De Lindert

Velsdijk 10, IJzerlo

Beschrijving

In 1438 schrijft men de naam van de boerderij al op dezelfde manier als tegenwoordig, al komt het in 1529 voor als Lindewert. Het goed bestond uit 10 molder bouwland, een halve schepel groengrond en wat heide. De pacht bedroeg in 1647 behalve een derde van de opbrengst van het bouwland 4 hoenders, 6 pond vlas en een varken.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort 1616

Mercurij 21 Februarij Anno 1616 – Statholder Franciscus Moselage. Cornoten Johan Nachtegaell, Herman Steinrotz, Peter Evertz.

Erschenen Eeffse Ernstes, wedtwe Dericks van Grolle, mit Israell Kernebeck haren Sohn und tot deser saecken erkorenen und togelatenen Mombaer, und Israell Kernebeck vorschreven voer sich selffs, sampt Trijne sijn huijssfrow, die bekanden voer sich und haren erven, voer eine walbetaelde Summa geldes, deren sie sich gueder volnkomener betalong bedanckten, rechtes steden ewigen und onwedderroeplichen erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben, averlieten und verkofften in kracht deses, Herman van Munster borger tot Aelten und sijnen erven, haer verkoperen erff und guet de Lindert genant, inden Kerspell Aelten buerschap Iserloe, mit einer sijdt ant Linderden Velt, mitter ander sijdt langs t’ Goirhuiss in sijner verner Vohr und bepalongh gelegen, mit einen einde an Meckinck, mitten anderen ende an Wickerinck schietende, mit sijn olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Edlen und Ernvesten Joist Droste thoe Senden tot Zutphenschen rechten Lehnroerich, sonsten voer doerschlechtich, thendt-, thinss-, schuldt- und kummerfrij. Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

De Lindert, Jan Locken.
Huis, hof 1 1/2 sch. boulant 10 mdr., 3de gerve
groen gront 1/2 sch. gesaeis, 83 – 6 – 8.
Geeft 4 hoenders 6 pont vlass, 1 vercken of Rijxdlr. 4 – 6 -.
En pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten F733
Hendrik Jan Batenburg
290 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoner:

Hendrick te Lindert (IJzerlo – IJzerlo)

Hendrick was bouwman op de Lindert in 1650 (Verpondingscohier, origineel register).

Volgende bewoners:

Gerrit te Westenderp alias te Lindert (IJzerlo), trouwt
(1) op 29-07-1677 in Aalten met Jantjen Rengerdin(c)k (IJzerlo – IJzerlo < 1703)
(2) op 13-05-1703 in Aalten met Jenneken Wensink (Gendringen)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jacob Westenderp alias te Linder(t/d) alias Benning (Aalten, 26-09-1680 – De Heurne, 22-02-1762), trouwt (1) op 11-04-1706 in Aalten met
Geesken Overbee(c)k(s) alias Becking (Aalten, 02-07-1676 – Spork < 1725))

Jacob en Geesken vertrokken naar Benningschoppe in Spork.

Volgende bewoners:

Jan Brunsink alias Bekink alias te Lindert alias Sonderlo (Dinxperlo, 04-11-1703 – Lintelo < 1762), trouwt (2) op 09-05-1742 in Aalten met
Elske(n) (te) Westend(a/o)rp (Aalten, 11-01-1710 – Lintelo, 14-01-1797)

Jan en Elske(n) vertrokken naar Groot Sondern in Lintelo.

Garrit (Gerardus) Volkering alias V(o/ö)lting (Bocholt 28-01-1726), trouwt op 03-05-1752 in Bocholt met
Elsken (Elisabeth) Gebbing (Hemden)

08-051762 voluntair protocol Bredevoort: Garrit en Elsken verkopen gezaai, mest en mestrecht, levende have en inventaris op het erf en goed Lindert in IJzerlo aan Reinder Gebbink en Jan Voltink en zijn huisvrouw voor 571 gulden 5 stuivers Hollands.

Volgende bewoners:

Ant(h)oni(j) / Toni F(o/u)kkink alias te Lindert (Aalten, 08-09-1737 – IJzerlo, 28-11-1803), trouwt op 26-07-1760 in Aalten met
Elizabeth (S/Z)eggelin(c)k (Groenlo, 17-04-1740 – IJzerlo, 18-11-1802)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan Derk (V/F)ukkink (IJzerlo, 1761-1762 – IJzerlo, 09-08-1808), trouwt op 27-11-1803 in Aalten met
Everdina te Sla(a) (Aalten, 12-08-1770 – Heurne, 09-03-1820)

Volgende bewoners, broer/zwager en schoonzuster:

Arent Jan Fukkink (IJzerlo, 09-08-1778 – IJzerlo, 06-07-1864), trouwt op 16-05-1817 in Aalten met
Aleida Hilb(r/el)ink (IJzerlo, 22-03-1788 – Heurne, 07-02-1870)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 1 – “Lindert”

Arent Jan Fukkink (IJzerlo, 09-08-1778 – IJzerlo, 06-07-1864)
Aleida Hilbelink (IJzerlo, 22-03-1788 – Heurne, 07-02-1870)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 1

Arent Jan Fukkink (IJzerlo, 09-08-1778 – IJzerlo, 06-07-1864)
Aleida Hilbelink (IJzerlo, 22-03-1788 – Heurne, 07-02-1870)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 1

Arent Jan Fukkink (IJzerlo, 09-08-1778 – IJzerlo, 06-07-1864)
Aleida Hilbelink (IJzerlo, 22-03-1788 – Heurne, 07-02-1870)

Na het overlijden van Arent Jan verhuist Aleida naar Heurne 19 (Oosterbosch). Zoon Antonij emigreert met zijn gezin in 1869 naar Amerika.

Volgende bewoners:

Theodor Degeling (Bocholt, 15-11-1839)
Wilhelmina Nienhaus (Bocholt, 02-09-1848)

Volgende (hoofd)bewoner:

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 1

Arent Jan Stapelkamp (Aalten, 01-09-1809)

Volgende bewoners:

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesina Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 1

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesiena Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 1

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesiena Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 1 > 2

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesiena Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Volgende bewoners:

Hendrik Willem te Slaa (Aalten, 25-09-1846)
Hendrika Christina Scheevel (Dale, 04-05-1849)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 2 > 2

Hendrik Willem te Slaa (Aalten, 25-09-1846)
Hendrika Christina Scheevel (Dale, 04-05-1849)

Volgende bewoners:

Hendrik Winkelhorst (IJzerlo, 29-03-1872)
Hendrika Harmina te Slaa (IJzerlo, 27-09-1878)

Adresboek 1934

IJzerlo 2 > 4

H. Winkelhorst

Adresboek 1967

IJzerlo 4 > Dinxperlosestraatweg 117 – “Oud Lindert”

Mevr. J.G. Winkelhorst-Navis

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-920
FunctieBoerderij
Bouwjaar1910
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen


Reacties

Eén reactie op “De Lindert”

  1. Joke Monasso- Elburg avatar
    Joke Monasso- Elburg

    In 1533 is Engbert Meckinck met zijn broederen en Susteren bezitter der goed ter Linde zie : gerechtelijk protocollen Bredevoort 1533/1534

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *