Menu Sluiten

’t Oude Loo

Klokkemakersweg 15, IJzerlo

Beschrijving

Tobe ten Passche was in de 16e eeuw bewoner van een katerstede (keuterboerderij) die in 1544 Pasch werd genoemd. Daar hiervoor aan de kerk in Aalten geld werd betaald, zal ook dit goed gesticht zijn op grond van de Aalter Hemmel. In 1609 was Berndt Rengerdink degene die de pacht betaalde, in 1633 zijn dochter. Nadien werd het huis bewoond door de familie Te Loo, die hun naam blijvend aan het huis gaf.

Archieven

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten F23
Evert Nijman
kleermaker te Aalten
530 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoner:

Geert te Loo

Betaalt de kerckepacht van ‘Het Loo’ of ‘Peskes’ (Pesschersteedeken) in 1675-1679. Mogelijk gaat het om de Geert die in de kerkenraadsnotulen van Aalten wordt genoemd:

“27-11-1666, den kerckenraet vergadert zijnde, is voorgedragen hoe dat een seker persoon op den Estijserlo, genaemt Geert te Loo, getrouwt zijnde, leefde in overspel met een seker hoere die hij nevens sijn echte vrouwe in huijs heeft. Welcke overspel al lange geduijrt heeft ende voor desen al hierover aen den overleden drost Lawijck is gedoleert; is hierop geconcludeert, also beijde personen papisten zijnde, niet en staen onder onse kerckentucht, dat men sulcks sijn hoogedele Keppel, als stadthouder, soude te kennen geven, ’t welcke oock geschiet is, met belofte van hierin te voorsien ende heeft tot dien eijnde sijn name ende toename aengetekent, als oock de buijrschap waer hij woonde.”

“1670: Wij onderschrevene attesteren dat ons verscheijdene reijsen ter oren is gecomen van de huijsvrouw van Geert te Loo, sijn dochter ende verscheijdene nabuijren, het schricklijck overspel van Geert te Loo met een sekere hoere, bij hem in huijs houdende, gelijck oock sulcks ettelijcke jaeren den heren inspectoren is gemonstreert, met versoeck om sulcks den heer officier bekent te maken.”

Volgende bewoners:

Willem Smit(s) alias te Loo (IJzerlo – IJzerlo, 1727-1732), trouwt op 18-10-1679 in Aalten met
Enneken ter Woert (IJzerlo)

Willem Smit(s) alias te Loo wordt genoemd als betaler van de pacht van de kerckepacht aan de kerk van Aalten van ‘Het Loo’ of ‘Peskes’ (Pesschersteedeken) tussen 1683 en 1721. Willem is in de jaren 1681-1688 niet de enige die voor ‘Het Loo of Peskes’ betaalt. Dat wordt in die periode ook door Hendrick te Loo en Harmen te Loo gedaan.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Peter Smits alias te Loo (Aalten, 05-12-1680 – > 1748), trouwt op 01-03-1705 in Aalten met
Lubbeken Thijs (Aalten, 18-05-1679)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan te Loo (IJzerlo – IJzerlo, 04-10-1781), trouwt op 12-09-1739 in Aalten met
Wilhelmina Bennink (Bocholt, 10-04-1707 – IJzerlo, 23-03-1789)

Nieuwe bewoners:

Hendrick Nijman alias te Loo (Dinxperlo, 17-04-1712 – IJzerlo, 09-01-1792), trouwt in febr. 1756 in Dinxperlo met
Lutte Grievink (Dinxperlo, 07-04-1733 – IJzerlo, 29-05-1784)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan Nijman alias te Loo (Aalten, 15-05-1757 – IJzerlo, 20-07-1809), trouwt
(1) op 15-05-1785 in Aalten met Hendersken Loos alias Lohuijs (Aalten, 25-09-1757 – IJzerlo, 13-02-1802)
(2) op 08-08-1802 in Aalten met Janna Lammers (Aalten, 05-04-1769 – IJzerlo, 14-05-1818)

Volgende bewoners weduwe en 2e echtgenote:

Geert F(o/u)kkink (Aalten, 02-10-1763 – Haart, 12-03-1837), trouwt op 02-06-1810 in Aalten met
Janna Lammers (Aalten, 05-04-1769 – IJzerlo, 14-05-1818)

Volgende bewoners, zoon uit Jan Nijman’s 1e huwelijk en schoondochter:

Evert Nijman (IJzerlo, 25-03-1798 – IJzerlo, 12-02-1848), trouwt op 08-06-1821 in Aalten met
Berendina Bulsink (Lintelo, 04-06-1802 – IJzerlo, 24-12-1882)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 41 – “het Loo”

Evert Nijman (IJzerlo, 25-03-1798 – IJzerlo, 12-02-1848)
Berendina Bulsink (Lintelo, 04-06-1802 – IJzerlo, 24-12-1882)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 36

Berendina Bulsink (Lintelo, 04-06-1802 – IJzerlo, 24-12-1882)

Volgende bewoner, oudste zoon:

Arent Jan Nijman (Aalten, 06-01-1826 – Aalten, 14-09-1899)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 36

Arent Jan Nijman (Aalten, 06-01-1826 – Aalten, 14-09-1899), trouwt op 03-02-1854 in Aalten met
Elizabeth Epping (Aalten, 03-05-1827 – Aalten, 25-08-1908)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 51

Arent Jan Nijman (Aalten, 06-01-1826 – Aalten, 14-09-1899)
Elizabeth Epping (Aalten, 03-05-1827 – Aalten, 25-08-1908)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 51

Arent Jan Nijman (Aalten, 06-01-1826 – Aalten, 14-09-1899)
Elizabeth Epping (Aalten, 03-05-1827 – Aalten, 25-08-1908)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 51

Arent Jan Nijman (Aalten, 06-01-1826 – Aalten, 14-09-1899)
Elizabeth Epping (Aalten, 03-05-1827 – Aalten, 25-08-1908)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Derk Jan Nijman (IJzerlo, 08-10-1858 – Aalten, 29-05-1926), trouwt op 15-09-1887 in Aalten met
Hendrika Berendina Rexwinkel (De Heurne, 05-08-1860 – Aalten, 09-03-1925)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 55 > 70

Derk Jan Nijman (IJzerlo, 08-10-1858 – Aalten, 29-05-1926)
Hendrika Berendina Rexwinkel (De Heurne, 05-08-1860 – Aalten, 09-03-1925)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 70 > 75

Derk Jan Nijman (IJzerlo, 08-10-1858 – Aalten, 29-05-1926)
Hendrika Berendina Rexwinkel (De Heurne, 05-08-1860 – Aalten, 09-03-1925)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Evert Jan Eenink (Halle, 30-10-1893 – 29-10-1978 )
Johanna Elisabeth Nijman (IJzerlo, 01-03-1894 – 16-09-1968)

Adresboek 1934

IJzerlo 75 > 67

Evert Jan Eenink (Halle, 30-10-1893 – 29-10-1978 )
Johanna Elisabeth Nijman (IJzerlo, 01-03-1894 – 16-09-1968)

Adresboek 1967

IJzerlo 67 > Kruisdijk 11 – “’t Oude Loo”

Evert Jan Eenink (Halle, 30-10-1893 – 29-10-1978 )
Johanna Elisabeth Nijman (IJzerlo, 01-03-1894 – 16-09-1968)

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-180
FunctieBoerderij
Bouwjaar1970
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen