:

Jo(h)annes Henricus Gries(s) (Bocholt, 10-01-1793 – Barlo, 15-07-1873), trouwt op 14-02-1818 in Aalten met
Gertrudis Knipe (Bocholt, 26-07-1790 – IJzerlo, 25-07-1854)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 2

Joannes Henricus Griess (Bocholt, 10-01-1793 – Barlo, 15-07-1873)
Gertrudis Knipe (Bocholt, 26-07-1790 – IJzerlo, 25-07-1854)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 2

Joannes Henricus Griess (Bocholt, 10-01-1793 – Barlo, 15-07-1873)
Gertrudis Knipe (Bocholt, 26-07-1790 – IJzerlo, 25-07-1854)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 2

Joannes Henricus Griess (Bocholt, 10-01-1793 – Barlo, 15-07-1873)

Joannes Henricus overleed op Bokkelder Scheper in ’t Klooster bij zijn schoonzoon en dochter Johannes Bernardus Raben en Anna Gries.

Volgende bewoners:

Jan Willem Tolkamp (IJzerlo, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Lintelo, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 2

Jan Willem Tolkamp (IJzerlo, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Lintelo, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 2

Jan Willem Tolkamp (IJzerlo, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Lintelo, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 74

Jan Willem Tolkamp (IJzerlo, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Lintelo, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 80 > 100

Jan Willem Tolkamp (IJzerlo, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Lintelo, 20-10-1837)

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Roelof Tolkamp (IJzerlo, 29-02-1872)
Aleida Henriette Radstaak (Spork, 14-04-1878)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 100 > 110

Roelof Tolkamp (IJzerlo, 29-02-1872)
Aleida Henriette Radstaak (Spork, 14-04-1878)

Adresboek 1934

IJzerlo 110 > 17

Wed. R. Tolkamp

Adresboek 1967

“Groot Paske”

IJzerlo 17 > Dinxperlosestraatweg 102

Albert Tolkamp (IJzerlo, 06-09-1909)

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-1155//1154
FunctieBoerderij
Bouwjaar1925
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *