Groot Kampe (Vaagskamp)

Huisstededijk 7, IJzerlo

Beschrijving

Hoewel deze boerderij, die in de 16e eeuw steeds Bettenkamp genoemd wordt, een oud goed is, als vol erf belast met voerdiensten voor de heer van Bredevoort, komen wij haar in 1529 pas voor het eerst tegen. Al in 1647 wordt vermeld, dat op het goed twee huizen staan. Dat tweede huis was de katerstede, die nu ’t Kampe heet. Bij de beide boerderijen behoorde 6 molder bouwland en voor IJzerlo veel hooi- en weiland, nl. 2 voeder hooiland en drie dagwerk groenland. Tevens waren twee percelen bouwland van de St. Anthonis-vicarie te Dinxperlo bij de boerderij in gebruik, waarvan één het Siegestuk heette.

Archieven

Johan te Campe en zijn vrouw Mette verkochten hun ‘halve erff und guedt ten Campe’ aan hun zoon en schoondochter Berent te Campe en Aelken in 1638. In 1642 verkocht Jan ten Kampe ‘het halve erff und guet ten Kampe’ aan Engelbert van Dieren en zijn vrouw Mechtelt Brethouwer.

Rechterlijk Archief Bredevoort 1614

Mercurij 22 Junij A° 1614 – Statholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes ter Woert.

Erschenen Johan Schroer vor sich, Gielen sijner huisfrouwen und in naemen und als Vader und Mombaer Berntkes sijner dochter bij sijner seliger huisfrow Deeffken ten Campe ehelich geprocreiert eens, und Henrick ter Clincke voer sich Aelken sijner itzigen huisfrouwen mede in namen und als vader und Mombaer sijnes Sohns Geerdt, bij sijner seliger huisfrouwen Thonisken ten Kampe ehelich geprocreiert, anderdeels, voer welcken haren huijsfrouwen und Kinderen vorschreven sie ider besonder respective wegen ratification deses cavierden, Die bekanden in qulaiteit vorschreven voer sicch haren respective Huisfrouwen, Kinderen und erven, van wegen harer respective zaligen huisfrouwen Vader- und Moederlicken angeerfften Andelen, quoten, recht und gerechticheit des Erffs und guets ten Kampe inen Kerspell Aelten buerschap Iserloe gelegen, volnkomentlick und thoe dancke affgeguedet, entrichtet udn ebtaelt te sijn, bedanckten sich derselven goeder betalong, quitierende darop in krafft deses. Und hebben demnae allet in qualiteit vorschreven in behueff Johan ten Campe, Deriskens sijner huisfrouwen und haren erven op gemelte guet ten Campe sambt derselven alineg toebehoer und gerechticheit, vrijwillich und onwedderroeplich mit hant, halm und monde gerenuntiert und vertegen, Waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Ten Kamp, Embert van Dieren.
2 Huisen, en boulant 6 mdr., 3de gerve 50 – 0 -.
Voor weidelant 15 dlr. 22 – 10 -. en pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten F517
Wessel Fukkink
te Aalten
620 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Hendrick te Kampe (IJzerlo – IJzerlo < 1668)
Enneken Schroers (IJzerlo)

In 1650 was Hendrick bouwman op Kampe samen met Lubbert te Kampe (Verpondingscohier, origineel register).

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Herman te Kampe (IJzerlo – IJzerlo < 1691)
Stijntjen Messinck (IJzerlo)

Stijntjen Messinck hertrouwde in 1692 in Anholt met haar zwager weduwnaar Roelof te Kampe, zoon van Hendrick te Kampe en Enneken Schroers, die in 1660 in Anholt was getrouwd met Adelheidis in dy Breels.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan te Kampe (IJzerlo – IJzerlo < 1730), trouwt op 22-03-1691 in Dinxperlo met
Hendersken Meckinck(s) (Aalten, 07-03-1669)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Herman te Kampe / Grote Kampe (Aalten, 20-12-1691 – IJzerlo, 02-04-1763), trouwt op 13-11-1718 in Aalten met
Hendersken Kempink (Heurne – IJzerlo, 20-10-1770)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Kars(t) te Kampe (Aalten, 03-09-1724 – IJzerlo, 23-10-1783), trouwt op 22-11-1754 in Aalten met
E(Je)nneken Grevink alias Slu(u/i)ske(s) (Aalten, 05-05-1729 – IJzerlo, 03-02-1799)

Volgende bewoners, weduwe en echtgenoot:

Herman te Kampe / Kleijnkampe (Aalten, 25-07-1706 – IJzerlo, 21-10-1789), trouwt (3) op 18-06-1786 in Aalten met
E(Je)nneken Grevink alias Slu(u/i)ske(s) (Aalten, 05-05-1729 – IJzerlo, 03-02-1799)

Herman te Kampe / Kleijnkampe was weduwnaar van Jenneken Wevers alias Klompers en kwam van Klein Kampe (Klokkemaker / ’t Kampe).

Hiaat in bewoningsgeschiedenis

Wessel Fukkink (Lintelo, 30-04-1775 – IJzerlo, 09-11-1834), trouwt
(1) op 26-02-1804 in Aalten met Janna Geertrui(j)d Wensink (Lintelo, 07-03-1774 – IJzerlo, 25-03-1818)
(2) op 18-09-1818 in Aalten met Geertruid Rensink (Lintelo, 09-01-1780 – Haart, 16-06-1844)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 44 – “Groote Kampe”

Wessel Fukkink (Lintelo, 30-04-1775)
Geertruid Rensink (Lintelo, 09-01-1780)

Volgende bewoners:

Arent Jan Jentink (Aalten, 10-08-1803)
Geertruid Stronks (Aalten, 15-02-1813)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 57

Arent Jan Jentink (Aalten, 10-08-1803)
Geertruid Stronks (Aalten, 15-02-1813)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 57

Arend Jan Jentink (Aalten, 10-08-1803)
Geertruid Stronks (Aalten, 15-02-1813)

Volgende bewoners:

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 58

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 58

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 58

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 62 > 79

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 79 > 85

Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrard Toon Wessel Lammers (Aalten, 15-09-1878)
Aleida Johanna Wijnveen (Aalten, 25-07-1885)

Adresboek 1934

IJzerlo 85 > 43

Gerrard Toon Wessel Lammers (Aalten, 15-09-1878)
Aleida Johanna Wijnveen (Aalten, 25-07-1885)

Adresboek 1967

IJzerlo 43 > Huisstededijk 7 – “Groot Kampe”

Aleida Johanna Wijnveen (Aalten, 25-07-1885)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Hendrik Jan Jansen (Aalten, 24-12-1914)
Aleida Johanna Lammers (Aalten, 25-04-1919)

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-978
FunctieBoerderij
Bouwjaar1900
Monumentnee

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *