Lurvinksteeg 3, IJzerlo

Lurvinksteeg 3, IJzerlo (Lurvinck), 1910
Boerderij Lurvink in 2010, inmiddels afgebroken en vervangen door nieuwbouw (foto: P. Lurvink)

Beschrijving

Aan de Lurvinkstreeg in IJzerlo staat het fraaie oude stamhuis ’t Lurvink. Hier woont tegenwoordig de familie Korten. Door huwelijk kwam de hoeve in 1865 aan de Kortens, afkomstig van de Huisstededijk.

Aardig detail: op bovenstaande foto draagt de gevel de naam ‘Lurvinck’, met ‘ck’. Dit is een voorbeeld van invented history. Het gebruik van ‘ck’ in plaats van ‘k’ is rond 1700 verdwenen (dat kun je zien in bijvoorbeeld de Aaltense doop- en trouwboeken). Rond 1700 was het nog Lorverdinck/Lorverdink.

De boerderij komen wij al met zekerheid tegen in 1438, wanneer Johan Lodewinck in IJzerlo 3 molder rogge in plaats van diensten aan de heer van Anholt mag betalen. Waarschijnlijk was hij verwant met de al voor die tijd vermelde Lodelvinck, die op de Hof te Sonderlo woonde. Het was kennelijk een moeilijke naam, want wij komen de naam op vele manieren tegen. Johan Lorvynck moest in 1538 een tiend betalen aan Jenneken Gebbinck in Bocholt en aan Geesken Kuepers, nl. 3 molder en 1½ schepel, maar als Johan Loerfynck nog eens 5 molder rogge aan dezelfde Geesken Kuepers in Bocholt. In 1544 moest Lorvynck eens per week een dag dienst doen voor de heer van Bredevoort, terwijl in 1647 bij de boerderij Lorverdinck 6 molder bouwland en 2 koeweidens behoorden. Na 1700 wordt de naam tot Lurvink, zoals wij het tegenwoordig kennen.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort 1616

Mercurij 12 Junij A° 1616 – Statholder Herman van Munster, Cornoten Johan Nachtegaell, Peter Evertz.

Erschenen Henrick Doenck Willemken Huininck eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplichen erffkoips avergelaten und verkofft to hebben, Henrick op ten Kerckhoff t’Iserloe, Gerken sijner huisfrouwen und haren erven, die gerechte halffscheidt des Erffs und guets Kleine Lorverdinck, in den Kerspell Aelten, buerschap Iserloe, mit eener sijdt langs Lensinck, mitter ander sijdt negst Groete Lorverdingk in sijner ferner vohr und bepalong gelegen, mit eenen ende ant Tijhuijs, mitten aneren ende ande Iselsche Heijde schietende, mit sijnen olden und nijen toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kummerfrij, Uthbescheiden den Huijse Bredevoort gewoontlicken Dienst, Item uth dese helffte Anderhalff schepel Roggen und een spindt haveren thendt, und den Huijse tho Probstinck geboerende Leengerechticheit. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Leen- und Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Lorverdinck, Weduwe Verschagen.
Huis, hof 2 sp. boulant 6 mdr., 3de gerve 50 – 0 -.
Groen gront 2 koeweidens. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten F406
G.W. Lurvink
kleermaker te Aalten
1660 m² huis, schuur en erf

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-200
FunctieBoerderij
Bouwjaar2016
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen

Bewoners

Eerst bekende bewoner:

Lubbert Lorverdinck (IJzerlo), bouwman op Lorverdinck in 1650 volgens verpondingscohier.

Volgende bewoner:

Jan Lorverdink (IJzerlo)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Arent Rensinck alias Lorverdink (Aalten, 04-01-1680 – < 1724), trouwt op 30-05-1706 in Aalten met
Aeltje Lorverdink (IJzerlo)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit Lorverdink / Lurverdink (Aalten, 25-08-1707), trouwt
(1) op 10-09-1724 in Aalten met Geesken te Berenschot (Winterswijk, 22-05-1698 – < 1747)
(2) op 16-09-1747 in Aalten met Hendersken (Klein) Entink (Varsseveld)

Volgende bewoners, zoon van Gerrit en Geesken en schoondochter:

Arent Lurverdink / Lurvink (Aalten, 23-03-1732 – IJzerlo, 31-07-1800), trouwt op 26-04-1764 in Aalten met
Janna Bekink (Aalten, 14-07-1737 – IJzerlo, 06-04-1815)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Garrit Willem Lurvink (Aalten, 17-03-1765 – IJzerlo, 31-08-1832), trouwt op 22-01-1792 in Aalten met
Jo(h)anna te(r) Beest (Bocholt, 08-10-1767 – IJzerlo, 12-08-1852)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 39 – “Lurvink”

Garrit Willem Lurvink (Aalten, 17-03-1765 – IJzerlo, 31-08-1832)
Joanna te Beeste (Bocholt, 08-10-1767 – IJzerlo, 12-08-1852)

Volgende bewoners:

Gerard Joannes Lörving (Bocholt, 04-04-1792)
Christina Korten (Aalten, 14-11-1796)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 49

Gerrit Jan Lurvink (Bocholt, 04-04-1792)
Christina Korten (Aalten, 14-11-1796)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 49

Gerrit Jan Lurvink (Bocholt, 04-04-1792)
Christina Korten (Aalten, 14-11-1796)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 49

Christina Korten (Aalten, 14-11-1796)

Volgende (hoofd)bewoner, zoon:

Jan Hendrik Lurvink (Aalten, 31-05-1832)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 49

Jan Hendrik Lurvink (Aalten, 31-05-1832)

Volgende bewoners:

Hendrik Jan Arnoldus Korten (Aalten, 30-03-1854)
Johanna Berendina Korten (Aalten, 02-07-1860)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 49

Hendrik Jan Arnoldus Korten (Aalten, 30-03-1854)
Johanna Berendina Korten (Aalten, 02-07-1860)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 53 > 68

Hendrik Jan Arnoldus Korten (Aalten, 30-03-1854)
Johanna Berendina Korten (Aalten, 02-07-1860)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 68 > 73

Hendrik Jan Arnoldus Korten (Aalten, 30-03-1854)
Johanna Berendina Korten (Aalten, 02-07-1860)

Adresboek 1934

IJzerlo 73 > 52

H.T. Lammers

Adresboek 1967

IJzerlo 52 > Lurvinksteeg 3 – “Lurvink”

H.J. Korten
H.T. Lammers


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *