Menu Sluiten

Ansink

Rengelinkweg 5a, IJzerlo

Beschrijving

De boerderij Anseminck, zoals deze al in 1402 wordt genoemd, was leenroerig aan de heren van Anholt. Omdat de leenmannen steeds de naam Anseminck dragen, kunnen wij wel aannemen dat zij steeds zelf de boerderij bewoonden. Toebe Ansemynck kreeg in 1492 toestemming aan Derick Bekynck in pandschap te geven de Stockvorteze mate en het Stockvortze land op de Es. Een eerste vermelding van de Stokkert als perceelsnaam.

Archieven

Gerrit Ansink genant Oosterhof anders Kote en zijn vrouw Goeken Coops leenden in 1627 geld van Derck Nachtegaal en zijn vrouw Mechtelt Brethouwer met hun Erff und guedt Ansinck als onderpand (Volontaire Protocollen). Deze Gerrit was wel eigenaar van Ansink maar woonde, zoals zijn naam al aangeeft, op de Oosterhof in Suderwick. Via Derck Nachtegaal en Mechtelt Brethouwer kwam Ansink in het bezit van hun schoonzoon en dochter Hendrick Hillebrants en Gerritjen Nachtegaal in Bocholt die in 1647 (Verpondingscohier) eigenaar waren.

Leenboek kasteel Anholt 1402

In onderstaand fragment uit het leenboek van kasteel Anholt valt te lezen:

Item Storrys Ansemynck dat gued to Ansemynck mit sijne tobehorynge, gelegen in den kerspel van Aelten, in den burscapp tot Yserlo tot enen pundigen lene.

Rechterlijk Archief Bredevoort 1615

Jovis 4 Maij Anno 1615 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Johan ten Berge, Johan van Basten.

Erschenen Henrick Anseminck Jenneken sijn huisfrow, Lubbert Anseminck op Eickinck, voer sich, Stijnen sijner huisfrouwen, daervoer hie wegen ratification deses cavierde, und Thonijs Anseminck, wilne Willem Ansemincks Soon Geesken Brussen eheluide, die bekanden voer sich Huisfrow Eickincks vorschreven, und haren erven, wegen haren andeelen, quoten recht und gerechticheit des Erffs und guets Anseminck In den Kerspell Aelten, anden Ess t’Iserloe gelegen, alsoe Ihnen van Vader und Moeder avergegeven und angeerfft van haren broeder und Oem Geert Anseminck opt Laete, Elsken sijner Huijsfrouwen, allerdings entr(ichtet), contentiert und betaelt te sijn. Bedanckten sich sampt und besonder solcker harer andeelen gueder volnkomener betalung, quitierende daerop in kraft deses, und hebben demnae in behueff Geerdten Ansemincks huisfrow und erven vorschreven, op gemelte Erff und guet Anseminck sampt desen toebehoer und gerechticheit, mit handt, halm und monde vertegen, desselven waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Antsinck, Henrick Hellebrant.
Huis, hof 2 sp. boulant 11 mdr., derde gerve 91 – 13 -.
1 Vercken of 3 dlr. 6 pont vlas 6 – 6 -.

1736-1741

Jan Engelbert Haefkens verkocht in maart 1736 zijn helft in het landgoed Ansink op de Nestijzer aan Adolph Boldewijn voor 1500 gulden. Jan Engelbert had zijn helft van Ansink van zijn overleden vader, dr. Theodorus Haafkens – in leven fiscaal van de heerlijkheid Gendringen – en zijn overleden moeder Charlotta Heuvel geërfd.

Adolph Boldewijn verkocht zijn leengoed in het ambt Bredevoort gelegen vóór 20-01-1741 aan Lambertus Frenc, burgemeester van de stad Bocholt. Hij machtigt op 20-01-1741 Derck Arnoldus Hölscher, rector binnen de stad Bocholt, om het ‘leenbeswaart’ tot Anholt aan Frenck over te dragen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten F80
Antoon Diepenbroek
rentenier te Bocholt
920 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Lam(b/m)ert An(t)sinck (IJzerlo – IJzerlo < 1679)
Gertjen Bussman

Lam(b/m)ert was bouwman op Ansink in 1650 (Verpondingscohier, origineel register). Lam(b/m)ert en Gertjen waren lidmaat voor 1645 en woonden in IJzerlo (Lidmatenregister).

Volgende bewoner:

Hindrick Ansinck (IJzerlo)

Hindrick betaalde de kerckenpacht van 1 daalder per jaar voor de jaren 1674-1687.

Volgende bewoners:

Heijne ter Beest alias Ansink (Dinxperlo, 16-03-1670 – IJzerlo, 1723), trouwt op 11-03-1702 in Dinxperlo met
Mechtelt Gelkinck (Dinxperlo, 11-03-1683 – < 1742)

Heijne ter Beest was schoolmeester in De Heurne van 1698 tot 1714 en heeft zich tussen 1714 en 1717 gevestigd op Ansink in IJzerlo.

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Rheynd ten Oostendorp alias Ansink (Dinxperlo, 20-02-1698 – IJzerlo, 05-06-1771), trouwt
(1) op 10-08-1723 in Aalten met Mechtelt Gelkinck (Dinxperlo, 11-03-1683 – < 1742)
(2) op 02-05-1742 in Aalten met Toniske Overbeek (Aalten, 18-04-1718 – IJzerlo, 01-09-1782)

Rheynd en Toniske verkochten in 1765 de halfscheid van het erve en goed Ansink in IJzerlo aan Gerardus Lambertus Frenck, oud-burgemeester van Bocholt (Volontair Protocol).

Volgende bewoners:

Jan Hendrik (S/Z)weers alias Kortbeek (Borculo, 02-04-1736 – IJzerlo, 07-04-1814), trouwt (2) op 10-07-1763 in Dinxperlo met
Elsken Wensink (Dinxperlo, 11-12-1735 – IJzerlo, 14-02-1785)

Doopdatum en plaats Jan Hendrik volgens Registre Civique (doopboek Borculo vermeldt op die datum de doop van Jan zoon van Jan de Frugte en Henders Huiskers). Jan Hendrik woonde vanaf circa 1750 met zijn vader Jan Sweers, broer Gerrit en zusters Jenneke en Janna op Groot Kortbeek in Heurne. Jan Hendrik kwam rond 1770 van Teuben Janshuus in De Heurne naar Ansink.

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Derk Jan Zweers (Dinxperlo, 02-08-1767 – IJzerlo, 09-09-1830), trouwt op 28-06-1796 in Suderwick met
Bernardina Eringfeld (Anholt, 22-11-1759 – IJzerlo, 26-02-1838)

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 24 – “Ansink”

Derk Jan Zweers (Dinxperlo, 02-08-1767 – IJzerlo, 09-09-1830)
Bernardina Eringfeld (Anholt, 22-11-1759 – IJzerlo, 26-02-1838)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Joseph Bauhuis (Bocholt, 23-07-1793)
Catharina Zweers (Aalten, 03-04-1799)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 29

Joseph Bauhuis (Bocholt, 23-07-1793)
Catharina Zweers (Aalten, 03-09-1799)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 29

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 31

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 31

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 32

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Volgende bewoners:

Johannes Hendrikus Mateman (Westendorp, 20-05-1866)
Zina Grada Gussinklo (Heelweg, 31-12-1865)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 33 > 45

Johannes Hendrikus Mateman (Westendorp, 20-05-1866)
Zina Grada Gussinklo (Heelweg, 31-12-1865)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 45

Johannes Hendrikus Mateman (Westendorp, 20-05-1866)
Zina Grada Gussinklo (Heelweg, 31-12-1865)

Adresboek 1934

IJzerlo 49 > 78

H.B.T. Nienhaus

Adresboek 1967

“Ansink”

IJzerlo 78 > Bergerweg 2

J.M. Nienhaus
Mej. B.H. Nienhaus

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-138
FunctieBoerderij
Bouwjaar1898
Monumentnee

Bronnen

2 reacties

  1. gerrit schreurs.

    Bouwjaar 1898.Jarenlang waren deze mensen de enigsten van R-Katholieke afkomst.Toen ze uit IJzerlo vertrokken ging de familie naar Aalten verhuizen,ik meen naar de Ludgersstraat 49 op de hoek met de Ludgerstraat,een pand uit 1960 waar eerder een kweker met de naam Bulten woonde.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen