Goorhuis

Velsdijk 2, Heurne

Archieven

Volontaire protocollen Bredevoort 1614

Veneris 29 Julij A° 1614 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Herman van Munster, Johan Nachtegaell, Lenardt van Elverfelt.

Erschenen Floerken Floriss, wedtwe Johan Boencks, sambt haer Sohn und DochterJohan und Jenneken Boencks mit Werner und Johan Romps haren und haren Kinderen respective erkorenen und angeborenen Vormunderen, und avergaven in schrifften zeecker Vorwarden In menongh und gemoets haer erve und guet Goirhuis in den Kerspell Aelten buerschap Hoerne gelegen bij brennende kerssen erfflick toe verkopen, versoeckende die keersse daerover antoesteken und vrijen nae Landtrechte.

Sijn die Vorwarden verlesen, die keersse ontsteken und gevrijet nae Landtrechte.

Und is gemelte guet ingeset dorch Andries Poelhuis op ———- 900 daler
Die daerop gehoegt—————————————————- 200 daler
Johan Romp gehoegt ————————————————— 25 daler
Andries Poelhuis ——————————————————– 16 daler
Johan Romp ————————————————————- 16 daler

Und is koeper geworden mit Dusent, Eenhondert, Soeven und Vijfftich daler. Borgen Werner Romp und Andries Poelhuis diewelcke inholts der Vorwarden gecediert hebben.

Jovis 3 Novembris Anno 1614 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck.

Erschenen Fleurken Floris weduwe zaligen Jan Boeincks met Peter Cloeck vorschreven haren tot deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombaer, voer haer selffs, und mede als Moeder und Mombaersche harer Kinder, die bekandevermitz authoritet hares Mombaers vorschreven, voer haer, haren Kinderen und erven, rechter wetlicker schuldt schuldich te sijn den Ernvesten Welvoornemen und zeer discreten Sinjeur Wessel Scheinck, Coopheer in Amsterdam, die Somme van Sesshondert enden twie und Viertich gulden, ad twintich stuver t’stuck, hollandtscher valuatie, Capitaels und tott 23 Septembris naestleden verschenen Interesse, Geloven dieselve, neffens Interesse vanden 23n Septembris vorschreven daerop verschijnende an handen van Sinjeur Scheinck vorchreven binnen Amsterdam tegens den 23n Martij A° 1615 gewislick ende onfeilbaer toebetalen, onder hypothecatie hares Erffs und guets Goorhuijs inden kerspel Aelten buerschap Hoerne gelegen, Voort aller haeren anderen gereden ende ongereeden goederen, Hoe off waer die gelegen weren, om sich daeran obgemelte Summen und Interesse sampt Kosten und schaden, wegen missbetalongh erleden und angewendt, mit reale executie, als off dieselve mit allen rechten daervoer ingewonnen und uthgesleten weren, toe verhalen, den Gerichte sijne gerechticheit voerbeholden, versoeckenden und betrouwende, Sinjeur Schenck ditselve accepteere, und haer totter vorschreven anbestembde tijt dilaij vergunstigen werde. Sonder exceptie und argelist.

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 13 meij van Harmen Jan Velthuijs onder Aalten woonende, 10 guldens-10 stuijvers, weegens een ¼ gedeelte van het goed of plaatsjen het Goorhuijs genaamd, en van die daar op staand huijs en ’t daar toe behoorende bouwland, weidegrond, inslag en plaggen vreede, holt en holtgewassen, geleegen in de buurschap Huurne onder Aalten. Aangekogt van Garrit van den Heuvel en Catharina Agtenhof, ehelieden, voor 525 gulden, den 25 april 1786.

Den 13 meij van Harmen Jan Velthuijs, 10 guldens, weegens een ¼ gedeelte van voornoemde goed of plaatsjen het Goorhuijs genaamd, kennelijk geleegen in de buurschap Huur onder Aalten (in voorgaande post breeder omschreeven). Aangekogt van Derk Steintjes, schoolmeester te Halle in Gelderland, als volmagtiger van Arend Grolleman, Harmanus Koppenhagen en Maria Walsbruin weduwe Barrenas, te Amsterdam woonagtig; voorts Hendrik Grolleman meede woonende aldaar, pro se en als volmagtiger van Jan Haeseveld en Magteld Grolleman, ehel., woonende te Heemstede, Gerrit Grolleman in ’s Hage woonende; dan nog Hendrik Gerrits als volmagtiger van Anthonij Poldewijn en Anna te Bos, egtelieden, Jennigje te Bos, en eijndelijk Lubbert Grolleman, de beijde laatste woonende te Olst, deze alle te zaamen erfgenaamen van derzelver te Aalten overledene moeij Hendrina te Bos, in leeven ehevrouw ofte weduwe van wijlen Gerhardus van Heuvel, voor 500 guldens, den 26 april 1786.

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Berent te Goorhuijs alias Klumpener (Heurne)
Aeltien Tammel (Lintelo)

Volgende bewoners, zoon:

Jan te Goorhuijs (Heurne), trouwt op 22-12-1695 in Aalten met
Hendersken Huijninck (Aalten, 30-08-1668)

Volgende bewoners:

Derck Kappers alias Goorhuijs (Aalten, 14-09-1673), trouwt op 21-08-1701 in Aalten met
Lutte Haartman (Aalten, 24-10-1680)

Volgende bewoners:

Wolter Fockinck alias Goorhuijs (Aalten, 02-07-1693), tr.
(1) Jenneken te Brinke (Varsseveld);
(2) Aeltjen Reijmers (Varsseveld);
(3) Rheyntien Westervelt (Dinxperlo, 30-10-1698);
(4) Geeske Geurink (Silvolde).

Volgende bewoners, zoon uit Wolters 4e huwelijk en schoondochter:

Reinder Goorhuis (Aalten 19-01-1744), tr.
(1) Toniske (Klein) Hondorp (Aalten, 24-07-1740);
(2) Janna te Stroet alias Roks (Aalten, 23-09-1753).

Volgende bewoners, dochter uit Reinders 1e huwelijk en schoonzoon:

Bevolkingsregister 1823-1850

“Goorhuis”

Heurne 27

Hendrik te Sligte (Aalten, 07-08-1780), trouwt op 11-05-1809 in Aalten met
Janna Geertruid Goorhuis (Aalten, 13-07-1775)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit Jan te Sligte (Aalten, 26-05-1811)
Johanna Willemina Zweenen (Aalten, 26-07-1804)

Bevolkingsregister 1850-1860

Heurne 24

Gerrit Jan te Sligte (Aalten, 26-05-1811)
Johanna Willemina Zweenen (Aalten, 26-07-1804)

Bevolkingsregister 1860-1870

Heurne 24

Gerrit Jan te Sligte (Aalten, 26-05-1811)
Johanna Willemina Zweenen (Aalten, 26-07-1804)

Bevolkingsregister 1870-1880

Heurne 23

Gerrit Jan te Sligte (Aalten, 26-05-1811)
Johanna Willemina Zweenen (Aalten, 26-07-1804)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Gerrit Willem Lensink (Aalten, 10-03-1828)
Grada te Sligte (Aalten, 16-03-1841)

Bevolkingsregister 1880-1890

Heurne 23

Gerrit Willem Lensink (Aalten, 10-03-1828)
Grada te Sligte (Aalten, 16-03-1841)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Jan Smees (Aalten, 09-10-1861)
Grada te Sligte (Aalten, 16-03-1841)

Bevolkingsregister 1890-1900

Heurne 29

Jan Smees (Aalten, 09-10-1861)
Grada te Sligte (Aalten, 16-03-1841)

Zij vertrekken naar Groot Kortbeek.

Volgende bewoners:

Jan Willem Johannes Veldhuis (Aalten, 13-08-1869)
Dela Johanna Heijink (Aalten, 04-02-1868)

Bevolkingsregister 1900-1910

Heurne 36

Jan Willem Johannes Veldhuis (Aalten, 13-08-1869)
(1) Dela Johanna Heijink (Aalten, 04-02-1868)
(2) Gesina Willemina te Hennepe (Aalten, 22-03-1868)

Bevolkingsregister 1910-1920

Heurne 41 > 51

Jan Willem Johannes Veldhuis (Aalten, 13-08-1869)
Gesina Willemina te Hennepe (Aalten, 22-03-1868)

Adresboek 1934

Heurne 51 > 53

Wed. J.W.J. Veldhuis

Adresboek 1967

“Goorhuis”

Heurne 53 > Velsdijk 2

G.J. van Eerden

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.S-439
FunctieBoerderij
Bouwjaar1885
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *